Denne tjenesten er i BetaSnart kan du søke og lage utdrag fra litteraturen.Din tilbakemelding hjelper oss å lage en bedre tjeneste. post@juridika.no

Fredrik Holth

Dosent i juridiske fag ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet.

Holth har sin utdannelse fra Det juridiske fakultet ved Universitetet i Oslo og Humboldt Universität i Berlin. Han har fremdeles god kontakt med juridiske miljøer i Tyskland. Plan- og bygningsrett er Holths spesialområde og undervisningsfag. Han arbeider også med jordskifte og ekspropriasjonsrett.

Tidligere har Holth jobbet som advokat i offentlig og privat sektor.

Han er medforfatter av Jordskifteloven. Kommentarutgave (2016). Sammen med førsteamanuensis Nikolai K. Winge har han utgitt boken Plan- og bygningsrett. Kort forklart (2017). Tidligere har de i samarbeid redigert boken Konsekvensutredninger. Rettsregler, praksis og samfunnsvirkninger (2014).

Bøker av Fredrik Holth

  • Holth, Fredrik og Winge, Nikolai K. Plan- og bygningsrett. Kort forklart, Universitetsforlaget 2017.

  • Bjerva, Øystein Jakob mfl., Jordskifteloven, kommentarutgave, Universitetsforlaget 2016.

  • Winge, Nikolai K og Fredrik Holth, Nye, folkevalgte regioner - En juridisk betenkning, Kommunenes Sammenslutning 2016.

  • Holth, Fredrik og Nikolai Kristoffersen Winge (red.), Konsekvensutredninger - Rettsregler, praksis og samfunnsvirkninger, Universitetsforlaget 2014.