Retts­avklaring og retts­utvikling

Retts­avklaring og retts­utvikling

Fest­skrift til Tore Schei

Les boken

Festskriftet til Tore Schei inneholder 32 artikler, skrevet både av Høyesteretts egne dommere og fremtredende fagpersoner utenfor Høyesterett.