Maler har kommet til Juridika!

Skrevet av fagfolk du stoler på, og jevnlig oppdatert.

Jobber du med familie, barn og arv?

Nå har vi samlet familierettsinnholdet vårt på en oversiktlig side.

Se vår oversikticon_arrow_right

Endringer i litteraturen

 • Litteratur

  Kommentarene til personvernforordningen (GDPR) og personopplysningsloven er oppdatert av forfatterne

  06. mai 2021

  Personvernforordningen er gjennomgått og kommentarene er ajourført av forfatterne per 1. april 2021. Ajourføringen inneholder blant annet rettsavgjørelser fra EU-domstolen og uttalelser fra EDPB.

  Lovkommentaren til personopplysningsloven er gjennomgått og ajourført av forfatterne per 1. april 2021. Endringer i kommentarene samt nye rettsavgjørelser er oppdatert og innarbeidet.

 • Litteratur

  Endringer i lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringslova) er kommentert av forfatter

  05. mai 2021

  Verket er gjennomgått og ajourført av forfatter per 24. april 2021. Endringer i lov og forskrift, samt relevant rettspraksis, er kommentert og innarbeidet.

 • Litteratur

  Endringer i lov om skatteforvaltning (skatteforvaltningsloven) er kommentert av forfatter

  27. april 2021

  Verket er gjennomgått og ajourført av forfatter per 5. april 2021. Endringer i lov og forskrift, samt relevant rettspraksis, er kommentert og innarbeidet.

 • Litteratur

  Forsvarets bistand til politiet – ny bok på Juridika

  26. april 2021

  Forsvarets bistand til politiet. Rettslige rammer for operativ bistand fra Forsvaret til politiet av Kai Spurkland behandler fire sentrale problemstillinger: Hvilke oppgaver kan Forsvaret bistå politiet med? I hvilke situasjoner kan Forsvaret bistå politiet? Hva kan Forsvaret bistå politiet med? Hvordan skal oppdraget gjennomføres? Spørsmålene vurderes i lys av Grunnloven og nasjonal lovgivning, internasjonale menneskerettigheter, kravet om legalitet og de polisiære grunnormene. Kai Spurkland er politiadvokat i Oslo politidistrikt.

Nye tidsskriftsartikler

Nye fagbøker

Nye tidsskrifter

Innsikt
 • Nyhet

  UiOs forskningspris 2021 går for første gang til juridisk forskning icon_arrow_right

  Forskning på internasjonale domstoler har vunnet den tradisjonsrike Forskningsprisen fra Universitetet i Oslo.  – Betydningen av å studere internasjonale domstoler øker når domstolene øker i antall og betydning og samtidig utsettes for kritikk, sier professorene Andreas Føllesdal og Geir Ulfstein i forskningsprosjektet PluriCourts, som har vunnet Forskningsprisen 2021. Det er første gang forskere ved det Juridiske fakultet vinner prisen.

 • Kronikk

  – Hyttespørsmålet i Borgarting handler om grunnleggende rettsprinsipper icon_arrow_right

  – Grunnleggende verdier for Norge som rettsstat står på spill når ankesaken om karanteneplikt for norske hytteeiere i Sverige starter i Borgarting 10. mai, skriver Morten Walløe Tvedt, førsteamanuensis i rettsvitenskap ved Høyskolen i Molde. Stridens kjerne er nemlig om forbudet er lovlig begrunnet fra regjeringens side. Hytteeierne vant saken i tingretten.

Nytt om Juridika

 • Juridika

  Maler har kommet til Juridika!

  16. september 2020

  Skrevet av fagfolk du stoler på, og jevnlig oppdatert. Malene er tilgjengelig for premiumabonnenter ut 2020, og vi vil utvide med flere maler og ny funksjonalitet i tiden som kommer. Se våre maler.

  Maler har kommet til Juridika!