Endringer i litteraturen

  • Litteratur

   Lov om eierseksjoner (eierseksjonsloven) er ajourført av forfatteren

   28. november 2022

   Verket er gjennomgått av forfatteren og bekreftet à jour per 14. oktober 2022. Relevant rettspraksis er innarbeidet og kommentert.

  • Litteratur

   Hva er RETT, 2. utgave – ny bok på Juridika

   24. november 2022

   Hva er RETT, 2. utgave av Hans Petter Graver er nå tilgjengelig på Juridika.

   I boken drøftes hvordan retten får sin autoritet, hvordan forholdet mellom juss og politikk er, og hvilket særlige ansvar juristene som forvaltere av retten har. I denne andre utgaven av boken trekker forfatteren inn erfaringene fra trygdeskandalen og pandemien, som begge på forskjellige måter illustrerer rettsstatens skjørhet og juristenes særlige ansvar.

  • Litteratur

   Samerett, 4. utgave – ny bok på Juridika

   24. november 2022

   Samerett, 4. utgave av Susann Funderud Skogvang er nå tilgjengelig på Juridika.

   I boken drøftes særtrekk ved sameretten som rettsdisiplin, grunnleggende rettsregler og prinsipper som sameretten hviler på, metodiske særtrekk og de sentrale rettsspørsmål som berører samene.

  • Litteratur

   Lov om skatteforvaltning (skatteforvaltningsloven) er ajourført av forfatteren

   16. november 2022

   Verket er gjennomgått av forfatteren og bekreftet à jour per 9. september 2022. Relevant rettspraksis er innarbeidet og kommentert. I tillegg er det gjort oppdateringer i henvisninger til relevant litteratur.

  Nye tidsskriftartikler

  • Serie

   Dommerpost Luxemburg: EU og maktfordelingsprinsippeticon_arrow_right

   Det har vært hevdet at EU-samarbeidet er udemokratisk. De seneste tiår har EU-statene imidlertid forsterket EUs demokrati, og et klarere maktfordelingsprinsipp inngår i denne utvikling, skriver EFTA-dommer Per Christiansen i andre brev i serien Dommerpost Luxemburg.

  • Serie

   Dommerpost Luxemburg: Europeiske dommerforeningers søksmål mot Rådeticon_arrow_right

   Ny serie på Juridika Innsikt: Dommerpost Luxemburg av EFTA-dommer Per Christiansen. Tema for første brev er europeiske dommerforeningers søksmål mot Polen. EUs ministerråd har godkjent at pengemidler til Polen kan utbetales, så sant nødvendige endringer gjøres for å sikre polske domstolers uavhengighet. Men gyldigheten av Rådets beslutning er angrepet av europeiske dommerforeninger i søksmål ved EU-domstolen.

  Nytt om Juridika

  • Nyhet

   Nå kan du tilpasse Juridika! 🎉

   08. november 2022

   Nå har vi fått ny funksjonalitet for personlige brukere på Juridika-forsiden. Vi håper dette gjør Juridika til et mer effektivt arbeidsverktøy for deg. Her er endringene:

   Tilpasset forside:

   • I redigeringsmodus kan du selv velge hvilket innhold som skal være synlig.

   • Filtrer etter fagområder.

   • Se kun det innholdet som er relevant for deg i hver seksjon.

   Et mer presist bibliotek:

   • Fagbokbiblioteket ditt har blitt mer presist. Kategoriene er omorganisert, og du kan filtrere bøkene på to måter.

   • Den generelle EU-retten har blitt løftet fram, så den blir enda enklere å finne.

   Nå kan du tilpasse Juridika! 🎉

  • Juridika

   Nye maler for immaterielle rettigheter

   16. mars 2022

   Nå finner du 11 nye maler og veiledere innenfor immaterielle rettigheter på Juridika. Malene er skrevet av Julius Kaasin i Brækhus Advokatfirma.