Universitetsforlagets jusslitteratur har fått et nytt hjem

På Juridika finner du Universitetsforlagets jusstidsskrifter, fagbøker og ajourførte lovkommentarer – tilgjengelig på ett sted

Få gratis prøvetilgang

Nå er GDPR her

Vi har kommentaren

  Les deg opp på Personvernforordningen (GDPR) nå

  Nye bøker

  Nyheter

  • juridika

   Innholdsfortegnelsen til lovkommentarene er oppdatert

   21. september 2018
   Nå finner du i innholdsfortegnelsen en oversikt over hvilke paragrafer som hører inn under de enkelte kapitlene i lovkommentaren.
  • juridika

   Ny søkefunksjon – søk innad i de ajourførte lovkommentarene

   20. september 2018
   Søk innad i lovkommentarene er nå klart. Du finner søkemotoren øverst til venstre i den blå fanen når du er inne i de enkelte kommentarene. Her kan du avgrense søket til å bare gjelde lov eller bare kommentar. Vil du utvide søket er det muligheter for dette ved å klikke på utvid søket på samme sted, og du tas videre til det globale søket på Juridika.
  • nyhet

   Advokatkontor kutter timebruken radikalt med ny advokatroboticon_arrow_rightCreated with Sketch.

   12. september 2018
   – Overraskende mange advokater tror ikke at jobben deres kan automatiseres bort, sier advokat Morten Tidemann i det lille Stavanger-selskapet LIGL. Han og kona Grete Tidemann begynte å bygge «advokatroboten» Ida allerede i 2014. Fra i sommer selges Ida til såvel advokatenes kunder som til andre advokatkontorer.
  • litteratur

   Lov om undersjøiske naturforekomster – ny lovkommentar

   06. september 2018
   Loven gjelder vitenskapelig utforsking, undersøkelser og utnyttelse av undersjøiske mineralressurser. Kommentaren er skrevet av Thor Falkanger og er et supplement til lovkommentaren til mineralloven.
  • litteratur

   Endringer i lov om arv m.m. er kommentert av forfatter 24.8.2018

   06. september 2018
   Verket er gjennomgått og ajourført av forfatter med all relevant høyesterettspraksis og annen relevant underrettspraksis frem til juni 2018. Lovendring som følge av ikrafttredelsen av lov 15. juni 2018 nr. 37 om endringar i vergemålsloven og lov om forsvunne personar mv. i kraft 1. juli 2018, som endret lovens § 72 annet ledd er også kommentert. Henvisning til andre lover, forarbeider og mindre språklige endringer er innarbeidet og kommentert. Henvisninger til juridisk litteratur er også oppdatert.
  • nyhet

   GDPR blir advokatmat i årevisicon_arrow_rightCreated with Sketch.

   04. juli 2018
   Hva trenger du som advokat eller jurist egentlig å vite om GDPR når det trer i kraft? Juridika Innsikt har spurt noen av Norges ledende GDPR-eksperter for å kartlegge situasjonen.
  • litteratur

   Ny ajourført lovkommentar til plan- og bygningsloven

   04. juli 2018
   Andre utgave av plan- og bygningsloven er nå tilgjengelig som ajourført lovkommentar på Juridika. Plan- og bygningsloven ble endret på en rekke områder i 2017. Den ajourførte kommentaren gir en fyldig og praktisk oversikt over loven med tilhørende forskrifter og rettspraksis.
  • litteratur

   Tvangsfullbyrdelsesloven er nå ajourført

   04. juli 2018
   Femte utgave av tvangsfullbyrdelsesloven er når tilgjengelig som ajourført lovkommentar på Juridika. Det har skjedd en rekke lovendringer siden sist ajourføring. Blant annet er reglene om midlertidig sikring flyttet til tvisteloven, og er derfor ikke kommentert i denne versjonen. Det har også kommet til en del ny rettspraksis.
  • ekspertkommentar

   Kommentar til Høyesteretts dom om arbeidstid 4. juni «Reisetidssaken»icon_arrow_rightCreated with Sketch.

   03. juli 2018
   4. juni i år avsa Høyesterett dom i den mye omtalte «Reisetidssaken» om hvorvidt en politimanns reiser til et annet oppmøtested enn hans faste arbeidssted innebar arbeidstid. Dommen har skapt usikkerhet om hvilken overføringsverdi den får for andre arbeidstakere som reiser på oppdrag for arbeidsgiver.
  • nyhet

   Dette er hva Facebook tror juristene ønsker å seicon_arrow_rightCreated with Sketch.

   28. juni 2018
   Intet menneske er kun jurist, men vi har gjort et unntak. Facebook-profilen «Peder Marte Jurist» er jurist av hele sitt hjerte og døgnet rundt. Hva foreslår Facebook for en profil som kun er jurist? Juridikas fiktive profil fikk forslag om alt fra advokatetikk og offentlighetslov til reality-TV, triatlon, rørleggere og motorsport. Facebook-ekspert og jurist Olav Mellingsæter forklarer hvorfor.
  • nyhet

   Langvarig tomtefeste avvikles. Hvem skal eie bygget?icon_arrow_rightCreated with Sketch.

   21. juni 2018
   Om 100 år er allting glemt - bare ikke festekontrakten. Hvem skal eie bygget til slutt - når tomta har vært leid i årtier? Førsteamanuensis Miriam Skag har kommet med nye argumenter om hvordan tomtefeste med næringsbygg skal avvikles. Spørsmålet er brennaktuelt i kampen om populær tomt ved Bryggen i Bergen.
  • juridika

   Utvidet utdragsfunksjon for lovkommentarer

   15. juni 2018

   Funksjonen for å velge utdrag av flere paragrafer i en lovkommentar er nå tilgjengelig på Juridika.

   Ved å klikke på last ned øverst i høyre hjørne når man er inne i en ajourført lovkommentar, vil det komme opp valgalternativer. Du kan huke av de paragrafene du ønsker, og velge om du vil ha med informasjon om blant annet sidetall og forfatterens utvalgte kilder.

  • nyhet

   Kjøper og selger snarvei til jusspensumicon_arrow_rightCreated with Sketch.

   15. juni 2018
   Jusstudenter har oppdaget sitt eget «finn.no» for studentoppgaver og forelesningsnotater. Delingsplattformen FileFora ble laget av tre handelshøyskole-elever i Bergen. Nå bruker jusstudentene på markedet i snitt 400 kroner i året på andres notater. Mest solgt er en oppsummering i tingsretten og en A-besvarelse i formueretten.
  • ekspertkommentar

   Kommentar til Høyesteretts nye storkammer-dom om tomtefesteicon_arrow_rightCreated with Sketch.

   04. juni 2018
   Advokat Christian Reusch, partner i Simonsen Vogt Wiig AS, kommenterer Høyesteretts dom av 9. mai om Oppregulering av festeavgift – vilkåret om tvillaus avtale for å oppregulere festeavgiften etter endringer i tomteverdi (HR-2018-865-S)
  • juridika

   Lenker fra Lovdata Pro til Juridika

   01. juni 2018
   Lovdata Pro har nå lenker til alle kommentarene på Juridika.no. Dette innebærer at det ikke lenger blir lenket til kommentarutgaver.no. Du blir koblet direkte fra Lovdata Pro til den aktuelle lovkommentaren på Juridika.no ved å trykke på ikonet med universitetsforlagets logo.
  • juridika

   Varsel om oppdatering av servere og nedetid på Juridika

   31. mai 2018
   Lørdag formiddag vil vi oppdatere serverne tilknyttet Juridika. Oppdateringene kan medføre at tjenesten ikke er tilgjengelig i dette tidsrommet. Vi beklager eventuelle ulemper som kan inntreffe.
  • litteratur

   Endringer i lov om gjeldsbrev er kommentert av forfatter 14.5.2018

   29. mai 2018
   Verket er gjennomgått og ajourført av forfatter med all relevant høyesterettspraksis og annen relevant underrettspraksis frem til februar 2018. Lovendringer, henvisning til andre lover, forarbeider og mindre språklige endringer er innarbeidet og kommentert. Henvisninger til juridisk litteratur er også oppdatert.
  • litteratur

   Endringer i lov om deponering i gjeldshøve, deponeringslova er kommentert av forfatter 24.5.2018

   29. mai 2018
   Verket er gjennomgått og ajourført av forfatter med all relevant høyesterettspraksis og annen relevant underrettspraksis frem til februar 2018. Lovendringer henvisning til andre lover, forarbeider og mindre språklige endringer er innarbeidet og kommentert. Henvisninger til juridisk litteratur er også oppdatert.
  • juridika

   Varsel om oppdatering av servere og nedetid på Juridika

   25. mai 2018
   Lørdag formiddag vil vi oppdatere serverne tilknyttet Juridika. Oppdateringene kan medføre at tjenesten ikke er tilgjengelig i dette tidsrommet. Vi beklager eventuelle ulemper som kan inntreffe.
  • juridika

   Ny søkefunksjon – avgrens utvalg

   22. mai 2018
   Nå kan du filtrere søket på Juridika. Når ditt søketreff har kommet opp kan du velge å avgrense utvalget i trefflisten. Du kan avgrense til en enkelt kilde eller velge flere kilder.
  • nyhet

   Høyesterett: Nannestad kommune får ikke påberope seg EMKicon_arrow_rightCreated with Sketch.

   15. mai 2018
   Er en kommune beskyttet av Menneskerettighetskonvensjonen i et tomtefeste-forhold? Nei, konkluderte Høyesteretts storkammer i en pikant sak 9. mai . Juridiske eksperter mener dommen minsker sjansen for at norsk tomtefeste-rett blir satt til side av internasjonale menneskerettigheter.
  • litteratur

   11. utgave av Statsforfatningen i Norge er publisert på Juridika

   15. mai 2018
   Statsforfatningen i Norge gir en inngående fremstilling av norsk statsforfatningsrett, Norges konstitusjonelle og grunnlovbestemte rett. På Ublogg kan du lese om hvordan manuset første gang ble nedskrevet av Andenæs på dopapir på Grini under andre verdenskrig. Vår forlagssjef, Hege Gundersen, trekker de store linjene fra Grini frem til Universitetsforlagets største digitale satsning noensinne med Juridika.
  • juridika

   Utvidet søkefunksjon – tidsskrifter og fagbøker

   15. mai 2018
   I søkefunksjonen kan du nå også søke i tidsskrifter og fagbøker. Dermed er det mulig å søke i alt faglig innhold på Juridika. Vi jobber med å optimalisere relevansen i søketreff og å videreutvikle søkefunksjonen. På sikt vil du også kunne selektere søk etter kategorier på Juridika.
  • litteratur

   Norsk internasjonal skatterett, 2.utgave, er nå tilgjengelig på Juridika

   15. mai 2018
   Norsk internasjonal skatterett drøfter sentrale skattespørsmål som oppstår i Norge i forbindelse med skattyteres utøvelse av virksomhet, investeringer og arbeid på tvers av landegrensene. Boken fokuserer på intern norsk skatterett og de begrensninger i norsk beskatningsrett som følger av skatteavtalene og andre internasjonale avtaler som Norge har inngått. Forfatterne gir en bred og systematisk gjennomgang av relevant regelverk, illustrert med rettspraksis og eksempler.
  • litteratur

   Personvernforordningen (GDPR) – ajourført kommentar er nå tilgjengelig på Juridika

   11. mai 2018
   EUs personvernforordning er forventet å tre i kraft i Norge 1. juli 2018. Med forordningen er et nytt regelverk for behandling av personopplysninger i privat og offentlig sektor innført. I den ajourførte kommentaren får man veiledning i hvordan de enkelte bestemmelsene i forordningen kan forstås og anvendes.
  • juridika

   Ny funksjon - søk i lover og kommentarer

   27. april 2018

   Funksjonen for å søke i lover og kommentarer er nå tilgjengelig på Juridika. I søkefunksjonen kan du søke etter bestemte paragrafer, eller spesifikke ord i en bestemmelse eller kommentar.

   Vi jobber med å optimalisere relevansen i søketreff og å videreutvikle søkefunksjonen. På sikt vil du også kunne søke i tidsskrifter, fagbøker og forfatteroversikten.

  • litteratur

   Endringer i lov om tomtefeste er kommentert av forfatter 23.3.2018

   11. april 2018
   Oppdateringen omhandler endringer på bakgrunn av Lov om endringer i rettergangslovgivningen mv. (organiseringen av den sivile rettspleien på grunnplanet) (LOV-2017-05-11-26). Dette medførte endringer i lovens § 43, hvor blant annet første ledd annet punktum ble opphevet.
  • litteratur

   Endringer i mineralloven (Lov om erverv og utvinning av mineralressurser) er kommentert av forfatter 23.3.2018

   06. april 2018
   Oppdateringen omhandler endringer på bakgrunn av Lov om endringer i rettergangslovgivningen mv. (organiseringen av den sivile rettspleien på grunnplanet) (LOV-2017-05-11-26). Endringene medførte at lovens § 53 første ledd ble opphevet, og nåværende annet og tredje ledd blir første og annet ledd.
  • litteratur

   Endringer i lov om løysningsrettar er kommentert av forfatter 23.3.2018

   06. april 2018
   Oppdateringen omhandler endringer på bakgrunn av Lov om endringer i rettergangslovgivningen mv. (organiseringen av den sivile rettspleien på grunnplanet) (LOV-2017-05-11-26). Lennsmannsskjønnet ble erstattet med skjønn ved jordskifteretten, dette medførte endringer i lovens § 22 annet ledd.
  • juridika

   Ny funksjon – utdrag fra litteratur og lovkommentarer

   05. april 2018

   Funksjonen for å lage utdrag fra litteratur og lovkommentarer er nå tilgjengelig på Juridika. Man kan foreta utdrag ved å klikke på last ned øverst i høyre hjørne når man har åpnet en bok eller lovkommentar.

   Utdragsfunksjonen er fortsatt under utvikling, og neste uke vil den være tilgjengelig også for våre tidsskrifter. På sikt blir det laget et verktøy for å sammenstille utdrag fra flere lovkommentarer, samt for sammenstilling av lovkommentarer med annen litteratur.

  • litteratur

   Kommentarene til straffeloven 2005 er oppdatert

   23. mars 2018
   Straffeloven 2005 er gjennomgått og er á jour per 1. januar 2018. Relevant høyesterettspraksis samt lovendringer er innarbeidet og kommentert.
  • litteratur

   Mineralloven – et nytt tilskudd til lovkommentarserien

   23. mars 2018
   Mineralloven er nå tilgjengelig som ajourført lovkommentar på Juridika. Lovgivning om mineraler har røtter langt tilbake i Norge. Først med mineralloven av 2009 har vi fått en lov som gjelder så vel Kongens som grunneiers mineraler. Lovkommentaren er á jour per desember 2017.
  • litteratur

   Ny utgave av lovkommentaren til arbeidsmiljøloven er publisert

   21. mars 2018
   Tredje utgave av arbeidsmiljøloven er nå tilgjengelig som ajourført lovkommentar på Juridika. Det har blant annet kommet nye bestemmelser om konkurransebegrensende avtaler i arbeidsforhold, samt endringer i reglene om midlertidige ansettelser og varsling. Lovteksten med henvisning til lovforarbeider er à jour per 1. januar 2018. Rettspraksis og andre rettskilder er à jour per 1. juli 2017, men en del sentrale rettsavgjørelser avsagt andre halvår 2017 er omtalt.
  • litteratur

   Aktuell lovkommentar

   20. mars 2018
   Kommentarutgaven til jordskifteloven er oppdatert av forfatterne. Oppdateringen omhandler endringer i lov, herunder lov 11. mai 2017 nr. 26 om endringer i rettergangslovgivningen mv. (organisering av den sivile rettspleien på grunnplanet), og lov 16. juni 2017 nr. 58 om endringer i straffeprosessloven mv. (oppheving av juryordningen). Videre inneholder oppdateringen ny rettspraksis, samt noen språklige endringer.
  • litteratur

   Ny utgave av lovkommentaren til aksjeloven er publisert

   05. mars 2018
   Fjerde utgave av aksjeloven og allmennaksjeloven er nå tilgjengelig på Juridika. Den nye utgaven er oppdatert med endringer i lov og rettspraksis siden forrige utgave i 2012, herunder endringslovene 14. juni 2013 nr. 40 og 16. juni 2017 nr. 71. Lovkommentaren er à jour per juni 2017.
  • litteratur

   Tredje utgave av lovkommentaren til opplæringslova er nå publisert

   17. januar 2018
   Opplæringslova regulerer opplæring i grunnskole og videregående opplæring i Norge, herunder voksenopplæring og fagopplæring i bedrift. Siden bokens andre utgave kom ut i januar 2007, er det vedtatt en rekke endringer i opplæringslova med forskrifter. Loven har blant annet fått ny formålsparagraf og nye bestemmelser om reklame, ulykkesforsikring og leksehjelp.
  • litteratur

   Ny aktuell lovkommentar

   17. januar 2018
   Før jul publiserte vi lovkommentaren til skjønnsprosessloven. Skjønnsprosessen er en egen prosessform som har en rekke særtrekk i forhold til ordinær sivilprosess. Denne prosessformen benyttes i en rekke saksområder som gjelder skjønnsmessige verdsettelser og vurderinger, først og fremst i tilknytning til fast eiendom. Skjønnssaker behandles av de ordinære domstolene og jordskifterettene. Skjønnsprosessloven ble opprinnelig vedtatt i 1917 og har siden den gang vært gjenstand for omfattende endringer, sist i 2017.
  • litteratur

   Tredje utgave av kommentaren til arbeidsmiljøloven publiseres i 2018

   05. desember 2017
   Fougner, Holo, Sundet og Thorkildsen har revidert kommentaren til arbeidsmiljøloven, og verket kommer nå i ny utgave. Fremstillingen omfatter de viktige endringene i reglene om varsling, arbeidstid mv. og er à jour per 1. juli 2017.
  • litteratur

   En rekke lovkommentarer er nylig ajourført

   05. desember 2017
  • litteratur

   Magnus Matningsdals kommentar til straffelovens spesielle del er publisert

   05. desember 2017
   I oktober 2017 ble andre del av Magnus Matningsdals kommentar til straffeloven 2005 utgitt i bok. Nå finner du den også her på Juridika. Ajourføring ventes tidlig i 2018.
  • litteratur

   Et sentralt referanseverk i ny utgave

   05. desember 2017
   I desember 2017 kommer endelig en ny utgave av lovkommentaren til Aksje- og allmennaksjeloven i bokhandelen. Den vil også publiseres i starten av 2018 på Juridika. 4. utgave er oppdatert med endringer i lov og rettspraksis, herunder endringslovene 14. juni 2013 nr. 40 og 16. juni 2017 nr. 71. Fremstillingen er ajourført pr. juni 2017.