Endringer i litteraturen

 • Litteratur

  To nye bøker på Juridika

  Den nye sjetteutgaven av Erling Selvig og Kåre Lilleholts Kjøpsrett til studiebruk er tilgjengelig på Juridika. Boken beskriver oppbygning og hovedpunkter i kjøpslovgivningen.

  Etter ønske fra våre brukere er også fjerde utgave av Hans Christian Bugges Lærebok i miljøforvaltningsrett fra 2015 nå tilgjengelig på Juridika. Boken er skrevet som en lærebok i miljørett med et forvaltningsrettslig perspektiv for studiet i rettsvitenskap.

 • Litteratur

  Endringer i lov om planlegging og byggesaksbehandling (plan- og bygningsloven) er kommentert av forfatter

  Verket er gjennomgått og ajourført av forfatter per 1. januar 2020. Lovendring som følge av delt ikrafttredelse av lov 21. juni 2019 nr. 68, endringer i veglova, som endret lovens § 20-5 tredje ledd er innarbeidet og kommentert. Lov 21. juni 2019 nr. 52 om endringer i andre lover som følge av ny sikkerhetslov, som endret lovens §§ 20-7 og 20-8, er innarbeidet og kommentert.

 • Litteratur

  Alminnelig forvaltningsrett – ny bok på Juridika

  Den nye femteutgaven av Hans Petter Gravers Alminnelig forvaltningsrett er tilgjengelig på Juridika. Boken gir en grundig innføring i forvaltningsrett.

 • Litteratur

  Juridikas første heldigitale lovkommentar

  Nå er den splitter nye kommentaren til grannelova av Thor Falkanger tilgjengelig på Juridika. Dette er den første heldigitale lovkommentaren, som innebærer at den kun er tilgjengelig på Juridika.

Nye tidsskriftsartikler

Nye fagbøker

Nye tidsskrifter

Nytt om Juridika

 • Juridika

  Utdrag kan nå lastes ned i Word

  22. august 2019

  Nå er det mulig å laste ned utdrag fra lovkommentarer og tidsskriftartikler i Word. Tidligere har nedlasting kun vært mulig i PDF. Når du klikker på «Last ned utdrag», får du mulighet til å velge ønsket format. Du velger om du vil ha PDF eller Word ved å klikke på rullegardinen. Se lovkommentarer under til venstre og tidsskrifter under til høyre.

  Insert image here