Løsnings­retts­loven

Løsnings­retts­loven

Kommentar­utgave

Forkjøpsrett og annen innløsningsrett til fast eiendom og lignende formuesverdier forekommer i betydelig utstrekning, ofte på et grunnlag som kan gi foranledning til krevende tolkningsoppgaver - ikke minst fordi det kan gå lang tid fra stiftelse til retten gjøres gjeldende.

Ved løsningsrettsloven av 1994 ble det tatt et krafttak for å rydde terrenget. Reglene er i det vesentlige fravikelige, men de må antas å ha betydelig innflytelse på tolkningen av de mange bestemmelser som ofte etterlater tvil. I boken gis det først en bakgrunn for loven og dens tilblivelse. I de etterfølgende kommentarer til lovens paragrafer omtales også spørsmål som ikke er regulert i loven.

 • Fagområde:
 • Utgivelsesår:
  2015
 • ISBN:
  9788215025438
 • Sider:
  224
 • Utgave:
  1. utgave

Papirutgaver av kommentaren