Endringer i litteraturen

 • Litteratur

  Nye bøker på Juridika

  2.utgave av boken «Juss og etikk» av Arne Fanebust (red.) m.fl. utgis i dag digitalt på Juridika, samtidig som den trykte utgaven foreligger i butikken.

  Etter ønske fra våre brukere er «Flypassasjerers rettigheter ved forsinkelse og kansellering» av Morten Kjelland nå også tilgjengelig på Juridika.

 • Litteratur

  Endringer i forskrift av 2. juli 2015 nr. 1088, Våpeninstruks for politiet, er kommentert av forfatter

  Verket er gjennomgått og ajourført av forfatter per 25. juni 2019. Endringer som følge av FOR-2018-06-27-1094, vedtak om endring i våpeninstruks for politiet, som endrer forskriftens §§ 1-1 (4), 1-4 (7), 2-4, 3-2 (4), 3-6 (1) a og b, 4-5 (1) bokstav b er innarbeidet og kommentert.

 • Litteratur

  Endringer i lov om planlegging og byggesaksbehandling (plan- og bygningsloven) er kommentert av forfatter

  Verket er gjennomgått og ajourført av forfatter per 27. mai 2019. Lovendring som følge av ikrafttredelsen av lov om endringer i plan- og bygningsloven m.m. håndtering av overvann i arealplanlegging mv. LOV-2019-03-08-5, som endret lovens §§ 1-8 femte ledd, 3-1 første ledd bokstav g og ny bokstav i, og 11-9 første ledd nummer 3 er innarbeidet og kommentert. Relevant rettspraksis er også kommentert.

 • Litteratur

  2. utgave av «Pasientjournalloven og helseregisterloven – lovkommentar» er nå publisert på Juridika

  Du finner nå oppdaterte kommentarer til pasientjournalloven og helseregisterloven på Juridika. Begge lovene er personvernlover og som følge av ikrafttredelsen av GDPR har det skjedd en rekke endringer. Regelverket er tett integrert, og forståelsen av samspillet forutsetter kunnskap om begge regelsett og om sammenhengen mellom dem. Derfor har forfatterne innarbeidet de viktigste reglene i forordningen i kommentaren til de enkelte lovbestemmelsene. Lovkommentaren er à jour per januar 2019.

Nye tidsskriftsartikler

Nye fagbøker

Nye tidsskrifter

 • Serie

  Jussens helter 6: Dommeren som setter militærdiktatorer på tiltalebenkenicon_arrow_right

  Dommer Iris Yassmin Barrios i Guatemala har dømt toppmilitære for massakre i landets lange borgerkrig. Hun er den første dommeren siden 1600-tallet som har straffeforfulgt en tidligere statsleder i en nasjonal domstol.

 • Nyhet

  Nytt i Strafferetten i 2018icon_arrow_right

  Politihøgskoleprofessor og strafferettsekspert Morten Holmboe har laget en oversikt over utvalgte høyesterettsavgjørelser i strafferett i 2018. Planen er en fast serie to ganger i året. Juridika Innsikt har intervjuet Holmboe om gråsoner Høyesterett nylig har avklart og om seks trender i strafferetten.

Nytt om Juridika

 • Nyhet

  Driftsmelding: Juridika har i dag hatt tilgangsproblemer

  25. april 2019

  Noen brukere har opplevd problemer med tilgangen sin i dag, mellom kl. 13:15 og 14:05. Vi har nå løst problemet, men brukere som fortsatt opplever problemer bør logge ut og inn igjen for å få oppdaterte tilganger.

  Vi beklager ulempene dette kan ha medført.