Hilde Høksnes

Hilde Høksnes

Senioradvokat i Advokatfirmaet Selmer
Cand.jur. 2000.

Hilde Høksnes har vært senioradvokat i Advokatfirmaet Selmer siden 2013 og har også hatt et kort engasjement som advokat i SpareBank 1 Nord-Norge i 2020. Hun er spesialist på rammevilkår og strukturtilpasning for banker, forsikringsforetak og andre foretak som er under Finanstilsynets tilsyn.

Høksnes har spesialfag fra University of Edinburgh og fullførte i 2000 jusstudiet ved Universitetet i Oslo. Etter endt utdanning og frem til 2003 jobbet Høksnes som advokatfullmektig i Advokatfirmaet Thommessen, før hun gikk over til Drammen tingrett som dommerfullmektig. I 2005 startet Høksnes i Finanstilsynet som rådgiver/seniorrådgiver. I løpet av de fire årene i Finanstilsynet fikk Høksnes god innsikt i rammebetingelsene for finansforetak og tilsynsprosesser.

I 2009 startet Høksnes som advokat i Advokatfirmaet Selmer. Gjennom ulike roller og verv i banker og andre finansforetak har hun opparbeidet seg god kompetanse på strategiske prosesser og forretningsutvikling.

Høksnes har i 2019 gjennomført et Executive Education-program ved Harvard Law School. Sammen med Kristin Schjønsby Kværnø og Åsfrid Vågslid Haga har hun skrevet lovkommentaren til finansforetaksloven, utgitt på Universitetsforlaget i 2022. Høksnes har også skrevet en kommentar til finanstilsynsloven, publisert på Gyldendal Rettsdata i 2022.

Fagbøker