Midler­tidige an­settelser, inn­leie og vikar­byrå­direktivet

Midler­tidige an­settelser, inn­leie og vikar­byrå­direktivet

Forfatteren gir en oversikt over praktiske problemstillinger innen temaet, og gir samtidig et innspill til debatten omkring midlertidige ansettelser og innleie i Norge.

Når er det lov å ansette midlertidig? Når er det lov å leie inn arbeidskraft? Hva er mulighetene og fallgruvene når man leier inn arbeidskraft? Hva er konsekvensene av vikarbyrådirektivet og hvordan håndterer man det best mulig? Dette er noen av spørsmålene som blir besvart i Midlertidige ansettelser, innleie og vikarbyrådirektivet. Boken inneholder gode eksempler, nyttige sjekklister, gjennomgang av de viktigste dommene og eksempler på avtaler og dokumenter.

Følgende har blitt sagt om boken:

«Vikarer og midlertidig ansettelse kan være et minefelt om du tråkker galt. Denne boken gir deg veikartet du må ha, sammen med mange praktiske og nyttige råd du ikke visste at du trengte.»

— Even Bolstaddaglig leder HR Norge