Opplærings­lova

Opplærings­lova

Kommentar­utgave

2. utgave

Første utgave av denne kommentarutgaven til opplæringslova kom ut i 2001. Siden den gang har opplæringslova vært gjennom ti forskjellige endringsarbeider i Stortinget.

Loven har fått nytt kapittel om elevenes skolemiljø, nye regler om organisering av elevene og nytt rektorkrav. Gratisprinsippet i grunnskolen er skjerpet og krl-faget har fått nye paragrafer. Mange endringer er også knyttet til innføringen av Kunnskapsløftet i grunnskolen og videregående opplæring fra høsten 2006. Denne reviderte utgaven er oppdatert i forhold til alle lovendringene og den nye forskriften til opplæringslova som ble vedtatt sommeren 2006. Boken har med de siste endringene i bestemmelsene om fylkeskommunens ansvar for opplæring i helseinstitusjoner og barneverninstitusjoner, med ikrafttreden 1. januar 2007. Nye dommer med betydning for tolkningen av opplæringslova er også tatt med.

Papirutgaver av kommentaren