Endringer i litteraturen

 • Litteratur

  Endringer i lov om straff (straffeloven) er kommentert av forfatter

  Verket er gjennomgått og ajourført av forfatter med all relevant høyesterettspraksis fra 1. januar 2019 frem til 1. juli 2019. Lovendringer i denne perioden er også innarbeidet og kommentert.

 • Litteratur

  Ny utgave av «Opphavsrett» på Juridika

  Nå er den helt nye andreutgaven av «Opphavsrett» av Ole-Andreas Rognstad og Birger Stuevold Lassen tilgjengelig på Juridika. Boken gir en grundig fremstilling av opphavsretten i vid forstand, det vil si vernet for åndsverk og nærstående prestasjoner, og tilliggende regelsett.

 • Litteratur

  Endringer i lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. (arbeidsmiljøloven) er kommentert av forfatterne

  Verket er gjennomgått og ajourført av forfatterne per 1. januar, 1.mai og 1. juli 2019. Vennligst se ajourførtdato på de enkelte paragrafene. Relevant rettspraksis er også innarbeidet og kommentert.

 • Litteratur

  «Skatte-ABC 2019» - ny bok på Juridika

  Nå er «Skatte-ABC 2019», utgitt av Skatteetaten, tilgjengelig på Juridika. Her beskrives de materielle skattereglene som gjelder for inntektsåret 2019. Den er oppdatert med endringer i skattelovgivning, rettspraksis og administrative uttalelser mv. per 11. juni 2019.

Nye tidsskriftsartikler

Nye fagbøker

Nye tidsskrifter

 • Ekspertkommentar

  Dette kan bli nytt i ny forvaltningslov icon_arrow_right

  Omar Saleem Rathore (Regjeringsadvokaten) og Anette Ødelien (Lovavdelingen) satt i Forvaltningslovutvalgets sekretariat. I denne kommentaren forklarer de hva som er de viktigste endringene i forslaget til ny forvaltningslov. Nye regler om robot-vedtak, inhabilitet, taushetsplikt og klagerett og omgjøring er blant endringene som foreslås i NOU-en som er på høring.

 • Nyhet

  Klarspråk: Slik kan du tjene på tydeligere jusspråk icon_arrow_right

  Denne uken er verdens fremste eksperter på «klarspråk» samlet i Oslo. Innsikt har bedt dem forklare hvordan klarspråk kan hjelpe jurister til å skrive bedre juss. 

Nytt om Juridika

 • Juridika

  Utdrag kan nå lastes ned i Word

  22. august 2019

  Nå er det mulig å laste ned utdrag fra lovkommentarer og tidsskriftartikler i Word. Tidligere har nedlasting kun vært mulig i PDF. Når du klikker på «Last ned utdrag», får du mulighet til å velge ønsket format. Du velger om du vil ha PDF eller Word ved å klikke på rullegardinen. Se lovkommentarer under til venstre og tidsskrifter under til høyre.

  Insert image here