Juridika guider deg inn i plan- og bygningsrett og eiendomsrett

Plan- og bygningsrett og eiendomsrett er rettsområder som gjelder regulering av våre fysiske omgivelser.

Det er en rekke lover som har betydning for hvordan arealer skal forvaltes og hvordan privatrettslige rettigheter skal håndheves. Mange av lovene gir myndighetene kontroll over arealbruken, der særlig plan- og bygningsloven står sentralt. Andre lover regulerer forholdet mellom private parter, slik som grannelova, servituttlova og hevdsloven.

På denne siden finner du all informasjon du trenger for å få oversikt og innsikt i de rettsspørsmålene som reises innenfor plan- og bygningsrett og eiendomsrett.

Guider

 • Guide

  Hvem har ansvaret for skader fra overvanns- og avløpsanlegg?

  Hvem har ansvaret for skader fra overvanns- og avløpsanlegg? I takt med klimaendringer og økt nedbør blir spørsmålet om erstatningsansvar for vannskader stadig mer aktuelt. Forsikringsselskapene må utbetale rekordstore beløp, og det krangles om hvem som har ansvaret. I denne artikkelen kan du lese mer om anleggseierens erstatningsrettslige ansvar for skader fra overvanns- og avløpsanlegg.

Plan- og bygningsrett og eiendomsrett på
Innsikt
 • Ekspertkommentar

  Kommentar til Høyesteretts dom i Mortensrud-saken HR-2021-953-A icon_arrow_right

  20. mai 2022

  En ny dom i Høyesterett blir viktig for plan-og bygningsretten, skriver senioradvokat i Eiendomsavdelingen i Codex, Kitty Moss Sørensen. Mortensrud-dommen fra Høyesterett 4. mai klargjør spørsmål om krav i reguleringsplaner. Statsforvalteren brukte loven feil og vedtaket var ugyldig. Dommen klargjør til en viss grad hvilke krav som stilles til rekkefølgebestemmelser i reguleringsplan, skriver Moss Sørensen, og kobler den med ny rettspraksis fra Oslo om utbygging av Tullinløkka.

 • Ekspertkommentar

  Hvor sterkt avtalerettslig vern har utbyggere ved inngåelse av utbyggingsavtaler? Kommentar til Sunnfjord-dommen HR-2021-2364-Aicon_arrow_right

  11. februar 2022

  For første gang har Høyesterett behandlet gyldigheten av en utbyggingsavtale inngått mellom en kommune og en privat utbygger, i Sunnfjord-dommen HR-2021-2364-A. Dommen avklarer at plan- og bygningsloven § 17-3 kun regulerer hva en avtale kan inneholde på avtaleinngåelsestidspunktet, og at en eventuell avtalerevisjon som følge av etterfølgende omstendigheter, må hjemles i avtalerettslige regler, skriver Martin Lie Hauge i denne ekspertkommentaren.

Kommende bøker

  Plan- og bygningsrett

  Holth og Winges lesetips

  Fredrik Holth og Nikolai K. Winge har skrevet fagbøker og artikler om plan- og bygningsrett og holdt forelesninger og kurs i en årrekke. Lesetipsene fra våre arkiver gir nyttige innganger til plan- og bygningsrett.

  Sentrale lover

  Eiendomsrett

  Utvalgte tidsskriftartikler

  Sentrale lover

  Juridiske fagbøker,
  lovkommentarer,
  nyheter, podkast og artikler

  Tilgjengelig, oppdatert og
  nedlastbart

  *Pris for enkeltperson ved årlig betaling,
  inkl. mva. Du kan betale med kort.