Skatte­messig gjennom­skjæring

Skatte­messig gjennom­skjæring

«Skattemessig gjennomskjæring» gir en grundig analyse av læren om ulovfestet skattemessig gjennomskjæring.

Boken gjennomgår utførlig den rettspraksis som danner grunnlaget for ulovfestet skattemessig gjennomskjæring. Både vilkårene for, og virkningen av, gjennomskjæring drøftes.