Tidsskrift for familierett, arverett og barnevern­rettslige spørsmål

Tidsskriftet inneholder vitenskapelige og mer praktisk rettede fagartikler innenfor fagområdene familierett, arverett og barnevernrettslige spørsmål.

Det gis også oversiktlige redegjørelser for vedtatte lovendringer, forslag til lovendringer samt kommentarer til utvalgte dommer og kjennelser. Tidsskriftet omtaler også aktuelle avgjørelser fra Menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg.

Tidsskriftet er en vitenskapelig publiseringskanal på nivå 1, jf. Universitets- og høyskolerådets oversikt.

Ansvarlig redaktør: Aslak Syse, professor emeritus ved Universitetet i Oslo

cover
 • 2020

 • 2019

 • 2018

 • 2017

 • 2016

 • 2015

 • 2014

 • 2013

 • 2012

 • 2011

 • 2010

 • 2009

 • 2008

 • 2007

 • 2006

 • 2005

 • 2004

 • 2003

  • Utgave 4

  • Utgave 3

  • Utgave 2

  • Utgave 1

   • Leder

    lockedNytt tidsskrift

    av
    • Peter Lødrup
    • Asbjørn Strandbakken
    • Tone Sverdrup
    • Aslak Syse
    s. 2 - 3Lesetid ca. 2 minutter
   • lockedAnerkjennelse av ekteskap stiftet i utlandet

    av
    • Helge J. Thue
    s. 4 - 18Lesetid ca. 20 minutter
   • lockedDødsdisposisjoner i ektepakts form

    av
    • Torstein Frantzen
    s. 19 - 35Lesetid ca. 25 minutter
   • lockedRegelendringer og beløpsjusteringer innen familie- og barne-rettede ytelser etter -Stortingssesjonen høsten 2002

    av
    • Aslak Syse
    s. 36 - 46Lesetid ca. 16 minutter
   • lockedPartsrettigheter i barnevernssaker når andre enn foreldrene krever samværsrett

    avs. 47 - 58Lesetid ca. 19 minutter
   • lockedOmsorgsovertakelse av barn fra foreldre med psykiske problemer – Kutzner mot Tyskland (appl. 46544/99), 26. februar 2002

    av
    • Karl Harald Søvig
    s. 62 - 68Lesetid ca. 9 minutter
   • lockedTransseksuelle si rettslege stilling etter kjønnsskifteoperasjon – Goodwin mot Storbritannia (appl. 28957/95) og I. mot Storbritannia (appl. 25680/94), 11. juli 2002

    av
    • Bjørnar Borvik
    s. 69 - 77Lesetid ca. 13 minutter