Mer­verdi­avgifts­hånd­boken

Mer­verdi­avgifts­hånd­boken

15. utgave

Merverdiavgiftshåndboken tar sikte på å gi en omtale av bestemmelsene i merverdiavgiftsloven, med særlig vekt på avgiftsmyndighetenes praksis.

Boken tar sikte på å gi en omtale av bestemmelsene i merverdiavgiftsloven og lov om kompensasjon av merverdiavgift, med særlig vekt på avgiftsmyndighetenes praksis.

Denne utgaven er i det vesentlige en oppdatering hvor regelendringer samt relevant praksis fra domstolene og Skatteklagenemnda er innarbeidet.

Denne utgaven av Merverdiavgiftshåndboken er utarbeidet av Skatteetaten.