Ny kommentar
Offentleglova

Enhver har rett til innsyn i forvaltningens dokumenter. I denne boken går forfatterne grundig igjennom offentleglovas bestemmelser, blant annet i lys av en rekke uttalelser fra Justisdepartementets lovavdeling og Sivilombudsmannen.

Forfatterne har lagt særlig vekt på å omtale praksis og eksempler, slik at lovkommentaren skal komme til nytte i det praktiske liv.