Jon Skjørshammer
Jon Skjørshammer
Robert Jensen
Robert Jensen
GRATIS WEBINAR
Unngå konkurs - rekonstruer!

Dette må du vite om rekonstruksjon av virksomheter som alternativ til konkurs.

med Jon Skjørshammer og Robert Jensen

Torsdag 17. februar, klokken 09:00

Nye maler!

Nå har vi lagt til 135 nye kvalitetssikrede maler og veiledere, skrevet av eksperter på arbeidsrett, selskapsrett, kjøpsrett, fast eiendom, GDPR, konkurs og rekonstruksjon, og avtale- og obligasjonsrett

Endringer i litteraturen

 • Litteratur

  Kommentaren til første og andre del av lov om arv og dødsboskifte (arveloven) er nå ajourført av forfatter

  24. januar 2022

  Verket er gjennomgått og ajourført av forfatter per 11. januar 2022. Ajourføringen inneholder blant annet oppdaterte kommentarer til endringer i lov, ny rettspraksis og oppdaterte henvisninger til litteratur.

 • Litteratur

  Endringer i lov om statsgaranti for lønnskrav ved konkurs m.v. (lønnsgarantiloven) er nå ajourført av forfatterne

  18. januar 2022

  En grundig gjennomgang av verket er gjennomført og verket er à jour per 12. januar 2022. Ajourføringen innebærer oppdaterte kommentarer til lovendringer, ny rettspraksis og språklige endringer.

 • Litteratur

  Endringer i lov om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering (hvitvaskingsloven) er nå ajourført av forfatterne.

  14. januar 2022

  Kommentaren til hvitvaskingsloven er gjennomgått og ajourført av forfatterne per 1. januar 2022. Endringer i lov, sentrale rettsavgjørelser og oppdaterte henvisninger er kommentert og innarbeidet.

 • Litteratur

  Endringer i lov om eierseksjoner (eierseksjonsloven) er nå kommentert av forfatter

  10. januar 2022

  Verket er gjennomgått og ajourført av forfatter per 01.01.2022. Ajourføringen inneholder kommentarer til lovendringer, blant annet LOV-2021-05-11-37 som endret lovens § 49. Ny rettspraksis, oppdaterte henvisninger til litteratur og språklige endringer er innarbeidet og kommentert.

 • Litteratur

  Erstatningsrettens årsakskrav – ny bok på Juridika

  22. desember 2021

  Erstatningsrettens årsakskrav av Johannes Hygen Meyer er nå tilgjengelig på Juridika. For å idømme erstatning må det være årsakssammenheng mellom ansvarsgrunnlag og økonomisk tap. Dette er et av de generelle og ulovfestede vilkårene for erstatningsplikt i norsk rett. Boken presenterer årsakskravet i historisk, komparativt og teoretisk perspektiv.

  Boken vil kunne være nyttig for advokater og dommere, samtidig som den kan være interessant for universitetsansatte og studenter som er i berøring med grunnleggende erstatningsrett.

 • Litteratur

  Apotekloven – ny lovkommentar på Juridika

  22. desember 2021

  Apotekloven har til formål å sikre forsvarlig utlevering av legemidler til sluttbruker. Den skal medvirke til riktig legemiddelbruk i befolkningen og til god tilgjengelighet i alle deler av landet til legemidler og farmasøytiske tjenester som har god kvalitet og rimelig pris.

  Lovkommentaren gir grundige kommentarer til alle bestemmelsene i loven i lys av relevante rettskilder.

  Boken er nyttig for jurister som har befatning med loven i sin yrkesmessige virksomhet, enten disse jobber i offentlig forvaltning, helsesektoren eller det private næringsliv. Andre aktører som har befatning med apotekloven og dets forskrifter skal også kunne benytte boken.

  Håkon Austdal er spesialist innen immateriellrettslige problemstillinger og regulatoriske forhold innen næringsmidler, helse og life sciences. I tillegg til å være jurist, har Austdal en bachelorgrad i farmasi.

 • Litteratur

  Lærebok i skatterett, 9. utgave – ny bok på Juridika

  21. desember 2021

  Lærebok i skatterett, 9. utgave av Frederik Zimmer er nå tilgjengelig på Juridika. «Skatterett» gir en fremstilling av inntektsskatteretten.

Nye tidsskriftsartikler

Innsikt
 • Ekspertkommentar

  Nytt i opphavsretten 2021–22: Ole Brumm i det fri og EU-direktiv i det blåicon_arrow_right

  I 2021 falt Ole Brumm i det fri – sammen med en av Hemingways beste romaner, lov om kollektiv forvaltning av opphavsrett trådte i kraft, og en politimann måtte finne seg i å havne ufrivillig på Instagram. Denne våren skal Høyesterett behandle Rogstad-saken som belyser om advokatfirmaer eier portrettene på sine hjemmesider, og i Europa ligger både et stort plattformdirektiv og et opphavsrettsdirektiv og vaker i horisonten. Juridika Innsikt presenterer i samarbeid med fagbloggen IP-trollet de viktigste nyhetene i opphavsretten i 2021 og 2022.

 • Nyhet

  Rettsalene kan bli digitale permanenticon_arrow_right

  I snart to år har midlertidige forskrifter gjort det mulig å avholde rettssaker digitalt. Nå kan unntakene bli varige. Bør de det? En debatt løper i Lov og Rett og Justisdepartementet tenker på nye lovendringer.

 • Ekspertkommentar

  Ekspertkommentar: Dette må du vite om endringene i avhendingsloven icon_arrow_right

  Ved årsskiftet 2021/2022 trer en del viktige endringer i avhendingsloven i kraft. Endringene omtales ofte som at eiendommer ikke lenger kan selges «as is», men det er også flere endringer. Lovgivers intensjon er færre boligkjøpstvister i domstolene, men det kan bli flere før det blir færre, frykter eiendomsjuss-eksperter Per Christian Grant-Carlsen og Karoline Jakobsen i Brækhus. I en ekspertkommentar utdyper de det viktigste advokater, jurister og andre som jobber med avhendingsloven bør vite.

 • Nyhet

  – Nå kommer «Jussflix» for kursicon_arrow_right

  Fra 2022 tilbyr jussprofesjonens egen kursforening, Juristenes Utdanningssenter (JUS), en radikalt ny ordning: jurister kan nå «plukke og mikse» enkeltforedrag fra alle kurs og likevel høste kurstimer. JUS kaller det sitt svar på Netflix. I den nye, digitale kursverdenen tør selv jusstoppene å melde seg på nybegynnerkurs!

Nytt om Juridika

 • Juridika

  Nye maler for kjøpsrett og leierett

  21. desember 2021

  Nå har det kommet maler for kjøpsrett og leierett på Juridika.

  Malene er skrevet av Sjur Ringstad og Christian Halvorsen i Advokatfirmaet Nicolaisen.

  Nye maler for kjøpsrett og leierett
 • Juridika

  Maler og veiledere for selskapsrett ute

  13. desember 2021

  Nå har det kommet nye maler og veiledere i selskapsrett på Juridika. Du finner blant annet maler for stiftelsesdokumenter, generalforsamlings- og styredokumenter.

  Malene er skrevet av Tore Fjørtoft i Advokatfirmaet Schjødt.