Maler har kommet til Juridika!

Skrevet av fagfolk du stoler på, og jevnlig oppdatert.

Jobber du med familie, barn og arv?

Nå har vi samlet familierettsinnholdet vårt på en oversiktlig side.

Se vår oversikt icon_arrow_right

Endringer i litteraturen

 • Litteratur

  Endringer i lov om skjønn og ekspropriasjonssaker (skjønnsprosessloven) er kommentert av forfatter

  26. februar 2021

  Verket er gjennomgått og ajourført per 1. februar 2021. Endringer, språklige rettelser, samt relevant rettspraksis er kommentert og innarbeidet.

 • Litteratur

  Pantsettelse av immaterialrettigheter – ny bok på Juridika

  25. februar 2021

  Pantsettelse av immaterialrettigheter av Bjørn Løtveit behandler spørsmål knyttet til pantsettelse av et bredt spekter ulike immaterialrettigheter i tillegg til immaterialrettslignende formuesgoder som forretningshemmeligheter, «knowhow» og domenenavn. Særtrekkene ved immaterialrettigheter som formuesgoder drøftes også på et mer overordnet nivå. Boken bidrar videre med analyser av verdi for mer allmenne panterettslige og formuerettslige spørsmål.

  Bjørn Løtveit er Ph.D. i rettsvitenskap og jobber som førsteamanuensis ved Det juridiske fakultet ved UiT – Norges arktiske universitet.

 • Litteratur

  Markedsrett – ny bok på Juridka

  23. februar 2021

  Markedsrett. Innføring i markedsførings-, konkurranse- og immaterialrett er nå tilgjengelig på Juridika. Markedsretten omfatter i praksis tre hovedrettsområder: konkurranseretten, reglene om illojal konkurranse og immaterialretten. I denne boken knytter forfatterne de ulike rettsområdene sammen på en pedagogisk måte og viser hvordan markedsretten gjør seg gjeldende.

  Forfatterne Ole-Andreas Rognstad, Harald Irgens-Jensen, Kristina Stenvik, Inger Berg Ørstavik og Eirik Østerud er alle ansatt ved Institutt for privatrett ved Universitetet i Oslo.

 • Litteratur

  Fiskesalslagslova – ny heldigital lovkommentar på Juridika

  15. februar 2021

  Fra 1930-årene har vi hatt en særlig ordning for førstehåndsomsetningen av villfisk fanget i kystnære farvann eller på havet. For disse betydelige verdiene har fiskesalgslag som fiskerne eier, monopol på førstehåndsomsetningen. Salgslagene kan også bestemme fangststopp, fastsette minstepriser og dirigere avlevering av fangst. I tillegg har salgslagene langtgående kontrolloppgaver, og kan i betydelig utstrekning vedta inndragning av ulovlig fangst eller fangst som ikke er håndtert i samsvar med regelverket.

  Dagens lov, som her er kommentert, er av 2013 og har tittelen «lov om førstehandsomsetning av viltlevande marine ressursar».

Nye tidsskriftsartikler

Nye fagbøker

Nye tidsskrifter

Innsikt
 • Nyhet

  Podkast om naturskade-erstatningicon_arrow_right

  Hvem er forsikret og får erstatning etter et kvikkleireras? Bare ødelagte hus eller utrygge hus? Norge har en unik og særnorsk ordning for naturskader – men hva med gråsonene som dukker opp når katastrofen faktisk skjer. I en fersk episode av podkasten «Takk og Lov med Anine Kierulf» forteller advokat og erstatningsekspert Tom Sørum om erstatningsrett i naturskader.

 • Kronikk

  Ny bok: Også ideer kan pantsettes icon_arrow_right

  Kan utvikleren av en koronavaksine ta opp lån med sikkerhet i patentet på en godkjent vaksine? Kan varemerker, domenenavn og opphavsrettigheter sikre kreditt? Ja, og det gjøres for lite, skriver førsteamanuensis Bjørn Løtveit, forfatter av fersk bok om pantsettelse av immaterialrettigheter. Løtveit forklarer hva varemerkereglene som snart trer i kraft betyr for jurister.

Nytt om Juridika

 • Juridika

  Maler har kommet til Juridika!

  16. september 2020

  Skrevet av fagfolk du stoler på, og jevnlig oppdatert. Malene er tilgjengelig for premiumabonnenter ut 2020, og vi vil utvide med flere maler og ny funksjonalitet i tiden som kommer. Se våre maler.

  Maler har kommet til Juridika!