Maler har kommet til Juridika!

Skrevet av fagfolk du stoler på, og jevnlig oppdatert.

Jobber du med familie, barn og arv?

Nå har vi samlet familierettsinnholdet vårt på en oversiktlig side.

Se vår oversikt icon_arrow_right

Endringer i litteraturen

 • Litteratur

  Lovkommentar til lov om domstolene (domstolloven) er gjennomgått og oppdatert av forfatter

  02. mars 2021

  Verket er gjennomgått og ajourført per 1. februar 2021. Endringer i lov og relevant rettspraksis er kommentert og innarbeidet. Ajourføringen innebærer oppdaterte kommentarer til §§ 1, 2, 5, 10, 12, 13, 16, 18, 19, 20, 22, 25, 29, 33c, 34, 35, 36, 38, 42, 46, 51a, 53, 55, 55g, 63a, 63b, 70, 78, 86, 94, 100, 106, 107, 108, 111, 113, 117, 119, 121c, 121g, 127, 130, 131a, 136a, 140, 142, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 159, 159a, 159b, 160, 161, 162, 163, 163a, 164, 169, 172, 175, 176, 178, 179, 180, 181, 183, 186, 191, 197a, 198, 199, 200, 213, 216, 218, 220, 223, 227, 230 og 234.

 • Litteratur

  Endringer i lov om skjønn og ekspropriasjonssaker (skjønnsprosessloven) er kommentert av forfatter

  26. februar 2021

  Verket er gjennomgått og ajourført per 1. februar 2021. Endringer, språklige rettelser, samt relevant rettspraksis er kommentert og innarbeidet.

 • Litteratur

  Pantsettelse av immaterialrettigheter – ny bok på Juridika

  25. februar 2021

  Pantsettelse av immaterialrettigheter av Bjørn Løtveit behandler spørsmål knyttet til pantsettelse av et bredt spekter ulike immaterialrettigheter i tillegg til immaterialrettslignende formuesgoder som forretningshemmeligheter, «knowhow» og domenenavn. Særtrekkene ved immaterialrettigheter som formuesgoder drøftes også på et mer overordnet nivå. Boken bidrar videre med analyser av verdi for mer allmenne panterettslige og formuerettslige spørsmål.

  Bjørn Løtveit er Ph.D. i rettsvitenskap og jobber som førsteamanuensis ved Det juridiske fakultet ved UiT – Norges arktiske universitet.

 • Litteratur

  Markedsrett – ny bok på Juridka

  23. februar 2021

  Markedsrett. Innføring i markedsførings-, konkurranse- og immaterialrett er nå tilgjengelig på Juridika. Markedsretten omfatter i praksis tre hovedrettsområder: konkurranseretten, reglene om illojal konkurranse og immaterialretten. I denne boken knytter forfatterne de ulike rettsområdene sammen på en pedagogisk måte og viser hvordan markedsretten gjør seg gjeldende.

  Forfatterne Ole-Andreas Rognstad, Harald Irgens-Jensen, Kristina Stenvik, Inger Berg Ørstavik og Eirik Østerud er alle ansatt ved Institutt for privatrett ved Universitetet i Oslo.

Nye tidsskriftsartikler

Nye fagbøker

Nye tidsskrifter

Innsikt
 • Nyhet

  Etter fersk ACER-dom venter ny EU-strid i historisk Høyesteretts-betenkningicon_arrow_right

  Mandag besluttet Høyesterett i plenum at Nei til EU kan føre sak om EUs energipakke for domstolene. Men nå venter et annet stort slag om EØS-rett. For første gang i moderne tid har Stortinget bedt Høyesterett om et juridisk råd til hva Stortinget rent faktisk kan vedta. Svaret kan bli at Norges aktuelle tilknytningsform til EU ikke har hjemmel i Grunnloven. EUs jernbanepakke er blitt en konstitusjonell kattepine.

 • Ekspertkommentar

  Nytt i Kjennetegnsretten 2020 icon_arrow_right

  I samarbeid med jussbloggen IP-trollet presenterer Juridika Innsikt de viktigste begivenhetene i immaterialretten i 2020. Stipendiat Morten Smedal Nadheim og advokat Julius Berg Kaasin oppsummerer det siste året i kjennetegnsretten (varemerkeretten).

Nytt om Juridika

 • Juridika

  Maler har kommet til Juridika!

  16. september 2020

  Skrevet av fagfolk du stoler på, og jevnlig oppdatert. Malene er tilgjengelig for premiumabonnenter ut 2020, og vi vil utvide med flere maler og ny funksjonalitet i tiden som kommer. Se våre maler.

  Maler har kommet til Juridika!