Personvernerklæring for Juridika

Denne personvernerklæringen beskriver hvordan eieren av Juridika, Universitetsforlaget AS («Universitetsforlaget»), behandler personopplysninger om kunder, brukere av nettsidene sine, leverandører og samarbeidspartnere.

Universitetsforlaget er behandlingsansvarlig og behandler personopplysningene i henhold til personopplysningsloven og personopplysningsforskriften.

Med personopplysninger menes opplysninger eller vurderinger som kan knyttes til en enkeltperson.

Behandling av kundeopplysninger

Vi behandler opplysninger som kundene gir oss i forbindelse med bruk av våre tjenester, slik som navn, adresse, e-postadresse og telefonnummer, og betalingsinformasjon og andre opplysninger kunden gir oss når vedkommende tar kontakt med oss, for eksempel per e-post.

Opplysningene bruker vi først og fremst for å gjennomføre avtalen med kunden og for å kunne gi den service som forventes. Med mindre kunden ber oss om noe annet, vil vi innenfor markedsføringslovens rammer kunne sende våre kunder markedsføring via e-post, telefon, SMS eller andre elektroniske markedsføringskanaler.

Kunder vil motta nyhetsbrev inntil kunden informerer oss om at vedkommende ikke lenger ønsker å motta nyhetsbrev.

Behandling av opplysninger om leverandører og samarbeidspartnere

Vi behandler personopplysninger om leverandører og samarbeidspartnere når det er nødvendig for å gjennomføre et kontraktsforhold. Slik behandling kan omfatte opplysninger om navn, e-postadresse, telefonnummer og eventuelt arbeidsgiver og økonomiske opplysninger.

Retting og sletting av personopplysninger

Det er viktig at opplysningene vi har lagret, er riktige og oppdaterte. Du oppfordres derfor til å ta kontakt med oss om du oppdager feil.

Vi lagrer ikke personopplysninger lenger enn det som er nødvendig for å oppfylle formålet med behandlingen. Lengre lagring kan være nødvendig for å oppfylle eventuelle lovpålagte plikter, for eksempel etter regnskapslovgivningen.

Deling

Vi deler ikke dine opplysninger med andre med mindre vi har innhentet særskilt samtykke til det.

Kontakt

Ta kontakt med oss på  post@juridika.no  dersom du har spørsmål om hvordan vi behandler dine personopplysninger.