Endringer i litteraturen

 • Litteratur

  Norsk sivilprosess – ny bok på Juridika

  Nå er Norsk sivilprosess fra 2015 av Inge Lorange Backer tilgjengelig på Juridika. Boken gir en fremstilling av behandlingen av sivile saker.

 • Litteratur

  To nye bøker på Juridika

  Den splitter nye andreutgaven av Viggo Hagstrøm og Are Stenviks Erstatningsrett er nå tilgjengelig på Juridika. Boken gir en bred fremstilling av gjeldende rettsregler og rettspraksis i Norge, sett i lys av den internasjonale rettsutviklingen.

  Etter ønske fra våre brukere er Tilgang til bevis i sivile saker. Særlig om digitale bevis av Maria Astrup Hjort fra 2016 tilgjengelig på Juridika.

 • Litteratur

  Endringer i lov om skatteforvaltning (skatteforvaltningsloven) er kommentert av forfatter

  Verket er gjennomgått og ajourført av forfatter per 1. november 2019. Endringer i lov og forskrift, samt relevant rettspraksis er kommentert og innarbeidet. Kommentarer til nye §§ 3-10, 3-11 og 5-11 vil bli tilføyd ved neste ajourføring i februar 2020.

 • Litteratur

  Skatteforvaltningshåndboken - ny bok på Juridika

  Nå er Skatteforvaltningshåndboken, utgitt av Skatteetaten, tilgjengelig på Juridika. Håndboken er et oppslagsverk for alle som jobber med skatt og avgift. Den omhandler alle bestemmelsene i skatteforvaltningsloven og noen av bestemmelsene i skatteforvaltningsforskriften.

Nye tidsskriftsartikler

Nye fagbøker

Nye tidsskrifter

Nytt om Juridika

 • Juridika

  Utdrag kan nå lastes ned i Word

  22. august 2019

  Nå er det mulig å laste ned utdrag fra lovkommentarer og tidsskriftartikler i Word. Tidligere har nedlasting kun vært mulig i PDF. Når du klikker på «Last ned utdrag», får du mulighet til å velge ønsket format. Du velger om du vil ha PDF eller Word ved å klikke på rullegardinen. Se lovkommentarer under til venstre og tidsskrifter under til høyre.

  Insert image here