Eigedomshistorie

Eigedomshistorie

Hovudliner i norsk eigedomshistorie frå 1600-talet fram mot nåtida. 1. utgave

Les boken
lockedCreated with Sketch.
Logg inn for å få tilgang til ditt innhold.

Boka handlar om eigedomshistoria i Noreg i eit rettsleg perspektiv.

Temaet er eigedomsrettar frå 1600-talet fram til notida. Forfattaren viser blant anna at kva som vert rekna som eigedom og kva konsekvensar det har å vere rekna som eigar, varierer over tid og etter kva stad ein studerer.