Din guide til EØS-retten

Vi har samlet nyttig informasjon og verktøy du trenger for å identifisere og løse EØS-rettslige problemstillinger

Se vår nye oversikticon_arrow_right

Endringer i litteraturen

 • Litteratur

  Gjeldsinformasjonsloven – ny lovkommentar på Juridika

  22. oktober 2021

  Gjeldsinformasjonslovens formål er å legge til rette for sikker, ordnet og effektiv registrering og utlevering av gjeldsopplysninger, noe som bidrar til bedre kredittvurderinger og forebygging av gjeldsproblemer blant enkeltpersoner.

  Loven åpner for informasjon til banker og andre finansforetak om kredittsøkerens gjeldssituasjon, slik at forbrukslån og annen kreditt ikke gis til personer som kan få problemer med tilbakebetalingen.

  Lovkommentaren gir grundige kommentarer til alle bestemmelsene i loven. Boken er svært nyttig for jurister, advokater og dommere og andre som jobber med spørsmål knyttet til konkurs, gjeld og pant.

  Evy Ann Hagen er cand.jur. fra UiO (2008). Hun er administrerende banksjef i Aurskog Sparebank.

 • Litteratur

  Endringer i lov om straff (straffeloven) er kommentert av forfatter

  22. oktober 2021

  Verket er gjennomgått og ajourført av forfatter med all relevant høyesterettspraksis fra 1. januar 2021 frem til 1. juli 2021. Lovendringer i denne perioden er også innarbeidet og kommentert.

 • Litteratur

  Endringer i forskrift om omsetning av alkoholholdig drikk mv. (alkoholforskriften) er gjennomgått og kommentert av forfatter

  20. oktober 2021

  Kommentaren til alkoholforskriften er gjennomgått og ajourført av forfatter per 20. oktober 2021. Ajourføringen inneholder oppdaterte kommentarer til forskriftsendringer, herunder kapittel 10 «Inndragning av salgs- og skjenkebevillinger», samt andre rettelser av betydning for verket.

 • Litteratur

  Endringer i lov om tjenestevirksomhet (tjenesteloven) er gjennomgått og kommentert av forfatterne

  19. oktober 2021

  En grundig og gjennomgående oppdatering av verket er foretatt av forfatterne per 18. oktober 2021. Oppdateringen inneholder oppdaterte kommentarer til lovendringer og forskrift samt rettspraksis fra EU- og EFTA-domstolen frem til ajourførtdato.

 • Litteratur

  Endringer i lov om mekling og rettergang i sivile tvister (tvisteloven) er gjennomgått og kommentert av forfatterne

  15. oktober 2021

  En grundig og gjennomgående oppdatering av verket er foretatt av forfatterne. Lovkommentaren er nå à jour per 1. september 2021. Ajourføringen inneholder blant annet oppdaterte kommentarer til endringer i lov og forskrift, ny rettspraksis og oppdaterte henvisninger til litteratur.

 • Litteratur

  Avtaler, 4. utgave – ny bok på Juridika

  12. oktober 2021

  Avtaler, 4. utgave av Johan Giertsen er nå tilgjengelig på Juridika. «Avtaler» er en lærebok i avtalerett for masterstudiet i rettsvitenskap. Forfatteren behandler avtaleinngåelse, tolking, ugyldighet, lemping og representasjon. Forfatterens tunge vektlegging av EU-/EØS-kontraktsretten og EU-domstolens praksis vil bli ytterligere forsterket. Forfatteren vil i denne utgaven også legge større vekt på digital avtaleinngåelse, som reiser en rekke spørsmål.

 • Litteratur

  Endringer i lov om inkassovirksomhet og annen inndriving av forfalte pengekrav (inkassoloven) er kommentert av forfatterne

  01. oktober 2021

  Verket er grundig gjennomgått og ajourført av forfatterne per 1. september 2021. Ajourføringen innebærer oppdaterte kommentarer til lovendringer samt nye lover. Ny rettspraksis, herunder praksis fra Finansklagenemnda og språklige endringer er også innarbeidet og kommentert.

Nye tidsskriftsartikler

Innsikt

Nytt om Juridika

 • Juridika

  Maler har kommet til Juridika!

  16. september 2020

  Skrevet av fagfolk du stoler på, og jevnlig oppdatert. Malene er tilgjengelig for premiumabonnenter ut 2020, og vi vil utvide med flere maler og ny funksjonalitet i tiden som kommer. Se våre maler.

  Maler har kommet til Juridika!
 • Juridika

  Nå kan du laste ned Innsikt-artikler

  02. april 2020

  Nå er det mulig å laste ned artikler fra Innsikt i PDF. Det gjør du ved å klikke på «Last ned»-knappen som du finner øverst i høyre hjørne i hver artikkel – se bildet under.

  Nå kan du laste ned Innsikt-artikler