Maler har kommet til Juridika!

Skrevet av fagfolk du stoler på, og jevnlig oppdatert.

Endringer i litteraturen

 • Litteratur

  Ferieloven – ny lovkommentar på Juridika

  15. oktober 2020

  Denne lovkommentaren inneholder grundige kommentarer til ferielovens bestemmelser og behandler mange av de spørsmål som oppstår i praksis i forbindelse med arbeidstakers rett til ferie. Blant annet inneholder boken utførlige redegjørelser om deltidsansattes rett til og avvikling av ferie, arbeidsgivers adgang til å fastsette og endre ferie, ytelser som inngår i feriepengegrunnlaget, og særlige problemstillinger knyttet til ferieavvikling og permittering. Boken inneholder også vurderinger av ferieloven opp mot EØS-regelverket (Arbeidstidsdirektivet).

  Ragnhild J. Nakling er advokat og partner i advokatfirmaet SBDL, og Julie Piil Lorentzen er advokat i advokatfirmaet Wiersholm.

 • Litteratur

  Endringer i lov om straff (straffeloven) er kommentert av forfatter

  15. oktober 2020

  Verket er gjennomgått og ajourført av forfatter med all relevant høyesterettspraksis fra 1. januar 2020 frem til 1. juli 2020. Lovendringer i denne perioden er også innarbeidet og kommentert.

 • Litteratur

  Politiregisterloven kapittel 6 – ny lovkommentar på Juridika

  14. oktober 2020

  Lovkommentar til politiregisterloven kapittel 6 er nå publisert på Juridika. Denne lovkommentaren var opprinnelig tatt inn i 5. utgave av kommentaren til straffeprosessloven som utkom tidligere i år, og publiseres nå på Juridika som et selvstendig ajourført verk.

 • Litteratur

  To nye bøker på Juridika

  13. oktober 2020

  Erlend Eriksen Gjein sin nye bok Aksjeklasser. Adgangen til å regulere aksjeeiers rettigheter og forpliktelser i aksjeklasser er nå tilgjengelig på Juridika. Der analyserer han regelverket knyttet til aksjeklasser i Norge. Hvilke hensyn gjør seg gjeldende ved vurderingen av om bruken skal tillates? Hvilke begrensninger finnes for aksjeeiernes bruk av aksjeklasser? Dette er noen av spørsmålene Gjein behandler i sin nye bok.

  Benedikte Moltumyr Høgberg sin bok Statsrett. Kort forklart 3.utgave kan du nå lese på Juridika. Boken gir en oversikt over sentrale emner i statsretten. Her kan du blant annet lese om hvordan en lov vedtas og om Høyesterett kan overprøve Stortinget. Forfatter har oppdatert boken med nye grunnlovsendringer siden forrige utgave.

Nye tidsskriftsartikler

Nye fagbøker

Nye tidsskrifter

 • Nyhet

  Digitalisering av domstolene - men er det rettsikkert nok? icon_arrow_right

  I 2021 begynner den store digitaliseringen av norske domstoler, men hva er konsekvensene for rettssikkerheten? Juridika Innsikts journalist Marianne Reinertsen har gjort et dypdykk. Allerede i dag står de digitale dilemmaene i kø for domstolene. Nå kan du endelig lese hele serien om digitalisering og rettsikkerhet på Juridika Innsikt.

 • Nyhet

  Akademikerpris til juristopprørericon_arrow_right

  I dag mottar jussprofessor Hans Petter Graver årets Akademikerpris, blant annet for sin bekymring for frihet tapt i koronatiltak og for serien «Jussens helter». – Jeg ser prisen som en anerkjennelse av kritisk og uavhengig rettsvitenskap som korrektiv til statens makt, sier juristen.

Nytt om Juridika

 • Juridika

  Maler har kommet til Juridika!

  16. september 2020

  Skrevet av fagfolk du stoler på, og jevnlig oppdatert. Malene er tilgjengelig for premiumabonnenter ut 2020, og vi vil utvide med flere maler og ny funksjonalitet i tiden som kommer. Se våre maler.

  Maler har kommet til Juridika!