Endringer i litteraturen

 • Litteratur

  «Skatte-ABC 2019» - ny bok på Juridika

  Nå er «Skatte-ABC 2019», utgitt av Skatteetaten, tilgjengelig på Juridika. Her beskrives de materielle skattereglene som gjelder for inntektsåret 2019. Den er oppdatert med endringer i skattelovgivning, rettspraksis og administrative uttalelser mv. per 11. juni 2019.

 • Litteratur

  To nye bøker på Juridika

  Nå er nyeste utgave av «Merverdiavgiftshåndboken», utarbeidet av Skatteetaten, tilgjengelig på Juridika. Håndboken tar spesielt sikte på å gi en omtale av bestemmelsene i merverdiavgiftsloven, med særlig vekt på avgiftsmyndighetenes praksis.

  Også den splitter nye «Juridisk metode og tenkemåte» av Alf Petter Høgberg (red.) og Jørn Øyrehagen Sunde (red.) er tilgjengelig på Juridika. Boken er en antologi, og fremstiller nye og moderne tanker i rettskildelære og i metodefaget.

 • Litteratur

  Ny utgave av «Bedrift, selskap og skatt» på Juridika

  Den splitter nye 7. utgaven av «Bedrift, selskap og skatt. Skattlegging av næringsdrivende, selskaper og eiere» av Frederik Zimmer (red.) og BAHR er nå tilgjengelig på Juridika. Boken behandler blant annet skattereglene om inntektsbeskatning av næringsvirksomhet, både som enkeltpersonsforetak og i selskaps form.

 • Litteratur

  «Lærebok i miljøforvaltningsrett» - ny bok på Juridika

  Nå er 5. utgave av «Lærebok i miljøforvaltningsrett» av Hans Christian Bugge tilgjengelig på Juridika. Boken skal blant annet gi forståelse av de grunnleggende rettsspørsmålene i miljøvernarbeidet og de særlige krav til saksbehandlingen i miljøsaker, og kunnskap om hovedtrekk i internasjonal miljø- og klimarett.

Nye tidsskriftsartikler

Nye fagbøker

Nye tidsskrifter

Nytt om Juridika

 • Juridika

  Utdrag kan nå lastes ned i Word

  22. august 2019

  Nå er det mulig å laste ned utdrag fra lovkommentarer og tidsskriftartikler i Word. Tidligere har nedlasting kun vært mulig i PDF. Når du klikker på «Last ned utdrag», får du mulighet til å velge ønsket format. Du velger om du vil ha PDF eller Word ved å klikke på rullegardinen. Se lovkommentarer under til venstre og tidsskrifter under til høyre.

  Insert image here