Endringer i litteraturen

 • Litteratur

  Endringer i lov om rett til innsyn i dokument i offentleg verksemd (offentleglova) er kommentert av forfatterne

  Verket er gjennomgått og ajourført av forfatterne per 1. april 2020. Lovendringer som følge av ikrafttredelsen av ny kommunelov er innarbeidet og kommentert. Relevant rettspraksis og uttalelser er også innarbeidet.

 • Litteratur

  Endringer i lov om tvangsfullbyrdelse er kommentert av forfatterne

  Verket er gjennomgått og ajourført av forfatterne per 1. mai 2020. Lovendringer samt relevant rettspraksis er innarbeidet og kommentert.

 • Litteratur

  Endringer i lov om skjønn og ekspropriasjonssaker er kommentert av forfatter

  Verket er gjennomgått og ajourført av forfatter per 1. mai 2020. Endringer, rettelser samt relevant rettspraksis er kommentert og innarbeidet.

 • Litteratur

  Jussens helter – ny bok på Juridika

  Nå er Hans Petter Gravers nye bok Jussens helter tilgjengelig på Juridika. I boken fortelles historien om tolv jurister som har valgt å følge sin egen samvittighet fremfor å leve opp til systemets krav. Du kan også lese om de juridiske heltene på Juridika Innsikt.

Nye tidsskriftsartikler

Nye fagbøker

Nye tidsskrifter

 • Nyhet

  Koronakrisen gir sjumilsstøvler for legal tech icon_arrow_right

  Legal tech har vært et moteord i årevis, men gjennombruddet er alltid «rundt hjørnet». Nå kan koronakrisen sette fart på endringene. Flere legal tech-eksperter tror de nå vil komme raskere enn tidligere antatt. Juridika Innsikt starter en ny serie om konsekvensene av jussens digitalisering.

 • Ekspertkommentar

  Hvem er god nok for jussen? icon_arrow_right

  Våren 2020 har det rast debatt om jusstudenter med innvandrerforeldre kan lære seg like god juss som andre. Denne type spørsmål går tilbake til «bondestudentenes», nynorskbrukernes og kvinnenens inntog i jussen, skriver professor i rettsosiologi Kristin Bergtora Sandvik. Hele tiden er det språk som brukes mot at den nye gruppen er «god nok» for jussen.

Nytt om Juridika

 • Juridika

  Nå kan du laste ned Innsikt-artikler

  02. april 2020

  Nå er det mulig å laste ned artikler fra Innsikt i PDF. Det gjør du ved å klikke på «Last ned»-knappen som du finner øverst i høyre hjørne i hver artikkel – se bildet under.

  Insert image here