Maler har kommet til Juridika!

Skrevet av fagfolk du stoler på, og jevnlig oppdatert.

Jobber du med familie, barn og arv?

Nå har vi samlet familierettsinnholdet vårt på en oversiktlig side.

Se vår oversikt icon_arrow_right

Endringer i litteraturen

 • Litteratur

  Ekspropriasjonsrett. Kort forklart

  08. januar 2021

  «Ekspropriasjonsrett – kort forklart» er en innføringsbok i ekspropriasjon. Ekspropriasjon er i korte trekk en tvungen avståelse av eiendomsrett eller andre formuesrettigheter mot erstatning. Boken tar sikte på å gi en pedagogisk og aktuell fremstilling av ekspropriasjonsretten. Den vil først og fremst behandle ekspropriasjonserstatningsloven og de domstolskapte prinsipper ved erstatningsutmåling. Fremstillingen skal passe både for studenter og andre som trenger en innføring i rettsområdet.

 • Litteratur

  Skatte-ABC (3. utgave) - ny bok på Juridika

  16. desember 2020

  Skatte-ABC 2020/2021 er en håndbok som beskriver de materielle skattereglene. Boken beskriver de materielle reglene for formues- og inntektsskatt som gjelder for inntektsåret 2020, samt endringer som gjelder inntektsåret 2021. Boken skal være oppdatert med endringer i skattelovgivningen, rettspraksis, administrative uttalelser mv. per 26. november 2020.

 • Litteratur

  Arkivrett - ny bok på Juridika

  16. desember 2020

  Herbjørn Andresen er nå aktuell med Arkivrett. Dokumentasjon gir kunnskap om hva som har foregått, og kan være nødvendig for å stadfeste rettsforhold. Arkivretten omfatter regler og myndighetsutøvelse knyttet til dokumentasjonsprosesser, bevaring og overføring til arkivinstitusjoner.

  Boken er skrevet som lærebok for arkivstudenter og kan i tillegg være av stor nytte for alle som jobber med dokumentasjon og arkiver til daglig. Den kan også leses som et supplement til annen juridisk litteratur.

 • Litteratur

  Grunnleggende sivilprosess - ny bok på Juridika

  11. desember 2020

  Jussi Erik Pedersen og Jens Edvin A. Skoghøy er aktuell med en ny lærebok, Grunnleggende sivilprosess. Den tar for seg de viktigste temaene en jusstudent må lære seg. Temaene er blant annet domstolenes rolle i samfunnet, sivile rettstvister, sivilprosessens subjekter og hva det kan anlegges søksmål om samt verneting. Forfatterne går også gjennom utformingen og virkningen av rettsavgjørelser, herunder rettskraft.

  Denne boken er spesielt aktuell for studenter, og sørger for at leseren både skal beherske og få god forståelse for de mest sentrale temaene i sivilprosessen.

Nye tidsskriftsartikler

Nye fagbøker

Nye tidsskrifter

 • Nyhet

  Taler koronarestriksjonene midt i mot icon_arrow_right

  Det er et hull i koronalovgivningen, ifølge jussprofessor Hans Fredrik Marthinussen ved Universitetet i Bergen. Hullet er kommunene. Hans analyser viser at Bergen og flere andre kommuner har innført regler det ikke er hjemler for i norsk lov, og som bryter menneskerettighetene. Det uthuler legitimiteten og åpner for at kommunene kan saksøkes, sier professoren.

 • Nyhet

  ACER-saken i Høyesterett kan starte ny EU-debatt icon_arrow_right

  I dag onsdag begynner Høyesterett behandling i plenum av noe så sjeldent som abstrakt grunnlovsprøving. Retten skal vurdere om organisasjonen Nei til EU kan føre søksmål mot Stortingets vedtak om Norges medlemskap i EUs energibyrå (ACER). Saken føyer seg inn i en rekke store og prinspielle saker – blant annet klimasøksmål og betenkning om EUs jernbanepakke - som kan få følger for selve maktfordelingen mellom domstol og lovgiver – og dessuten starte ny EU-debatt. Juridika Innsikt har dykket inn i partenes argumenter og dommens mulige konsekvenser.

Nytt om Juridika

 • Juridika

  Maler har kommet til Juridika!

  16. september 2020

  Skrevet av fagfolk du stoler på, og jevnlig oppdatert. Malene er tilgjengelig for premiumabonnenter ut 2020, og vi vil utvide med flere maler og ny funksjonalitet i tiden som kommer. Se våre maler.

  Maler har kommet til Juridika!