Tidsskrift for familierett, arverett og barnevern­rettslige spørsmål

Tidsskriftet inneholder vitenskapelige og mer praktisk rettede fagartikler innenfor fagområdene familierett, arverett og barnevernrettslige spørsmål.

Det gis også oversiktlige redegjørelser for vedtatte lovendringer, forslag til lovendringer samt kommentarer til utvalgte dommer og kjennelser. Tidsskriftet omtaler også aktuelle avgjørelser fra Menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg.

Tidsskriftet er en vitenskapelig publiseringskanal på nivå 1, jf. Universitets- og høyskolerådets oversikt.

Ansvarlig redaktør: Aslak Syse, professor emeritus ved Universitetet i Oslo

cover
 • 2020

 • 2019

 • 2018

 • 2017

 • 2016

 • 2015

 • 2014

 • 2013

 • 2012

 • 2011

 • 2010

 • 2009

  • Utgave 4

  • Utgave 3

   • Leder

    lockedSkjerpet kamp mot barnebortføring

    av
    • Aslak Syse
    s. 129 - 133Lesetid ca. 7 minutter
   • lockedKontakt med biologisk familie etter adopsjon i barnevernet – til barnets beste?

    av
    • Marit Skivenes
    s. 134 - 155Lesetid ca. 30 minutter
   • lockedDe strafferettslige aspekter ved omsorgsunndragelse - Med særlig vekt på barnets beste og internasjonale forhold

    av
    • Kjersti Berg Sand
    s. 156 - 201Lesetid ca. 1 time
   • lockedBarnets perspektiv eller stadig de voksnes preferanser?

    av
    • Geir Kjell Andersland
    s. 202 - 206Lesetid ca. 7 minutter
   • Bokanmeldelse

    lockedInternasjonale barnefordelingssaker – Internasjonal barnebortføring

    avs. 207 - 213Lesetid ca. 9 minutter
  • Utgave 2

  • Utgave 1

 • 2008

 • 2007

 • 2006

 • 2005

 • 2004

 • 2003