Tidsskrift for retts­vitenskap

Tidsskrift for Rettsvitenskap utkom første gang i 1888 og er et organ for nordisk rettsvitenskap.

Foruten å publisere artikler på et høyt vitenskapelig nivå, legger tidsskriftet stor vekt på å bringe informasjon om ny juridisk litteratur gjennom litteraturstudier, bokanmeldelser og boklister.

Tidsskriftet er en vitenskapelig publiseringskanal på nivå 2, jf. Universitets- og høyskolerådets oversikt.

Universitetsforlaget har i desember 2019 publisert en rekke eldre årganger av tidsskriftet. Ta kontakt med oss hvis du har spørsmål om dette.

cover
 • 2020

 • 2019

 • 2018

 • 2017

 • 2016

 • 2015

 • 2014

 • 2013

 • 2012

 • 2011

 • 2010

 • 2009

 • 2008

 • 2007

 • 2006

 • 2005

 • 2004

 • 2003

 • 2002

 • 2001

 • 2000

 • 1999

 • 1998

 • 1997

 • 1996

  • Utgave 5

  • Utgave 4

  • Utgave 3

   • lockedOdelsretten

    avs. 249 - 291Lesetid ca. 50 minutter
   • lockedIndispositivitet eller partsautonomi i familieretten

    av
    • Inger Dübeck
    s. 292 - 331Lesetid ca. 40 minutter
   • lockedTowards a Nordic competition law?

    av
    • Stray Ryssdal
    s. 332 - 357Lesetid ca. 35 minutter
   • lockedRetfærdig rettergang set fra Strasbourg, Bergen og Hillerød

    av
    • Peter Garde
    s. 358 - 383Lesetid ca. 35 minutter
   • lockedUdviklingen af en fælles østeuropæisk pantelovgivning

    av
    • Claus Sørensen
    s. 384 - 404Lesetid ca. 30 minutter
   • lockedNye bøker

    av
    • Kirsten Al-Araki
    s. 405 - 411Lesetid ca. 7 minutter
   • Bokanmeldelse

    lockedDet juridiske fakultet, Universitetet i Bergen

    av
    • Eivind Buanes
    s. 412 - 413Lesetid ca. 2 minutter
  • Utgave 1-2

 • 1995

 • 1994

 • 1993

 • 1992

 • 1991

 • 1990

 • 1989

 • 1988

 • 1987

 • 1986

 • 1985

 • 1984

 • 1982

 • 1981

 • 1980