Jobber du med forvaltningsrett?

Bli mer effektiv med Juridika – jusstjenesten fra Universitetsforlaget

gratis prøvetilgang til deg og dine kolleger!

eller
Anskaffelsesloven | Lovkommentarer skrevet av høyt respekterte fageksperter

Snarveien til riktig lovanvendelse:

Lovkommentarer skrevet av høyt respekterte fageksperter.

Med søkbare lovkommentarer finner du raskt riktig bestemmelse, utfyllende kommentarer og den viktigste rettspraksisen med lenker til Lovdata.

  • Sjekk flere kilder på kortere tid

    Søk på tvers av Universitetsforlagets lovkommentarer og jusslitteratur, og i tidsskrifter helt tilbake til 1962.

  • Vær oppdatert

    Les ajourførte kommentarer og digital versjon av nye bøker samme dag som de publiseres.

  • Fokuser på jussen

    Ikke bruk tid på kopimaskin og scanner. Last enkelt ned profesjonelt utseende utdrag som følger domstolenes krav.