Tidsskrift for familierett, arverett og barnevern­rettslige spørsmål

Tidsskriftet inneholder vitenskapelige og mer praktisk rettede fagartikler innenfor fagområdene familierett, arverett og barnevernrettslige spørsmål.

Det gis også oversiktlige redegjørelser for vedtatte lovendringer, forslag til lovendringer samt kommentarer til utvalgte dommer og kjennelser. Tidsskriftet omtaler også aktuelle avgjørelser fra Menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg.

Tidsskriftet er en vitenskapelig publiseringskanal på nivå 1, jf. Universitets- og høyskolerådets oversikt.

Ansvarlig redaktør: Aslak Syse, professor emeritus ved Universitetet i Oslo

cover
 • 2020

 • 2019

 • 2018

 • 2017

 • 2016

 • 2015

 • 2014

 • 2013

 • 2012

 • 2011

 • 2010

 • 2009

  • Utgave 4

  • Utgave 3

  • Utgave 2

   • Leder

    lockedGift uten samtykke

    av
    • Helge Johan Thue
    s. 67 - 69Lesetid ca. 3 minutter
   • lockedForeldres prosessuelle rettigheter ved opptak i barnehage

    av
    • Anne Oline Haugen
    s. 70 - 82Lesetid ca. 14 minutter
   • lockedSkjevdeling i et kvinneperspektiv

    av
    • Grete Kristin Nielsen
    s. 83 - 101Lesetid ca. 25 minutter
   • lockedEn gjennomgang og vurdering av rettspraksis etter ekteskapsloven § 46 annet ledd, med hovedvekt på Høyesteretts dom av 27. juni 2006 (Rt. 2006 s. 833)

    av
    • Heidi Kjær Trudvang
    s. 102 - 119Lesetid ca. 23 minutter
   • Bokanmeldelse

    lockedElisabeth Gording Stang: Det er barnets sak

    avs. 120 - 127Lesetid ca. 10 minutter
  • Utgave 1

 • 2008

 • 2007

 • 2006

 • 2005

 • 2004

 • 2003