Kjøps­rett til studie­bruk

Kjøps­rett til studie­bruk

5. utgave
NB! Nyere utgave finnes.

Boken beskriver oppbygning og hovedpunkter i regelverket i kjøpslovgivningen og tar deretter opp de mange vanskelige spørsmål som oppstår rundt kjøpsforhold i våre dager.

Det er lagt stor vekt på lovreglene om forbrukerkjøp og tilknytningen til EUs regler. Forfatterne har lagt vekt på å fremstille kjøpsretten for lesere uten omfattende forkunnskaper i juridiske fag, og boken kan derfor også leses som en innføring i sentrale kilder, hensyn og resonnementer i kontraktsretten mer generelt.

Boken er delt i fire hoveddeler:

  • Del 1 Innføring i kjøpsrett
  • Del 2 Regelverket i hovedtrekk
  • Del 3 Hovedtrekk i forbrukerkjøp
  • Del 4 Hovedtrekk i næringslivskjøp

Denne femte utgaven er ajourført med lovendringer og rettspraksis. Enkelte avsnitt er skrevet om, og det er lagt mer vekt på utviklingen på kjøpsrettens område i Norge og EU.

Andre utgaver av denne boken