Fagbøker

Universitetsforlagets juridiske fagbøker og lovkommentarer slik de ble utgitt i bokform

 • Kommentarutgaver
 • Allmenn juridisk litteratur
 • Arbeidsrett
 • Avtalerett / Kontraktsrett
 • Energirett / Petroleumsrett
 • Erstatningsrett / Forsikringsrett
 • EØS / EU
 • Familierett / Arverett / Skifterett
 • Fast eiendoms rettsforhold / Tingsrett
 • Forvaltningsrett
 • Gjeldsforhandling / Konkursrett
 • Internasjonal rett
 • Konkurranserett
 • Obligasjonsrett
 • Opphavsrett
 • Selskapsrett
 • Sivilprosess
 • Skatterett / Avgiftsrett
 • Statsrett
 • Straffeprosess
 • Strafferett
 • Velferdsrett