Din guide til EØS-retten

Vi har samlet nyttig informasjon og verktøy du trenger for å identifisere og løse EØS-rettslige problemstillinger

Se vår nye oversikticon_arrow_right

Endringer i litteraturen

 • Litteratur

  Endringer i lov om behandling av helseopplysninger ved ytelse av helsehjelp (pasientjournalloven) og lov om helseregistre og behandling av helseopplysninger (helseregisterloven) er kommentert av forfatterne

  23. september 2021

  Verkene er grundig gjennomgått og ajourført av forfatterne per 5. juli 2021. Ajourføringen innebærer oppdaterte kommentarer til lovendringer blant annet, LOV-2021-06-11-67 som endret pasientjournalloven §§ 9 a og 17 og LOV-2020-12-04-133 som endret helseregisterloven §§ 17, 19, 19 a, 19 b, 19 c, 19 d, 19 e, 19 f, 19 g, 19 h og 20. Ny rettspraksis, oppdaterte henvisninger til litteratur og språklige endringer er også innarbeidet og kommentert.

 • Litteratur

  Lov om jakt og fangst av vilt (viltloven) er kommentert av forfatter

  23. september 2021

  Verket er grundig gjennomgått og ajourført av forfatter per 1. september 2021. Ajourføringen innebærer oppdaterte kommentarer til lovendringer blant annet, LOV-2021-05-07-34 som endret § 4 første ledd nr. 3 og tredje ledd første punktum og § 35 tredje ledd, og LOV-2021-06-11-83 som endret § 20. Ny rettspraksis og språklige endringer er også innarbeidet og kommentert.

 • Litteratur

  Endringer i lov om jord (jordlova) er kommentert av forfatterne

  22. september 2021

  Verket er grundig gjennomgått og ajourført av forfatterne per 1. august 2021. Ajourføringen innebærer kommentarer til lovendringer, ny rettspraksis samt språklige endringer.

 • Litteratur

  Endringer i lov om statens ansatte mv. (statsansatteloven) er kommentert av forfatterne

  21. september 2021

  Verket er grundig gjennomgått og ajourført av forfatterne per 21. juli 2021. Lovendringer samt språklige endringer er oppdatert og kommentert.

 • Litteratur

  Endringer i lov om likestilling og forbud mot diskriminering (likestillings- og diskrimineringsloven) er kommentert av forfatterne

  14. september 2021

  Verket er grundig gjennomgått og ajourført av forfatterne per 26. august 2021. Ajourføringen innebærer ny rettspraksis, avgjørelser fra diskrimineringsnemnda, kommentarer til kommende lovendringer samt språklige endringer.

 • Litteratur

  Endringer i lov om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering (hvitvaskingsloven) er kommentert av forfatterne

  07. september 2021

  Verket er grundig gjennomgått og ajourført av forfatterne per 30. juni 2021. Ajourføringen innebærer oppdaterte kommentarer til lovendringer, ny rettspraksis og språklige endringer.

 • Litteratur

  Hva er YTRINGSFRIHET – ny bok på Juridika

  06. september 2021

  Hva er YTRINGSFRIHET av Anine Kierulf er nå tilgjengelig på Juridika. Ytringsfrihet er friheten til å søke, motta og meddele informasjon og opplysninger. Og det er friheten til å uttrykke oss på den måten vi selv ønsker. Med hva når folk ytrer seg helt håpløst sårende og kjipt? Vi har ulike oppfatninger om hva som er klokt og hva som aldri burde vært sagt. Offentligheten er en mosaikk av ytringer. Hvilke av de myriader av små brikker som til enhver tid er nødvendige for å skape hele bildet for hver og en av oss, er umulig å vurdere i samtid. Derfor har vi ytringsfrihet.

Nye tidsskriftsartikler

Innsikt
 • Serie

  Juridisk språk: Språklige snarveier kan bli omveier icon_arrow_right

  Kort er ikke alltid godt. Språklige snarveier kan skape forvirring, også i lover, forskrifter, dommer og andre juridiske tekster. Anna Senje i Språkrådet deler sitt fjerde råd om juridisk klarspråk.

 • Ekspertkommentar

  Kommentar til Høyesteretts dom HR-2021-1209-A, Konverteringsdommenicon_arrow_right

  Hvordan bevise i retten hvilken religion man tror på? Advokat Håvard Berntzen og Steffen Asmundsson i Kluge ekspertkommenterer her Høyesteretts «konverteringsdom» HR-2021-1209-A. I saken søkte en familie fra Afghanistan opphold i Norge på grunn av konvertering. Lignende saker har vært i Borgarting minst 58 ganger, men for første gang tar Høyesterett stilling til spørsmålet. – Dommen gir nyttige avklaringer i utlendingsrett, spesielt om bevisvurdering, skriver advokatene.

 • Nyhet

  Forvaltningsrett: – Kan være flere «EØS-bomber» i venteicon_arrow_right

  Er NAV-saken den eneste feilpraktiseringen av EØS-regler eller kan det være flere? Utvalg på utvalg har utredet hva som gikk galt i NAV-saken og hva som skal gjøres for å unngå nye. «EØS-tilsynet» ESA presser på for nye avklaringer. Unionsborgerdirektivet og Pasientrettighetsdirektivet bekymrer og eksperter frykter Norge sitter på flere tikkende «EØS- og NAV-bomber».

 • Kronikk

  Er sivil ulydighet for klima beskyttet av ytrings- og forsamlingsfriheten? icon_arrow_right

  Adele Mestad og Hannah Cecilie Brænden skriver i en kronikk at norske domstoler, politi og advokater må se på menneskerettighetsdimensjonene når de skriver ut bøter til de nye klimademonstrasjonene. Praksis fra andre land i Europa og den europeiske menneskerettsdomstolen (EMD) tyder på at visse typer sivil ulydighet vil være beskyttet av ytrings- og forsamlingsfriheten.

Nytt om Juridika

 • Juridika

  Maler har kommet til Juridika!

  16. september 2020

  Skrevet av fagfolk du stoler på, og jevnlig oppdatert. Malene er tilgjengelig for premiumabonnenter ut 2020, og vi vil utvide med flere maler og ny funksjonalitet i tiden som kommer. Se våre maler.

  Maler har kommet til Juridika!
 • Juridika

  Nå kan du laste ned Innsikt-artikler

  02. april 2020

  Nå er det mulig å laste ned artikler fra Innsikt i PDF. Det gjør du ved å klikke på «Last ned»-knappen som du finner øverst i høyre hjørne i hver artikkel – se bildet under.

  Nå kan du laste ned Innsikt-artikler