Personvernerklæring for Juridika

Denne personvernerklæringen beskriver hvordan Juridika, på vegne av eieren, Universitetsforlaget AS («Universitetsforlaget»), behandler personopplysninger om kunder, brukere av nettsidene sine, leverandører og samarbeidspartnere. Universitetsforlaget er behandlingsansvarlig og behandler personopplysningene i henhold til personopplysningsloven og personopplysningsforskriften. Med personopplysninger menes opplysninger eller vurderinger som kan knyttes til en enkeltperson.

Universitetsforlaget AS er et heleid datterselskap av H. Aschehoug & Co. (W. Nygaard) AS. H. Aschehoug & Co. (W. Nygaard) AS og Universitetsforlaget har et felles ansvar for behandling av noen av personopplysningene.

Dine personopplysninger blir oppbevart kun så lenge vi har et aktivt kundeforhold til deg, eller dersom vi er forpliktet til det som følge av loven eller avtaler (for eksempel abonnementsbetingelser og brukervilkår). Dine opplysninger vil deretter slettes/anonymiseres.

Behandling av personopplysninger

For våre kunder omfatter behandlingen kontaktopplysninger som kunden deler i forbindelse med bruk av våre tjenester gjennom chat, e-post, telefon eller kontaktskjema. Disse kan være navn, e-post, telefonnummer, arbeidssted, stillingstittel, bransje eller betalingsopplysninger. For å kunne bruke Juridika.no må man registrere seg som personlig bruker. Vi samler inn informasjon om innloggede brukeres IP-adresse, nettleser, atferd på Juridika.no og operativsystem, i tillegg til de registrerte opplysningene.

Formålet med behandlingen av kunde- og brukeropplysninger er å besvare henvendelser fra kunder, gjennomføre bestilling og betaling, levere og forbedre produkter og yte tjenester. Behandling av personopplysninger foretas på grunnlag av avtale eller berettiget interesse.

Juridika.no samler inn og behandler personopplysninger som er relevante og nødvendige for å kunne levere våre tjenester, oppfylle våre forpliktelser og yte god service overfor våre brukere og kunder samt personopplysninger som vi er lovpålagt å behandle.

På Juridika.no innhentes det statistikk om bruksmønstre på tjenesten. Formålet med behandlingen er å gi best mulig brukeropplevelse og kommunikasjon på digitale flater.

Informasjon om bruksmønstre på Juridika.no kan vi også bruke til å forbedre og tilpasse informasjon og markedsføring til kunden, for eksempel gjennom nyhetsbrev eller andre elektroniske markedsføringskanaler. Denne behandlingen er basert på samtykke. Det er kun de brukerne som har gitt oss samtykke til å motta nyhetsbrev, som mottar dem. I hvert enkelt nyhetsbrev er det mulighet til å trekke tilbake samtykket. Våre nyhetsbrevabonnenter vil også kunne motta spørreundersøkelser i forbindelse med Juridika.no.

Juridika.no samler inn og behandler systemdata knyttet til våre nettsider og produkter/tjenester. Formålet med denne behandlingen er feilsøking i tilfelle feil eller problemer med produkter/tjenester, sikkerhet og undersøkelser og andre systemtekniske forhold. Det samles da inn systemdata, logger, informasjon knyttet til brukere som IP-adresser, enheter som brukere benytter, og så videre. Vi mener at det foreligger en berettiget interesse for Juridika i å sikre og kontrollere våre systemer på bakgrunn av det ovennevnte formålet. Det er kun et utvalg av våre ansatte og våre leverandører med databehandleravtale om tekniske løsninger som vil ha tilgang til disse opplysningene.

Behandling av opplysninger om leverandører og samarbeidspartnere

Vi behandler personopplysninger om leverandører og samarbeidspartnere når det er nødvendig for å gjennomføre et kontraktsforhold. Slik behandling kan omfatte opplysninger om navn, e-postadresse, telefonnummer, eventuelt arbeidsgiver og økonomiske opplysninger.

Deling av personopplysninger

Vi deler dine opplysninger kun med underleverandører som behandler data på vegne av oss. Dette kan for eksempel være leverandører som sikrer at du har anledning til å bruke våre tjenester. Vi har databehandleravtale med våre underleverandører. Den sikrer at de ikke kan behandle personopplysninger til andre formål enn det som følger av denne personvernerklæringen.

Den registrertes rettigheter

Du har rett til å kreve innsyn i eller retting eller sletting av de personopplysningene vi har om deg. Du har videre rett til å kreve begrenset behandling, rette innsigelse mot behandlingen og kreve rett til dataportabilitet. Du kan lese mer om innholdet i disse rettighetene på Datatilsynets nettside,  www.datatilsynet.no.

I de tilfeller hvor vi innhenter samtykke, er det til enhver tid mulig å trekke det tilbake.

For å ta i bruk dine rettigheter må du sende oss skriftlig informasjon om hva henvendelsen gjelder, via post@juridika.no. Vi vil svare på din henvendelse så fort som mulig og senest innen 30 dager. Du må bekrefte identiteten din eller oppgi ytterligere informasjon før vi lar deg ta i bruk dine rettigheter overfor oss. Grunnen er at vi vil være sikker på at vi gir tilgang til dine personopplysninger kun til deg og ikke til noen som gir seg ut for å være deg.

Klager

Dersom du mener at vår behandling av personopplysninger ikke stemmer med det vi har beskrevet her, eller at vi på andre måter bryter personvernlovgivningen, så kan du klage til Datatilsynet. Du finner informasjon om hvordan du kan kontakte Datatilsynet, på tilsynets nettsider, www.datatilsynet.no.

Behandlingsansvarlig og kontakt

Behandlingsansvarlig og ansvarlig for å oppfylle pliktene knyttet til personvern er:

Universitetsforlaget AS
Postboks 508 Sentrum
0105 Oslo

Det er kundeservice hos Universitetsforlaget/Juridika som kan kontaktes vedrørende behandling av personopplysninger. Hvis du har spørsmål om denne personvernerklæringen eller om bruk av dine personopplysninger, kan du kontakte oss på post@juridika.no.