eøs-retten

Nå er den her!

Det juristene har ønsket seg siden NAV-saken, samlet i en bok: Oversikt over EØS-retten.

Endringer i litteraturen

 • Litteratur

  Kommentarene til personopplysningsloven er kommentert av forfatterne

  19. mai 2022

  Lovkommentaren til personopplysningsloven er gjennomgått og ajourført av forfatterne per 1. mai 2022. Endringer i lov, blant annet LOV-2021-06-18-124 som endret lovens § 3, er kommentert og innarbeidet. Nye rettsavgjørelser og språklige endringer er også innarbeidet og kommentert.

 • Litteratur

  Kommentarene til personvernforordningen (GDPR) er oppdatert av forfatterne

  19. mai 2022

  Personvernforordningen er gjennomgått og ajourført av forfatterne per 1. mai 2022. Ajourføringen innebærer oppdaterte kommentarer, nye rettsavgjørelser fra EU-domstolen og uttalelser fra EDPB.

 • Litteratur

  Endringer i lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. (arbeidsmiljøloven) er kommentert av forfatterne

  05. mai 2022

  Kapittel 8, 9, 10, 14, 14 A, 15 og 16 er gjennomgått og ajourført av forfatterne. Ajourføringen inneholder kommentarer til endringer og ny rettspraksis.

 • Litteratur

  Oversikt over EØS-retten – ny bok på Juridika

  03. mai 2022

  Oversikt over EØS-retten av Finn Arnesen, Simen Hammersvik, Erling Hjelmeng, Olav Kolstad og Ole-Andreas Rognstad er nå tilgjengelig på Juridika.

  I boken gis en oversikt over EØS-rettens betydning i norsk rett på ulike rettsområder, og hvilke EØS-rettslige skranker lovgiver og forvaltning må forholde seg til. Forfatterne gir en innføring i reglene om fri bevegelighet for varer, tjenester, personer og kapital, og regelverket som regulerer konkurranse mellom foretak, offentlige innkjøp og statsstøtte. Boken gir videre en oversikt over de institusjonelle systemene i EU og EØS og prosessen ved overtagelse av nye EU-rettsakter i EØS.

 • Litteratur

  Lov om endring av juridisk kjønn er oppdatert av forfatter

  26. april 2022

  Verket er gjennomgått og ajourført av forfatter per 10. april 2022. Ny rettspraksis, oppdaterte henvisninger til ny litteratur og språklige endringer er innarbeidet og kommentert.

 • Litteratur

  Endringer i lov om pakkereiser og reisegaranti mv. (pakkereiseloven) er kommentert av forfatter

  26. april 2022

  Verket er gjennomgått og ajourført av forfatter per 20. april 2022. Ajourføringen innebærer oppdaterte kommentarer som følge av covid-19 og Ukraina-situasjonen, og kommentarer til endring av lovens virkeområde ved at Svalbard vil bli omfattet av pakkereiseloven fra 1. januar 2023. Relevant rettspraksis og oppdaterte henvisninger er innarbeidet og kommentert.

 • Litteratur

  Vergemålsloven (kapittel 10 og 12) – ny lovkommentar på Juridika

  22. april 2022

  Vergemålsloven (kapittel 10 om Fremtidsfullmakter og kapittel 12 om Saker med tilknytning til utlandet) er nå tilgjengelig på Juridika.

  Vergemålsloven gjelder personer under vergemål og deres adgang til selv å foreta rettslige handlinger eller råde over sine midler. Loven gjelder også verger for personer under vergemål og vergens kompetanse til å foreta rettslige handlinger eller råde over midler på vegne av personen han eller hun er verge for.

  Katrine Kjærheim Fredwall er lovrådgiver i lovavdelingen i Justis- og beredskapsdepartementet. Her har hun blant annet ansvar for fagområdet fremtidsfullmakter. Fredwall underviser også i familie- og arverett ved Juridisk fakultet ved Universitet i Oslo og har tidligere arbeidet i advokatfirmaet Thommessen Krefting Greve Lund.

Nye tidsskriftartikler

Innsikt
 • Ekspertkommentar

  Kommentar til Høyesteretts dom i Mortensrud-saken HR-2021-953-A icon_arrow_right

  En ny dom i Høyesterett blir viktig for plan-og bygningsretten, skriver senioradvokat i Eiendomsavdelingen i Codex, Kitty Moss Sørensen. Mortensrud-dommen fra Høyesterett 4. mai klargjør spørsmål om krav i reguleringsplaner. Statsforvalteren brukte loven feil og vedtaket var ugyldig. Dommen klargjør til en viss grad hvilke krav som stilles til rekkefølgebestemmelser i reguleringsplan, skriver Moss Sørensen, og kobler den med ny rettspraksis fra Oslo om utbygging av Tullinløkka.

 • Nyhet

  Grunnloven er et bevegelig mål icon_arrow_right

  I dag feirer Norge Grunnloven. Selv om landets viktigste lov er vanskelig å endre, er den ikke hugget i stein. Den 208 år gamle loven er ikke kun symbol, men også aktiv juss. Klimasøksmål, koronalover, menneskerettighetsparagrafer og dynamisk EU-rett trekker Grunnloven stadig frem i lyset både Stortinget og i Høyesterett og i 2023 kan den endres - igjen.

 • Ekspertkommentar

  Når far likevel ikke er far - Kommentar til Høyesteretts dom HR-2022-847-A om samværsrett icon_arrow_right

  Høyesteretts dom om samvær med juridisk far i sak HR-2022-847-A er viktig ny rettspraksis i barneretten, skriver seniorrådgiver ved Norges institusjon for menneskerettigheter Kirsten Kolstad Kvalø, i en fersk ekspertkommentar. Hun trekker linjer fra den nye dommen til tidligere rettspraksis i Høyesterett og Strasbourg-domstolen.

 • Ekspertkommentar

  Norges utlevering til rettsvesen i Polen er i strid med EMK artikkel 6 – Kommentar til HR-2022-863-Aicon_arrow_right

  Jussprofessor, grunnlovsekspert og medlem i Europarådets rettstatsorgan, Venezia-kommisjonen, Eirik Holmøyvik, skriver i en kommentar til Høyesteretts ferske kjennelse i saken om utlevering av narkotikasiktet til Polen, at Norge med åpne øyne utleverer personer til et polsk rettsvesen som Høyesterett sier ikke kan opptre upartisk. Det egentlig problemet er faktisk EU-domstolen, skriver Holmøyvik.

Nytt om Juridika

 • Juridika

  Nye maler for immaterielle rettigheter

  16. mars 2022

  Nå finner du 11 nye maler og veiledere innenfor immaterielle rettigheter på Juridika. Malene er skrevet av Julius Kaasin i Brækhus Advokatfirma.

 • Juridika

  Nye maler i sivilprosess

  16. februar 2022

  Nå har det kommet maler i sivilprosess på Juridika, skrevet av Christian Reusch fra Simonsen Vogt Wiig, og Kaare Andreas Shetelig og Ola Nisja fra Wikborg Rein.