Din guide til EØS-retten

Vi har samlet nyttig informasjon og verktøy du trenger for å identifisere og løse EØS-rettslige problemstillinger

Se vår nye oversikticon_arrow_right

Endringer i litteraturen

 • Litteratur

  Oppsigelse ved mangelfull arbeidsytelse eller illojalitet – ny bok på Juridika

  08. juli 2021

  Oppsigelse ved mangelfull arbeidsytelse eller illojalitet av Nicolay Skarning er nå tilgjengelig på Juridika. En ansatt kan bli sagt opp ved mangelfull arbeidsytelse eller illojalitet. Hva gjelder for disse tilfellene, og hvordan skal arbeidsgiver håndtere dem? Disse spørsmålene er bokens utgangspunkt.

 • Litteratur

  Endringer i lov om planlegging og byggesaksbehandling (plan- og bygningsloven) er kommentert av forfatter

  07. juli 2021

  Verket er gjennomgått og ajourført av forfatter per 1. juli 2021. Endringer i lov og forskrift, herunder endringer som følge av LOV-2021-05-28-48, LOV-2021-05-07-34, LOV-2021-05-11-37, LOV-2021-06-04-57 og LOV-2021-06-18-130 er innarbeidet og kommentert. Ny relevant rettspraksis er kommentert, og språklige endringer er innarbeidet.

 • Litteratur

  Endringer i forskrift til inkassoloven m.m. (inkassoforskriften) er kommentert av forfatterne.

  06. juli 2021

  Verket er gjennomgått og ajourført av forfatterne per 30.juni 2021. Ajourføringen inneholder blant annet oppdaterte kommentarer i henhold til «forskrift om endringer i forskrift 14. juli 1989 nr. 562 til inkassoloven m.m», FOR-2020-06-19-1248.

 • Litteratur

  Taushetsplikt i forvaltningen – ny bok på Juridika

  01. juli 2021

  Taushetsplikt i forvaltningen av Jon Sverdrup Efjestad og Camilla Selman er nå tilgjengelig på Juridika. «Taushetsplikt i forvaltningen» gir en grundig og oversiktlig innføring i reglene om forvaltningens taushetsplikt. Blant temaene som behandles, er innholdet i taushetsplikten, taushetspliktens opphør, pliktens unntak, forholdet til opplysningsplikter og reglene om innsyn og taushetsplikt for forskere. Boken behandler forholdet til andre viktige regelsett, som personvernforordningen og menneskerettighetene. Taushetspliktens anvendelse i rettstvister og konsekvensene av brudd på taushetsplikten er også grundig behandlet.

 • Litteratur

  Endringer i lov om gjeldsbrev (gjeldsbrevlova) og lov om deponering i gjeldshøve (deponeringslova) er kommentert av forfatter

  30. juni 2021

  Verkene er gjennomgått og ajourført av forfatter per 1. mai 2021. Ajourføringen omfatter kommentarer til all relevant høyesterettspraksis og underrettspraksis. Lovendringer, henvisning til andre lover, forarbeider og mindre språklige endringer er innarbeidet og kommentert.

 • Litteratur

  Klimarett – ny bok på Juridika

  28. juni 2021

  Klimarett av Hans Christian Bugge (red.) er nå tilgjengelig på Juridika. Mot 2030 skal utslipp av klimagasser reduseres vesentlig, både globalt og i Norge. For å møte denne oppgaven er det utviklet et omfattende internasjonalt og nasjonalt regelverk, og nye saker kommer for domstolene. Gjennom 26 kapitler gir denne boken for første gang en samlet og ajourført behandling av dette nye rettsområdet.

 • Litteratur

  Byggeteknisk viten – ny bok på Juridika

  17. juni 2021

  Byggeteknisk viten av Matias Apelseth og Espen Nyland er nå tilgjengelig på Juridika. "Byggeteknisk viten" gir et dypdykk i en av entrepriserettens finurligheter: den tradisjonelle læren om utviklingsrisiko som Apelseth og Nyland foretar en kritisk vurdering av. Boken inneholder en bred fremstilling av entreprenørens ansvar for avvik og mangler og de offentligrettslige forpliktelsene etter byggeteknisk forskrift.

Nye tidsskriftsartikler

Innsikt
 • Nyhet

  Sommerepisoder: «Den dissenterende dommer» – og bordknusing på Geilo-nachspiel icon_arrow_right

  Jens Edvin A. Skoghøy er den eneste som har blitt dommer i Høyesterett to ganger. I en sommerepisode av jusspodkasten Takk og Lov med Anine Kierulf forteller Skoghøy om sitt comeback og hvordan det føles å få «rett» i stadig flere av sine gamle dissenser. Dommerne har endelig blitt på fornavn etter 200 år og så var litt om et nachspiel på strafferettsseminaret på Geilo, da.

 • Ekspertkommentar

  Kommentar til dom HR-2020-1340-A «Fremmedkrigersaken»icon_arrow_right

  I denne ekspertkommentaren til Høyesteretts dom i «Fremmedkrigersaken» på ettårsdagen for domsavsigelsen retter førsteamanuensis Marie Vangen kraftig kritikk mot Høyesteretts behandling av det folkerettslige spørsmål. Vangen, som forsker på strafferettslig jurisdiksjon, er grunnleggende uenig i at Høyesterett kom til at stater kan utøve universaljurisdiksjon (dømmes i Norge) for denne typen terror begått i utlandet. – Dommen vil kunne legge til rette for nok en systematisk rettsskandale dersom den følges opp, skriver Vangen.

 • Nyhet

  Kan personvernet overleve koronakrisen? Koronasertifikatet og personvernicon_arrow_right

  Det norske koronasertifikatet er endelig på plass. Det europeiske sertifikatet kommer denne uken. Mange hjerter gleder seg. Men sertifikatene lagrer og deler enorme mengder helsedata og gir rettigheter til dem som deler helsedata. Har personvernet tapt for smittevern? Eller har personvernet formet koronasertifikatet? I vår nye serie om personvern etter koronakrisen tar vi en nærmere kikk.

 • Nyhet

  Koronakrisen kan ha styrket personvernet icon_arrow_right

  Koronakrisen har satt personvern på dagsorden, og overvåkingsøkonomien har vokst i sjokkdigitaliseringen. Likevel mener flere eksperter at personvernet har kommet styrket ut av krisen. Det skriver journalist Emilie Løvli i en ny serie om personvernrett.

Nytt om Juridika

 • Juridika

  Maler har kommet til Juridika!

  16. september 2020

  Skrevet av fagfolk du stoler på, og jevnlig oppdatert. Malene er tilgjengelig for premiumabonnenter ut 2020, og vi vil utvide med flere maler og ny funksjonalitet i tiden som kommer. Se våre maler.

  Maler har kommet til Juridika!
 • Juridika

  Nå kan du laste ned Innsikt-artikler

  02. april 2020

  Nå er det mulig å laste ned artikler fra Innsikt i PDF. Det gjør du ved å klikke på «Last ned»-knappen som du finner øverst i høyre hjørne i hver artikkel – se bildet under.

  Nå kan du laste ned Innsikt-artikler