Favoritter er her!

Nå er det lettere å finne tilbake til innholdet som er viktigst for deg.
Se etter stjernen ved tittelen.

Jobber du med familie, barn og arv?

Nå har vi samlet familierettsinnholdet vårt på en oversiktlig side.

Se vår oversikticon_arrow_right

Endringer i litteraturen

 • Litteratur

  Byggeteknisk viten – ny bok på Juridika

  17. juni 2021

  Byggeteknisk viten av Matias Apelseth og Espen Nyland er nå tilgjengelig på Juridika. "Byggeteknisk viten" er et dypdykk i en av entrepriserettens finurligheter: den tradisjonelle læren om utviklingsrisiko som Apelseth og Nyland foretar en kritisk vurdering av. Boken inneholder en bred fremstilling av entreprenørens ansvar for avvik og mangler og de offentligrettslige forpliktelsene etter byggeteknisk forskrift.

 • Litteratur

  Endringer i lov om eierseksjoner, (eierseksjonsloven) er kommentert av forfatter

  16. juni 2021

  Verket er gjennomgått og ajourført av forfatter per 1. april 2021. Endringer i lov og forskrift, herunder LOV-2021-03-26-16, lov om endringer i boligbyggelagsloven, borettslagsloven og eierseksjonsloven (digitale møter, elektronisk kommunikasjon mv), som medførte ny §§ 6 a, 6 b, 41 nytt annet ledd, 42 nytt annet punktum, 53 annet punktum, 56 første ledd nytt tredje og fjerde punktum og 56 femte ledd annet punktum, er innarbeidet og kommentert. Relevant rettspraksis er også kommentert.

 • Litteratur

  Lovkommentar til lov om omsetning av alkoholholdig drikk m.v. (alkoholloven)

  16. juni 2021

  Kommentaren til alkoholloven er gjennomgått og ajourført av forfatter per 15. juni 2021. Ajourføringen inneholder blant annet kommentarer til endringer i lov og relevant rettspraksis.

 • Litteratur

  Arealadministrasjon – ny bok på Juridika

  11. juni 2021

  Arealadministrasjon, 2. utgave, av August E. Røsnes (red.) er nå tilgjengelig på Juridika. «Arealadministrasjon» handler om hvordan offentlige systemer er utformet med sikte på produksjon, deling og anvendelse av informasjon om eiendommer og arealer. Boken drøfter også hvordan registeringen av eiendomsinformasjon påvirker feil, mangler og usikkerhet ved opplysningene, og hvilke konsekvenser har den for kjøp og salg, andre eiendomsdisposisjoner, arealbruk og omfanget av rettstvister.

Nye tidsskriftsartikler

Nye fagbøker

Nye tidsskrifter

Innsikt
 • Ekspertkommentar

  Morten Holmboe: Kommentar til avgjørelsene i Baneheia-sakenicon_arrow_right

  Hva er de rettslige følgene av at Høyesterett besluttet å løslate Viggo Kristiansen, etter at Gjenopptakelseskommisjonen vedtok å gjenåpne lagmannsrettens dom i Baneheia-saken? Hva er de juridiske spørsmålene som kan oppstå ved den videre behandlingen av saken? Professor Morten Holmboe ved Politihøgskolen svarer i denne ekspertkommentaren. Blant annet klargjorde Høyesterett at det må foreligge tungtveiende grunner for ikke å løslate den domfelte, dersom en sak er gjenåpnet. Fremover kan tre ting skje, sier han - og uansett hva, er det riktig av politiet å nedlegge store ressurser i etterforskingen for å slå fast hva som skjedde i Baneheia den 19. mai 2000.

 • Nyhet

  Norge jakter på nye EØS-bomber. Nå kommer de første svareneicon_arrow_right

  Rapporten fra Trygdekoordineringsutvalget om hva Norge skal gjøre for å unngå nye NAV-skandaler ble levert 15. juni. Samtidig har departementene i det stille finkjemmet seg selv og sine etater på jakt etter nye «NAV-saker» som kan ligge på lur. Er det noe staten har oversett? Juridika Innsikt har forsøkt å komme på innsiden av statens jakt på sitt «nye EØS-problem» og spurt eksperter hvordan nye NAV-skandaler kan forebygges i fremtiden.

Nytt om Juridika

 • Juridika

  Maler har kommet til Juridika!

  16. september 2020

  Skrevet av fagfolk du stoler på, og jevnlig oppdatert. Malene er tilgjengelig for premiumabonnenter ut 2020, og vi vil utvide med flere maler og ny funksjonalitet i tiden som kommer. Se våre maler.

  Maler har kommet til Juridika!