Endringer i litteraturen

 • Litteratur

  Endringer i lov om rettergangsmåten i straffesaker (straffeprosessloven) er kommentert av forfatterne

  Bind I av lovkommentaren til straffeprosessloven, §§ 1 til 202 g, er ajourført av forfatterne. Relevant rettspraksis og oppdatert henvisning til litteratur er også innarbeidet og kommentert. Ny lovkommentar til hele loven ventes våren 2020.

 • Litteratur

  «Ugyldighet i forvaltningsretten» – ny bok på Juridika

  Nå er «Ugyldighet i forvaltningsretten» av Henriette N. Tøssebro (red.) tilgjengelig på Juridika. Boken er en artikkelsamling der noen av Nordens fremste forskere viser hvordan ugyldighetskonseptet i norsk forvaltningsrett kan og bør forstås.

 • Litteratur

  «Grunnloven vår» 16. utgave – ny bok på Juridika

  Den 16. utgaven av «Grunnloven vår» av Mads Andenæs og Ida Andenæs Galtung kan du nå lese på Juridika. Verket er en samling sentrale norske forfatningsdokumenter, fra de historiske dokumentene fra 1814 til Menneskerettighetsutvalgets forslag om å gi sentrale menneskerettigheter grunnlovs rang.

 • Litteratur

  «Opphavsrett for begynnere» 2. utgave – ny bok på Juridika

  Olav Torvunds bok «Opphavsrett for begynnere» 2. utgave er nå tilgjengelig på Juridika. Boken har blitt revidert i forbindelse med ny åndsverklov og inneholder også de nyeste rettsavgjørelsene. 

Nye tidsskriftsartikler

Nye fagbøker

Nye tidsskrifter

 • Nyhet

  Juss er hot på Arendalsukaicon_arrow_right

  De store advokatkontorene og justispolitikken inntar Arendalsuka som aldri før. Her er en guide til årets juss på Arendalsuka – for deg som deltar og deg som vil strømme de beste debattene.

 • Ekspertkommentar

  Kommentar til Høyesteretts dom om DNA-registreringicon_arrow_right

  Høyesteretts dom om DNA-profiler av 26. juni betyr at domfelte nå må tåle å være DNA-registrert og dermed søkbar for spor på åsteder resten av livet. Men mindretallets kritikk av registerordningen er betimelig og Stortinget bør endre regelverket, mener jus-professor Ragna Aarli.

Nytt om Juridika

 • Juridika

  Nå beregner vi lesetid på tidsskriftartikler

  09. august 2019

  Vi har lansert funksjonen estimert lesetid i våre tidsskriftartikler. Dette innebærer at du øverst i hver tidsskriftartikkel vil se hvor lang tid det skal ta å lese artikkelen.