Tidsskrift for familierett, arverett og barnevern­rettslige spørsmål

Tidsskriftet inneholder vitenskapelige og mer praktisk rettede fagartikler innenfor fagområdene familierett, arverett og barnevernrettslige spørsmål.

Det gis også oversiktlige redegjørelser for vedtatte lovendringer, forslag til lovendringer samt kommentarer til utvalgte dommer og kjennelser. Tidsskriftet omtaler også aktuelle avgjørelser fra Menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg.

Tidsskriftet er en vitenskapelig publiseringskanal på nivå 1, jf. Universitets- og høyskolerådets oversikt.

For flere opplysninger om tidsskriftet (redaksjon, kontakt, forfatterveiledning, m.m.), besøk Idunn.no

cover
 • 2020

 • 2019

 • 2018

 • 2017

 • 2016

 • 2015

 • 2014

 • 2013

 • 2012

 • 2011

 • 2010

 • 2009

 • 2008

 • 2007

 • 2006

 • 2005

  • Utgave 4

  • Utgave 3

   • Leder

    lockedUgyldige ekteskap

    av
    • Asbjørn Strandbakken
    s. 142 - 143Lesetid ca. 4 minutter
   • lockedNaturens orden – til barnets beste? - Omsorg og samvær

    avs. 144 - 149Lesetid ca. 9 minutter
   • lockedForskudd på arv fra et uskiftebo

    av
    • Torstein Frantzen
    s. 150 - 158Lesetid ca. 14 minutter
   • lockedSkjevdeling av næringsvirksomhet

    av
    • Randi Egge
    s. 159 - 186Lesetid ca. 40 minutter
   • lockedFylkesnemndene – ressursbruk, rettssikkerhet og rettslig overprøving

    avs. 188 - 196Lesetid ca. 13 minutter
   • lockedArve- og familierettslig diskriminering av barn utenfor ekteskap og deres fedre, og høring av barn i familierettstvister

    av
    • Karl Harald Søvig
    s. 197 - 212Lesetid ca. 23 minutter
  • Utgave 2

  • Utgave 1

 • 2004

 • 2003