Endringer i litteraturen

 • Ekspropriasjonserstatningslova er ajourført av forfatterne

  Litteratur

  Ekspropriasjonserstatningslova er ajourført av forfatterne

  06. september 2023

  Verket er gjennomgått av forfatterne og bekreftet à jour per 1. januar 2023. Relevant rettspraksis er innarbeidet og kommentert.

 • Litteratur

  Sniktitt på kapittel 5 «Sammensetning og valg av folkevalgte organer» fra 5. utgave av boken Kommunalrett

  06. september 2023

  Studerer du ved et universitet eller en høyskole? Har du behov for et dypdykk i kommunalretten? Arbeider du i kommunen eller fylkeskommunen?

  Denne boken fungerer som en håndbok for folkevalgte og tilsatte i kommunal og fylkeskommunal forvaltning, og for statlige organer med tilsyns- og kontrollfunksjoner overfor kommunene og fylkeskommunene.

  Kommunevalget er rett rundt hjørnet, og på Juridika har vi i dag publisert kapittel 5 av 5. utgave av Kommunalrett. Boken i sin helhet kommer i løpet av 2024, men du kan i dag lese kapittel 5 på Juridika. Godt valg!

 • Litteratur

  Bedrift, selskap og skatt, 8. utgave – ny bok på Juridika

  05. september 2023

  Bedrift, selskap og skatt, 8. utgave av Frederik Zimmer (red.) er nå tilgjengelig på Juridika.

  Boken behandler først og fremst rettsreglene om inntektsbeskatning av næringsvirksomhet, enten denne drives som enkeltpersonforetak eller i selskaps form.

  Også selskapsdeltakeres og aksjonærers skatterettslige stilling behandles. Et hovedformål er å gi en grunnleggende og inngående fremstilling der nytt og eldre rettsstoff gjøres til gjenstand for en systematisk analyse.

 • Rettsgebyrloven og rettsgebyrforskriften er ajourført av forfatteren

  Litteratur

  Rettsgebyrloven og rettsgebyrforskriften er ajourført av forfatteren

  14. august 2023

  Verkene er gjennomgått og ajourført av forfatteren per 1. juli 2023. Lovendringer samt relevant rettspraksis er innarbeidet og kommentert.

 • Litteratur

  Politi og skjønn, Sett i lys av rettslige rammer – ny bok på Juridika

  14. august 2023

  Politi og skjønn, Sett i lys av rettslige rammer av Hild Rønning er nå tilgjengelig på Juridika.

  Boken redegjør for hvilke rettslige rammer som gjelder for politiets skjønnsutøvelse.

 • Våpenlova – ny lovkommentar på Juridika

  Litteratur

  Våpenlova – ny lovkommentar på Juridika

  10. august 2023

  Lovkommentar til våpenlova er nå tilgjengelig på Juridika. Lovkommentaren gir en grundig omtale av bestemmelsene i våpenlova og sentrale bestemmelser fra våpenforskriften. Verket gir videre en grundig omtale av relevante internasjonale rettsakter som setter de ytre rammene for den norske våpenlovgivningen.

  Lovkommentaren er et praktisk oppslagsverk for jurister som er innom våpenlova, samt våpeneiere, skytterlag og næringsdrivende som har behov for kunnskap om våpenlovgivningen.

  Verket er skrevet av Verner Bjerkvik, advokatfullmektig i Norges Bondelag og tidligere seniorrådgiver i Justis- og beredskapsdepartementet.

 • Lov om konfliktrådsbehandling (konfliktrådsloven) er ajourført av forfatteren

  Litteratur

  Lov om konfliktrådsbehandling (konfliktrådsloven) er ajourført av forfatteren

  09. august 2023

  Verket er gjennomgått av forfatteren og bekreftet à jour per 11. mai 2023. Ny rettspraksis og relevante lovendringer er innarbeidet. I tillegg er det gjort oppdateringer i henvisninger til relevant litteratur.

Nye tidsskriftartikler

Innsikt
 • Ekspertkommentar

  EUs nye blyforbud for våtmarksjakticon_arrow_right

  Småviltjakta har tradisjonelt vært den store «folkejakta» i Norge. Hver høst trekker jegere fra by og bygd opp i fjellet og ut i skogen for å jakte småvilt. Jakta foregår i all hovedsak med haglgevær. Den dominerende ammunisjonen som brukes til småviltjakta, er blyhagl. Fra februar 2023 ble det innført et nytt EU-forbud mot bruk av blyhagl på jakt i og ved våtmark. Spørsmålet mange jegere stiller seg, er om dette er et nytt totalforbud som på 2000-tallet, eller om det fortsatt vil være lovlig å kjøpe og å bruke blyhagl i enkelte jaktformer.

 • Ekspertkommentar

  Strøkservitutter og påtalespørsmålet – en kommentar til HR-2023-847-Aicon_arrow_right

  I HR-2023-847-A avsagt i mai 2023 foretar Høyesterett en tydelig opprydding i spørsmålet om hvem som er påtaleberettiget etter en strøkservitutt. Høyesterett kom først enstemmig til at den omstridte servitutten ikke var en strøkservitutt. Retten uttalte i et obiter dictum deretter at tredjepersoner – det vil si eiere av eiendommer som ikke er pliktsubjekt etter servitutten – uansett ikke kunne gjort en eventuell strøkservitutt gjeldende med mindre det forelå særskilt rettsgrunnlag. Førsteamanuensis Helén E. Elvestad kommenterer her dommen.

 • Serie

  Jussens historie 1: Da pensum var håndskreveticon_arrow_right

  Professorene dikterte, studentene noterte, referatene sirkulerte. I dag gir bevarte forelesningsmanuskripter fra tidlig 1800-tall viktig rettshistorisk innsikt – og nå kan noen av forelesningene, holdt av Norges første statsminister, leses i bokform.

 • Serie

  Rett skal være rett 7: Kommunenes ansvar for å respektere og sikre menneskerettigheteneicon_arrow_right

  I norsk rett har kommunene et selvstendig menneskerettighetsansvar. Det betyr at kommunene må ivareta menneskerettighetene i alle aspekter av sitt virke, skriver Stine Langlete og Vilde Jalleni Tennfjord i NIM. I den sjuende delen av serien «Rett skal være rett» redegjør de nærmere for det kommunale menneskerettighetsansvaret, og gir en oversikt over noen av de relevante rettslige spørsmålene som kan bli aktuelle.

Nytt om Juridika

 • Juridika

  Avtalemaler - Immaterialrett

  09. juni 2023

  Avtalemaler i immaterialrett er nå tilgjengelig på engelsk. Malene er skrevet av advokat Julius Berg Kaasin. Kaasin er assosiert partner i Brækhus Advokatfirma, og jobber med immaterielle rettigheter og markedsføringsrett.

 • Juridika

  Avtalemaler - Arbeidsrett

  07. juni 2023

  Avtalemaler i arbeidsrett er nå tilgjengelig på engelsk. Malene er skrevet av advokat Alexander Cascio (Fremmer). Cascio har over ti års erfaring som arbeidsrettsadvokat, blant annet fra Advokatfirmaet Haavind og juridisk avdeling i LO.