Din guide til EØS-retten

Vi har samlet nyttig informasjon og verktøy du trenger for å identifisere og løse EØS-rettslige problemstillinger

Se vår nye oversikticon_arrow_right

Endringer i litteraturen

 • Litteratur

  Endringer i lov om domstolene (domstolloven) er kommentert av forfatter

  01. desember 2021

  Kommentaren til domstolloven er gjennomgått og ajourført av forfatter med bakgrunn i lovendringene LOV-2021-06-04-55, endringer i dl. § 197 a og ny § 163 b, og opphevelse av midlertidig lov LOV-2020-05-26-47, der enkelte bestemmelser fra denne tas inn i domstolloven § 197 a og ny § 163 b.

 • Litteratur

  Endringer i lov om erverv og utvinning av mineralressurser (mineralloven) er kommentert av forfatter

  25. november 2021

  Verket er gjennomgått og ajourført av forfatter per 11. november 2021. Ajourføringen inneholder kommentarer til lovendringer, blant annet LOV-2021-05-07-34 og LOV-2021-06-11-85. Ny rettspraksis, oppdaterte henvisninger til ny litteratur og språklige endringer er innarbeidet og kommentert.

 • Litteratur

  Endringer i lov om odelsretten og åsetesretten (odelslova) er kommentert av forfatter

  18. november 2021

  En grundig og gjennomgående oppdatering av verket er foretatt av forfatter. Verket er nå à jour per 27. oktober 2021. Ajourføringen inneholder kommentarer til lovendringer, blant annet LOV-2019-06-14-21, LOV-2020-12-18-149 og LOV-2021-05-07-34. Ny rettspraksis, oppdaterte henvisninger til ny litteratur og språklige endringer er innarbeidet og kommentert.

 • Litteratur

  Endringer i lov om kommunal beredskapsplikt, sivile beskyttelsestiltak og Sivilforsvaret (sivilbeskyttelsesloven) er kommentert av forfatterne

  12. november 2021

  En grundig gjennomgang av verket er gjennomført og verket er à jour per 7. november 2021. Endringer i lov og forskrift, sentrale rettsavgjørelser, oppdaterte henvisninger og språklige endringer er innarbeidet og kommentert.

 • Litteratur

  Endringer i lov om eigedomsregistrering, (matrikkellova) er kommentert av forfatterne

  10. november 2021

  Verket er gjennomgått og ajourført av forfatterne per 1. november 2021. Endringer i lov og forskrift, blant annet LOV-2021-05-07-34, LOV-2021-06-18-130 og LOV-2021-05-11-37 er kommentert og innarbeidet. Sentrale avgjørelser, oppdaterte henvisninger til KMD, kartverket og annen litteratur er også innarbeidet og kommentert.

 • Litteratur

  Endringer i lov om omsetning av alkoholholdig drikk m.v. (alkoholloven) er gjennomgått og kommentert av forfatter

  05. november 2021

  Kommentaren til alkoholloven er gjennomgått og ajourført av forfatter per 21. oktober 2021. Ajourføringen inneholder blant annet oppdaterte kommentarer til endringer i lov og forskrift.

 • Litteratur

  Endringer i kapittel 6 i lov om behandling av opplysninger i politiet og påtalemyndigheten (politiregisterloven) er kommentert av forfatterne.

  04. november 2021

  Kapittel 6 er gjennomgått og ajourført av forfatterne per 1. juli 2021. Relevante endringer og rettspraksis er innarbeidet og kommentert.

Nye tidsskriftsartikler

Innsikt
 • Nyhet

  Nytt i erstatningsretten 2021 – Mange mobbesøksmål og en stopper for «amerikanisering» icon_arrow_right

  I erstatningsretten er det ny rettspraksis som flytter rettsfeltet. I 2021 behandlet norske lagretter ekstra mange saker om erstatning etter mobbing og Høyesterett kom til at pasienter kan ha operasjonsplikt. Årets overraskelse var likevel dom LA-2021-30202 om paranoid psykose, en diagnose som ikke har vært prøvd i retten før. Det er blant konklusjonene etter den årlige Personskadeerstatningsdagen 2021, der advokatene Tom Sørum (bildet) og Ståle Haugsvær analyserer nye dommer. En streng av høyesterettsdommer senere år har dessuten satt en foreløpig stopper for det mange kaller amerikanisering.

 • Nyhet

  Rettsstatens akilleshæl: – Det er for dyrt å gå til sak icon_arrow_right

  Grunnloven sikrer alle borgere retten til å prøve saken sin for retten. Men hva når det blir for dyrt for de fleste å gå til retten, og særlig hvis man taper? Siste del av Juridika Innsikts serie om rettsstatens forankring, handler om kostnaden ved å ta sin sak til domstolene.

 • Serie

  Kommaregler for jurister icon_arrow_right

  «Heng ham, ikke vent»! Det er ikke likegyldig hvor vi setter komma. Feilplasserte komma kan være livsfarlige – eller irriterende, ikke minst i juristenes språk. – Vi får jevnlig eposter om tegnsettingsfeil i lover og forskrifter, forteller Språkrådets Anna Senje i del 7 av serien Klarspråk i juss.

 • Ekspertkommentar

  Vindkraft vs urfolk: Kommentar til Høyesteretts dom i Fosen-saken HR-2021-1975-Sicon_arrow_right

  Ekspert på samisk rett og reindriftslov, Kirsti Strøm Bull, har analysert Høyesteretts milepæl, storkammerdommen HR-2021-1975-S av 11. oktober 2021 – Fosen-dommen. Et vedtak om å bygge vindkraftverk på Fosen ble kjent ugyldig fordi det brøt FN-konvensjonen om sivile og politiske menneskerettigheter og dens vern av samers rett til å dyrke sin kultur. – Dommen vil ha betydning ved vurderingen av fremtidige inngrep i samiske bruksområder, skriver Strøm Bull.

Nytt om Juridika

 • Juridika

  Nye maler ute på Juridika!

  25. november 2021

  Endelig er maler for arbeidsrett her – blant annet ulike arbeidsavtaler, sluttavtaler og oppsigelsesbrev. Malene er skrevet av Alexander Cascio, advokat og medeier i Advokatfirmaet Fremmer.

  Har du Juridika Premium kan du bruke de allerede nå.

  Vi vil utvide med flere maler og ny funksjonalitet i tiden som kommer.

 • Juridika

  Maler har kommet til Juridika!

  16. september 2020

  Skrevet av fagfolk du stoler på, og jevnlig oppdatert. Malene er tilgjengelig for premiumabonnenter ut 2020, og vi vil utvide med flere maler og ny funksjonalitet i tiden som kommer. Se våre maler.

  Maler har kommet til Juridika!