Innovasjon Norges internveileder om EØS-avtalens statsstøtteregler

Innovasjon Norges internveileder om EØS-avtalens statsstøtteregler

De EØS-rettslige reglene om tildeling av offentlig støtte forbyr i utgangspunktet statsstøtte. Støttegiver må derfor kjenne til hva som er å regne som statsstøtte, hvilke unntak som gjelder fra statsstøtteforbudet og hvordan et tiltak kan oppfylle vilkårene for unntaket. Innovasjon Norge har statsstøtteregelverket som ramme for sin kjernevirksomhet og har utviklet en intern statsstøtteveileder for sine saksbehandlere.

Selv om dette er et interndokument, vil det trolig kunne være nyttig også for andre støttegivere og støttekandidater. Veilederen gir ikke et fullstendig overblikk over statsstøtteregelverket, men er en praktisk håndbok sett fra en støttegivers ståsted. Fokus ligger på de spørsmålene som er mest aktuelle for Innovasjon Norges støttetiltak.

Veilederen oppdateres jevnlig på avgrensede felter, mens det kan gå lengre tid mellom oppdatering av stoffet på andre områder. Det tilgjengeliggjorte innholdet i internveilederen benyttes på egen risiko. Universitetsforlaget og Innovasjon Norge innestår ikke for at det som fremgår av veilederen er korrekt, til enhver tid er oppdatert eller at innholdet er i overenstemmelse med gjeldende rett.

  • Fagområde:
  • Utgivelsesår:
    2022
  • Sider:
    60
  • Utgave:
    1. utgave