Maler har kommet til Juridika!

Skrevet av fagfolk du stoler på, og jevnlig oppdatert.

Jobber du med familie, barn og arv?

Nå har vi samlet familierettsinnholdet vårt på en oversiktlig side.

Endringer i litteraturen

 • Litteratur

  Utleveringsloven og arrestordreloven lovkommentar - Ny bok på Juridika

  23. november 2020

  Liv Christina Houck Egseth, Anne Grøstad og Morten Ruud har skrevet den nye lovkommentaren til utleveringsloven og arrestordreloven. De tre forfatterne har selv erfaring fra arbeid med ulike utleverings- og arrestordresaker.

  I 2006 inngikk Norge og Island en avtale med Den europeiske union om tilslutning til parallelavtalen, også kjent som den europeiske arrestordre. 1. november 2019 trådte denne avtalen i kraft. og som en følge tre regelsett. For Norges del reguleres dette igjen av de to lovene, nemlig utleveringsloven av. 13. juni 1975 og arrestordreloven av 20. januar 2012.

  Denne kommentaren inneholder en grundig omtale av hver enkelt paragraf i lovene med henvisninger til aktuell praksis.

 • Litteratur

  Endringer i lov om løysingsrettar er kommentert av forfatter

  10. november 2020

  Verket er gjennomgått og ajourført av forfatter per 15. september 2020. Ajourføringen inneholder en grundig gjennomgang og oppdatering av lovkommentaren. Lovendringer, ny rettspraksis og oppdaterte henvisninger til ny litteratur er innarbeidet og kommentert.

 • Litteratur

  Sjømatnæringen og Europa. EØS og alternativene - Ny bok på Juridika

  09. november 2020

  Arne Melchior og Frode Nilssen er redaktører for den nye boken Sjømatnæringen og Europa. EØS og alternativene, som nå er tilgjengelig på Juridika. Gjennom EØS-avtalen har Norge siden 1994 vært sikret tilgang til EU-markedet. I denne boken ser man på hvilken betydning EØS har hatt for sjømatnæringen på ulike områder, som for eksempel toll, veterinær- og grensekontroll og fangstkvoter. Boken er tverrfaglig, med vektlegging av økonomi og statsvitenskap. Den egner seg for både praktikere og studenter.

 • Litteratur

  Kommentaren til domstolloven er ajourført

  03. november 2020

  Kommentaren til domstolloven er gjennomgått og ajourført av forfatter per 31. oktober 2020. Ajourføringen inneholder blant annet kommentarer til ny rettspraksis. I tillegg er det gjort oppdateringer i henvisninger til relevant litteratur, samt en del språklige endringer.

Nye tidsskriftsartikler

Nye fagbøker

Nye tidsskrifter

 • Ekspertkommentar

  Kommentar til Høyesteretts to dommer om bruk av mobiltelefon under kjøringicon_arrow_right

  Er det tillatt å bruke mobiltelefonen mens du venter på grønt lys i et lyskryss? Eller når du sitter i bilkø? Nei, sa Høyesterett som nylig tok stilling til om venting og bilkø er å regne som «under kjøring» i HR-2020-2019-A og HR-2020-2020-A. Rettspraksisen avklarer mye, skriver dommer og ekspert på trafikkrett Bjørn Edvard Engstrøm hos Innsikt. Men utrolig nok kom et mindretall til at venting og bilkø ikke er kjøring. Det ville vært enormt konsekvensrikt – da kan det i teorien bli lov å vente på grønt lys uten førerkort eller sitte i bilkø med promille i blodet.

 • Nyhet

  Nytt i konkursretten i 2020icon_arrow_right

  2020 har vært et spesielt år for konkursadvokater. Ny rekonstruksjonslov, Habitat-saken i Asker og Bærum tingrett, HR2020-837-A Bergen Bunkers III om pant, HR-2019-1073-A om erstatningsansvar og et kommende EU-direktiv om rekonstruksjon er blant de viktigste utviklingene som ble gjennomgått på årets ajourføringskurs i konkursrett. Juridika Innsikt dekket kurset.

Nytt om Juridika

 • Juridika

  Maler har kommet til Juridika!

  16. september 2020

  Skrevet av fagfolk du stoler på, og jevnlig oppdatert. Malene er tilgjengelig for premiumabonnenter ut 2020, og vi vil utvide med flere maler og ny funksjonalitet i tiden som kommer. Se våre maler.

  Maler har kommet til Juridika!