Endringer i litteraturen

 • Litteratur

  Skatteforvaltningshåndboken - ny bok på Juridika

  Nå er Skatteforvaltningshåndboken, utgitt av Skatteetaten, tilgjengelig på Juridika. Håndboken er et oppslagsverk for alle som jobber med skatt og avgift. Den omhandler alle bestemmelsene i skatteforvaltningsloven og noen av bestemmelsene i skatteforvaltningsforskriften.

 • Litteratur

  Tre nye bøker på Juridika

  Nå er Norges europeiske forvaltningsrett. EØS-avtalens krav til norske forvaltningsorganers organisering og saksbehandling av Christoffer Conrad Eriksen og Halvard Haukeland Fredriksen tilgjengelig på Juridika. Boken tar for seg kravene som EØS-avtalen stiller til norske forvaltningsorganers behandling av forvaltningssaker.

  Også Øystein Melands kommentar til Norsk standard skipsbyggekontrakt (Skip 2000), Shipbuilding Contracts. A commentary based on SHIP 2000, er tilgjengelig på Juridika. Kommentaren er på engelsk fordi den norske standardavtalen er mye benyttet utenfor Norge, fordi det har vært vist interesse for boken fra utlandet, og fordi «norske» skipsbyggingsavtaler inngås på engelsk med internasjonale parter involvert.

  I tillegg er M & A. En praktisk innføring av Harald Blaauw tilgjengelig. Boken gir en praktisk og strukturert innsikt i transaksjoner, et område som mange advokater jobber med, og kombinerer en sjelden innsikt i juridiske, finansielle samt skatte- og regnskapsmessige forhold.

 • Litteratur

  Endringer i lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa, (opplæringslova) er kommentert av forfatter

  Verket er gjennomgått og ajourført av forfatter. Lovendringer per 1. august er innarbeidet og kommentert.

 • Litteratur

  Endringer i lov om straff (straffeloven) er kommentert av forfatter

  Verket er gjennomgått og ajourført av forfatter med all relevant høyesterettspraksis fra 1. januar 2019 frem til 1. juli 2019. Lovendringer i denne perioden er også innarbeidet og kommentert.

Nye tidsskriftsartikler

Nye fagbøker

Nye tidsskrifter

 • Juridika

  NAV-skandalen: Juristene i glasshuseticon_arrow_right

  NAV-avsløringen er den største rettssikkerhetsskandalen siden Lund-kommisjonen. Svikten skyldes grunnleggende systemfeil og lovgivningsteknikk, skriver jussprofessor Benedikte Høgberg i en kommentar til NAV-debatten. Skandalen kan bli den første av flere, hvis ikke Stortinget kommer på banen og tenker stort, advarer Høgberg.

 • Nyhet

  Hva er din rettspolitiske kjepphest?icon_arrow_right

  Jon Wessel-Aas, Frode Sulland, Kjetil Kolsrud og Vilde Tennfjord var blant de første ut i Rettspolitisk forenings nye sprell: «Min rettspolitiske kjepphest»

  Alt fra rettsstatsdepartement til juristopprør ble foreslått, og Juni Solbrække fra Hjort mente advokater på Aker Brygge var sin egen verste fiende.

Nytt om Juridika

 • Juridika

  Utdrag kan nå lastes ned i Word

  22. august 2019

  Nå er det mulig å laste ned utdrag fra lovkommentarer og tidsskriftartikler i Word. Tidligere har nedlasting kun vært mulig i PDF. Når du klikker på «Last ned utdrag», får du mulighet til å velge ønsket format. Du velger om du vil ha PDF eller Word ved å klikke på rullegardinen. Se lovkommentarer under til venstre og tidsskrifter under til høyre.

  Insert image here