Din guide til EØS-retten

Vi har samlet nyttig informasjon og verktøy du trenger for å identifisere og løse EØS-rettslige problemstillinger

Se vår nye oversikticon_arrow_right

Endringer i litteraturen

 • Litteratur

  Endringer i lov om likestilling og forbud mot diskriminering (likestillings- og diskrimineringsloven) er kommentert av forfatterne

  14. september 2021

  Verket er grundig gjennomgått og ajourført av forfatterne per 26. august 2021. Ajourføringen innebærer ny rettspraksis, avgjørelser fra diskrimineringsnemnda, kommentarer til kommende lovendringer samt språklige endringer.

 • Litteratur

  Endringer i lov om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering (hvitvaskingsloven) er kommentert av forfatterne

  07. september 2021

  Verket er grundig gjennomgått og ajourført av forfatterne per 30. juni 2021. Ajourføringen innebærer oppdaterte kommentarer til lovendringer, ny rettspraksis og språklige endringer.

 • Litteratur

  Hva er YTRINGSFRIHET – ny bok på Juridika

  06. september 2021

  Hva er YTRINGSFRIHET av Anine Kierulf er nå tilgjengelig på Juridika. Ytringsfrihet er friheten til å søke, motta og meddele informasjon og opplysninger. Og det er friheten til å uttrykke oss på den måten vi selv ønsker. Med hva når folk ytrer seg helt håpløst sårende og kjipt? Vi har ulike oppfatninger om hva som er klokt og hva som aldri burde vært sagt. Offentligheten er en mosaikk av ytringer. Hvilke av de myriader av små brikker som til enhver tid er nødvendige for å skape hele bildet for hver og en av oss, er umulig å vurdere i samtid. Derfor har vi ytringsfrihet.

 • Litteratur

  Internasjonal privatrett – ny bok på Juridika

  01. september 2021

  Internasjonal privatrett av Giuditta Cordero Moss er nå tilgjengelig på Juridika. Den internasjonale privatretten gir regler om valg av domstol og valg av bakgrunnsrett når et privatrettslig rettsforhold har internasjonal karakter. Denne boken er en ny og utvidet utgave av boken som kom ut i 2014.

 • Litteratur

  Integrert kystsoneforvaltning – ny bok på Juridika

  01. september 2021

  Integrert kystsoneforvaltning av Katrine Broch Hauge (red.) Knut Bjørn Stokke (red.) er nå tilgjengelig på Juridika. Boken er et resultat av et fireårig tverrfaglig forskingsprosjekt, PlanCoast, finansiert av Norges Forskningsråd. En rød tråd i prosjektet har vært konseptet om en integrert kystsoneforvaltning gjennom kommunal og regional planlegging etter plan- og bygningsloven og forvaltning etter sektorlovverket. Felles for alle artiklene i boken er at de tar opp og diskuterer dagsaktuelle fenomen i den norske kystsonen.

 • Litteratur

  Endringer i lov om skjønn og ekspropriasjonssaker (skjønnsprosessloven) er kommentert av forfatter

  31. august 2021

  Verket er gjennomgått og ajourført av forfatter per 10. juli 2021. Lovendringer, relevant rettspraksis samt språklige endringer er kommentert og innarbeidet.

 • Litteratur

  Eiendomsutvikling – ny bok på Juridika

  30. august 2021

  Eiendomsutvikling av Stein Ness og Anne Siiri Øyasæter er nå tilgjengelig på Juridika. I denne andre utgaven av boken om eiendomsutvikling gis en helhetlig fremstilling av prosessene og rammeverket for eiendomsutvikling – fra råtomt til ferdig bygg. Boken er oppdatert og ajourført med regelendringer, rettsavgjørelser og praksis og illustrert med mange eksempler og konkrete saker.

Nye tidsskriftsartikler

Innsikt
 • Kronikk

  Er sivil ulydighet for klima beskyttet av ytrings- og forsamlingsfriheten? icon_arrow_right

  Adele Mestad og Hannah Cecilie Brænden skriver i en kronikk at norske domstoler, politi og advokater må se på menneskerettighetsdimensjonene når de skriver ut bøter til de nye klimademonstrasjonene. Praksis fra andre land i Europa og den europeiske menneskerettsdomstolen (EMD) tyder på at visse typer sivil ulydighet vil være beskyttet av ytrings- og forsamlingsfriheten.

 • Nyhet

  Grunnlovsforslag har druknet i valgkampenicon_arrow_right

  Neste Storting kan endre Grunnloven vesentlig med viktige forslag som er kommet i kjølvann av koronakrisen, men nesten ingen har snakket om disse forslagene i valgkampen. Politikere fra både Arbeiderpartiet, Høyre, Fremskrittspartiet og Venstre har på hver sin måte foreslått å grunnlovsfeste flere viktige prinsipper. Hvorfor tar ikke partiene og velgerne stilling til disse, spør grunnlovsjurister? Grunnloven er jo laget for at det skal skje.

 • Ekspertkommentar

  Nytt i opphavsretten 2020 og 2021icon_arrow_right

  Opptak av forelesninger og Regjeringskvartalets Y-blokk har vært hete poteter i opphavsretten det siste året. Olavs Thons navnekonflikt om Stortorvets gjestgiveri skal til Høyesterett, EU forsøker å regulere bigtech og Åndsverksloven får forskrift. Ny lov om kollektiv forvaltning av opphavsrett, Rogstad-saken i VG og Retrievers konflikt med VG er også stikkord, når jussprofessor Torger Kielland i en ekspertkommentar går gjennom de viktigste nye begivenhetene i opphavsretten.

 • Nyhet

  Frykter systemisk svikt kan true rettsstaten icon_arrow_right

  Rettstaten kan være skjør og NAV-skandalen kan være toppen av et isfjell – i form av et rettslig systemsammenbrudd. Det frykter de mest pessimistiske jussekspertene og ser også til Nederland og Australia. Mer domstolskontroll og rettshjelp kan være løsningen. Les om den norske rettstatens Akilleshæler i ny serie på Innsikt.

Nytt om Juridika

 • Juridika

  Maler har kommet til Juridika!

  16. september 2020

  Skrevet av fagfolk du stoler på, og jevnlig oppdatert. Malene er tilgjengelig for premiumabonnenter ut 2020, og vi vil utvide med flere maler og ny funksjonalitet i tiden som kommer. Se våre maler.

  Maler har kommet til Juridika!
 • Juridika

  Nå kan du laste ned Innsikt-artikler

  02. april 2020

  Nå er det mulig å laste ned artikler fra Innsikt i PDF. Det gjør du ved å klikke på «Last ned»-knappen som du finner øverst i høyre hjørne i hver artikkel – se bildet under.

  Nå kan du laste ned Innsikt-artikler