Endringer i litteraturen

 • Litteratur

  Arbeidslivets spilleregler, 5. utgave – ny bok på Juridika

  Nå er den splitter nye femteutgaven av Arbeidslivet spilleregler av Nils H. Storeng, Tom H. Beck, Arve Due Lund, Kari Bergeius Andersen, Terje G. Andersen og Thomas B. Svendsen tilgjengelig på Juridika. Boken presenterer arbeidsretten i privat sektor på en praktisk og grundig måte, og er à jour per utgangen av november 2019.

 • Litteratur

  Endringer i lov om rett til innsyn i dokument i offentleg verksemd (offentleglova) er kommentert av forfatterne

  Verket er gjennomgått og ajourført av forfatterne per 1. april 2020. Lovendringer som følge av ikrafttredelsen av ny kommunelov er innarbeidet og kommentert. Relevant rettspraksis og uttalelser er også innarbeidet.

 • Litteratur

  Endringer i lov om tvangsfullbyrdelse er kommentert av forfatterne

  Verket er gjennomgått og ajourført av forfatterne per 1. mai 2020. Lovendringer samt relevant rettspraksis er innarbeidet og kommentert.

 • Litteratur

  Endringer i lov om skjønn og ekspropriasjonssaker er kommentert av forfatter

  Verket er gjennomgått og ajourført av forfatter per 1. mai 2020. Endringer, rettelser samt relevant rettspraksis er kommentert og innarbeidet.

Nye tidsskriftsartikler

Nye fagbøker

Nye tidsskrifter

 • Ekspertkommentar

  Smittepolitiet – hvordan skal norsk politi håndheve koronaregler?icon_arrow_right

  Norge har på kort tid fått et helt sett med spesialregler om korona og smittevern, men av mangel på et «smittetilsyn», er politiet satt til å håndheve alle regler i den store dugnaden. Hva er de rettslige rammene for denne håndhevingen? Kan politiet kjøre hjem en karantenebryter, sperre av et hytteområde og bøtelegge en grillfest? Politiadvokat og forsker Kai Spurkland har gått gjennom jussen rundt håndheving av koronareglene. 

 • Nyhet

  Koronakrisen gir sjumilsstøvler for legal tech icon_arrow_right

  Legal tech har vært et moteord i årevis, men gjennombruddet er alltid «rundt hjørnet». Nå kan koronakrisen sette fart på endringene. Flere legal tech-eksperter tror de nå vil komme raskere enn tidligere antatt. Juridika Innsikt starter en ny serie om konsekvensene av jussens digitalisering.

Nytt om Juridika

 • Juridika

  Nå kan du laste ned Innsikt-artikler

  02. april 2020

  Nå er det mulig å laste ned artikler fra Innsikt i PDF. Det gjør du ved å klikke på «Last ned»-knappen som du finner øverst i høyre hjørne i hver artikkel – se bildet under.

  Insert image here