Endringer i litteraturen

  Nye tidsskriftartikler

  • Serie

   Dommerpost Luxemburg 14: Marshall-planen og EUicon_arrow_right

   Marshall-planen var et amerikansk løft for å få europeisk økonomi på fote etter andre verdenskrig. Behovet for gjenoppbygging etter krigen i Ukraina og muligheten for et ukrainsk EU-medlemskap i fremtiden gjør at det igjen trekkes paralleller til planen. Hvordan virket Marshall-planen, og hva er sammenhengen med EU?

  • Nyhet

   Barnevernsloven – nytt og gammelt på samme tidicon_arrow_right

   Lov om barnevern (barnevernsloven) LOV-2021-06-18-97 trådte med noen få unntak i kraft 1.1.2023. Den avløser dermed lov om barneverntjenester fra 1992, og et svært viktig felt innenfor velferdsretten har fått en oppdatert lovgivning som forhåpentligvis vil bidra til bedre ivaretakelse av barn og unge med behov for hjelp, skriver Lena R. L. Bendiksen og Trude Haugli.

   Her gir de en kortfattet oversikt over den nye lovens forarbeider, struktur og nye materielle innhold, i tillegg til noen foreløpige vurderinger av endringene.

  Nytt om Juridika

  • Juridika

   Avtalemaler - Arbeidsrett

   07. juni 2023

   Avtalemaler i arbeidsrett er nå tilgjengelig på engelsk. Malene er skrevet av advokat Alexander Cascio (Fremmer). Cascio har over ti års erfaring som arbeidsrettsadvokat, blant annet fra Advokatfirmaet Haavind og juridisk avdeling i LO.

  • Nyhet

   Oppdatert og ny veileder innenfor vegtrafikk

   26. mai 2023

   Nå finner du oppdatert versjon av veilederen Midlertidig tilbakekall av førerett og beslag av førerkort på Juridika. I tillegger foreligger den nye Tap av både førerett og kjøreseddel, generelle krav. Veilederne er utarbeidet av Bjørn Edvard Engstrøm, lagdommer i Borgarting lagmannsrett.