Endringer i litteraturen

 • Litteratur

  Andenæs’ Norsk straffeprosess. Ajourføringshefte – ny bok på Juridika

  Etter ønske fra våre brukere er nå Andenæs’ Norsk straffeprosess. Ajourføringshefte fra 2016 av Tor-Geir Myhrer, Morten Holmboe og Kai Spurkland tilgjengelig på Juridika. Her presenteres endringer i lovgivningen og ny rettspraksis som har kommet til siden fjerde utgave av Andenæs’ bok Norsk straffeprosess ble utgitt i 2009, og fram til midten av 2016.

 • Litteratur

  Endringer i lov om aksjeselskaper (aksjeloven) og lov om allmennaksjeselskaper (allmennaksjeloven) er kommentert av forfatterne

  Aksjeloven kapittel 8, 12, 13, 14 og 16 og allmennaksjeloven kapittel 8, 12, 13, 14 og 16 er ajourført av forfatterne per 1. januar 2020.

 • Litteratur

  Endringer i lov om rett til innsyn i dokument i offentleg verksemd (offentleglova) er kommentert av forfatterne

  Verket er ajourført som følge av ikrafttredelsen av ny kommunelov. Ajourføringen innebærer oppdatering av §§ 5 og 16.

 • Litteratur

  To nye bøker på Juridika

  Nå er den nye boken Krigens folkerett. Norge og vår tids kriger av Cecilie Hellestveit og Gro Nystuen tilgjengelig på Juridika. Dette er den første norske boken om krigens folkerett på 40 år.

  Etter ønske fra våre brukere er nå Hans Petter Graver og Erling Hjelmengs bok Norsk konkurranserett. Bind II – prosess og sanksjoner fra 2006 nå tilgjengelig på Juridika. Boken dekker konkurranseprosessen fra sakens start til endelig vedtak/dom.

Nye tidsskriftsartikler

Nye fagbøker

Nye tidsskrifter

 • Nyhet

  Møt juristenes helter icon_arrow_right

  Innsikt har avrundet Hans Petter Gravers serie om «Jussens 12 helter» og spurt lesere om "snakkis-serien". Eirin Eikefjord husker Holocaust-byråkrat Calmeyer, Jens Johan Hjorth velger Nelson Mandela og Nina Witoszek advarer mot jussens «skurker». – Jurister er som en kjøkkenkniv, den både finsnitter sashimi og dreper kokken, sier hun.

 • Serie

  Siste del av «Jussens helter» – En sjøens helticon_arrow_right

  En ukjent helt i Norges sjøkrig 1940-45 satt på dommerbenken i Gøteborg. Les toltve og siste kapittel i Hans Petter Gravers serie om Jussens helter.

Nytt om Juridika

 • Juridika

  Utdrag kan nå lastes ned i Word

  22. august 2019

  Nå er det mulig å laste ned utdrag fra lovkommentarer og tidsskriftartikler i Word. Tidligere har nedlasting kun vært mulig i PDF. Når du klikker på «Last ned utdrag», får du mulighet til å velge ønsket format. Du velger om du vil ha PDF eller Word ved å klikke på rullegardinen. Se lovkommentarer under til venstre og tidsskrifter under til høyre.

  Insert image here