Kari Bergeius Andersen

Daglig leder i Advokatfirmaet Storeng, Beck & Due Lund.

Cand.jur. 1997.

Andersen ble cand.jur. ved Universitetet i Oslo i 1997. Da hadde hun også jobbet flere år som vitenskapelig assistent ved universitetet (1993–1995). Under studiet var hun også praktikant i Advokatfirmaet Arntzen Ueland & Co (1995–1996). I 1998 fikk Andersen jobb som forskningsassistent ved Institutt for offentlig rett (UiO), hvor hun ble et år, frem til hun begynte som advokatfullmektig i Advokatfirmaet Schjødt i 1998. Andersen ble i firma frem til 2007, forfremmet til advokat og senioradvokat. I denne perioden tok hun Diplomeksamen i EU-rett ved King’s College London (2001).

I 2007 ble hun partner i Storeng, Beck & Due Lund. Fra 2017 har Andersen også vært daglig leder for advokatkontoret. Andersen er veileder og sensor ved Det juridiske fakultet på Universitetet i Oslo. Hun er også ofte brukt som foreleser og kursholder innen arbeidsrett og HR-rettslige spørsmål.

Sammen med Tom Beck, Arve Due Lund, Nils Storeng, Terje Gerhard Andersen og Thomas B. Svendsen er Andersen forfatter av boken Arbeidslivets spilleregler som kom i 4. utgave i 2016. Denne boken gir en bred oversikt over aktuelle arbeidsrettslige problemstillinger.

Bøker av Kari Bergeius Andersen

Beck, Tom mfl., Arbeidslivets spilleregler, 4. utg. Universitetsforlaget 2016.

Les mer her

Bøker av Kari Bergeius Andersen