Nordisk Domssamling

Nordisk Domssamling har vært utgitt siden 1958, etter anbefaling fra Nordisk Råd. Tidsskriftet er en domssamling med kortreferater av relevante avgjørelser i de nordiske høyesteretter.

Referatene, som også er tilgjengelige elektronisk, er ordnet emnevis og gir henvisning til hvor avgjørelsene finnes i fulltekst.

Samlingen gjør det på en enkel måte mulig å få oversikt over rettspraksis av felles nordisk interesse, og bidrar til at rettsanvendelsen i Norden blir mer ensartet. Tidsskriftet er et viktig ledd i arbeidet for å bevare og utvikle vår nordiske rettskultur.

Domssamlingen distribueres to ganger i året sammen med Tidsskrift for Rettsvitenskap.

Nordiske redaktører

Trond Dolva, tidligere høyesterettsdommer, Norge

Børge Dahl, højesteretspræsident, Danmark

Gustav Bygglin, justitieråd, Finland

Karl Axelsson, højesteretsdommer, Island

Agneta Bäcklund, justitieråd, Sverige Den norske redaktøren er hovedredaktør.

Redaksjonssekretær

Janicke Wiggen, advokat, Samfunnsviterne

cover
 • 2020

 • 2019

  • Utgave 2

   • Leder

    lockedTilgang til avgjørelsene i Nordisk Domssamling i fulltekst

    s. 1 - 1Lesetid ca. 2 minutter
   • lockedArbeids- og tjenestemannsrett. Arbeidsmiljø. Kollektivavtaler

    s. 9 - 9Lesetid ca. 2 minutter
   • lockedArverett. Testament

    s. 9 - 9Lesetid under 1 minutt
   • lockedAvtalerett, alminnelig

    s. 9 - 9Lesetid under 1 minutt
   • lockedBankrett

    s. 10 - 10Lesetid under 1 minutt
   • lockedDiskriminering. Likestilling

    s. 10 - 10Lesetid under 1 minutt
   • lockedEkspropriasjon. Rådighetsinnskrenkninger

    s. 10 - 10Lesetid under 1 minutt
   • lockedErstatningsrett, utenfor kontrakt (Erstatning i kontrakt, se det enkelte kontraktsforhold)

    s. 10 - 11Lesetid ca. 2 minutter
   • lockedFamilierett

    s. 11 - 11Lesetid under 1 minutt
   • lockedForbrukerrett

    s. 11 - 11Lesetid under 1 minutt
   • lockedForsikringsrett

    s. 11 - 12Lesetid ca. 3 minutter
   • lockedImmaterialrett

    s. 13 - 14Lesetid ca. 3 minutter
   • lockedInternasjonal markedsrett (EU, EF, EØS) (konkurranserett, se eget punkt)

    s. 14 - 14Lesetid ca. 2 minutter
   • lockedInternasjonal privatrett. Lovvalg (verneting, se prosess)

    s. 14 - 14Lesetid under 1 minutt
   • lockedKonkurranserett

    s. 14 - 15Lesetid ca. 2 minutter
   • lockedKonkurs. Akkord. Gjeldsforhandling. Insolvens

    s. 15 - 15Lesetid under 1 minutt
   • lockedKontraktsrett, særskilte kontraktsforhold

    s. 15 - 18Lesetid ca. 7 minutter
   • lockedMarkedsføringsrett

    s. 18 - 18Lesetid under 1 minutt
   • lockedMenneskerettigheter

    s. 18 - 19Lesetid ca. 2 minutter
   • lockedMiljørett

    s. 19 - 19Lesetid under 1 minutt
   • lockedMinoritetsrett. Samerett

    s. 19 - 19Lesetid under 1 minutt
   • lockedOffentlig rett

    s. 19 - 20Lesetid ca. 4 minutter
   • lockedPant, factoring og annen sikkerhetsrett. Stansningsrett

    s. 21 - 21Lesetid under 1 minutt
   • lockedPassivitet

    s. 21 - 21Lesetid under 1 minutt
   • lockedPengekravsrett

    s. 21 - 21Lesetid ca. 1 minutt
   • lockedPersonrett

    s. 21 - 22Lesetid under 1 minutt
   • lockedPrivatlivets fred

    s. 22 - 22Lesetid under 1 minutt
   • lockedProsess

    s. 22 - 24Lesetid ca. 6 minutter
   • lockedSelskapsrett. Sammenslutninger. Foreninger

    s. 24 - 25Lesetid ca. 2 minutter
   • lockedSosial- og helserett. Pensjons- og trygderett

    s. 25 - 25Lesetid ca. 2 minutter
   • lockedStrafferett

    s. 26 - 27Lesetid ca. 4 minutter
   • lockedTingsrett

    s. 27 - 27Lesetid under 1 minutt
   • lockedUtdanning

    s. 27 - 27Lesetid under 1 minutt
   • lockedUtlendingsrett. Utvisning

    s. 27 - 27Lesetid under 1 minutt
  • Utgave 1

 • 2018

 • 2017

 • 2016

 • 2015

 • 2014

 • 2013

 • 2012

 • 2011

 • 2010

 • 2009

 • 2008

 • 2007

 • 2006

 • 2005

 • 2004

 • 2003

 • 2002