Ansvar for ytringer på nett

Ansvar for ytringer på nett

Særlig om formidlerens ansvar

Boken handler om ansvar for ytringer på Internett.

Retten til å ytre seg, «ytringsfriheten» er en grunnleggende menneskerett. I norsk rett er ytringsfriheten nedfelt i Grunnloven § 100. Tilsvarende er ytringsfriheten stadfestet i Den europeiske menneskerettighetskonvensjonen art. 10. Det er ikke alle ytringer som vernes av ytringsfriheten.

Ansvar kan være straffansvar, eller sivilrettslig ansvar – typisk erstatningsansvar.

Når det gjelder hvem som kan være ansvarlig, behandler Bing tre typer aktører:

  • Den første kategorien er: den originære ytrerens ansvar. «Originær ytrer» er den som formulerer eller fremmer selve ytringen.
  • Den andre kategorien er «teknisk personale», dvs. de som hjelper til med å mangfoldiggjøre, distribuere eller på annen måte formidle ytringen. I forbindelse med ytringer på Internett vil det være snakk om ansvar for telekommunikasjonsoperatører, operatører av mellomlagringstjenester, nettverter eller andre.
  • Den tredje kategorien er «overordnede», dvs. en redaktør som bestemmer hva som skal være med i et skrift eller lignende, utgiver, arbeidsgiver, eier, behandlingsansvarlig mv.