Brukervilkår

  1. Tilgang og bruk.  Tilgangen til og bruk av tjenesten forutsetter innlogging med individuelt brukernavn og passord. Kunden og kundens brukere har tilgang til de produkter og tjenester som til enhver tid er omfattet av kundens avtale med Universitetsforlaget. Tilgangen til tjenesten er personlig og skal ikke overlates til andre. Massenedlasting eller automatisk nedlasting fra Juridika er ikke tillatt. Det gis ikke arkivrettigheter til nedlastet innhold ved avslutning av abonnement eller prøvetilgang. Ved avslutning av abonnementet/prøvetilgangen skal alt nedlastet innhold slettes.
  2. Åndsverk.  Tjenestens innhold er åndsverk som kunden i avtaleperioden kan benytte via tjenesten eller ved å laste ned en kopi av innholdet. Brukerne av tjenesten gis bruksrett til innholdet, men Universitetsforlaget har fullstendig eierskap til tjenesten og alle immaterielle rettigheter tilknyttet tjenesten. Innholdet kan ikke brukes i forlagsvirksomhet eller på annen måte spres eller utnyttes kommersielt. All bruk av opphavsrettsbeskyttet innhold må følge åndsverklovens regler for bruk, sitat mv. Brudd på åndsverkloven utgjør mislighold av avtalen. Ved mistanke om misbruk av tjenesten eller brudd på brukervilkårene kan Universitetsforlaget stenge tilgangen med umiddelbar virkning. Studenter og ansatte ved universiteter og høgskoler kan bruke og dele innhold i den utstrekning det er tillatt i Kopinor-avtalen for universiteter og høgskoler.
  3. Oppdatering og vedlikehold.  Universitetsforlaget vil sørge for oppdatering og vedlikehold av tjenesten. Universitetsforlaget vil melde fra om planlagte avbrudd og større vedlikeholdsarbeid minimum 48 timer i forveien.
  4. Informasjonskapsler («cookies»).  Tjenesten innhenter brukerdata og benytter informasjonskapsler i tråd med Juridikas retningslinjer.
  5. Personopplysninger.  Tjenesten behandler personopplysninger i tråd med Juridikas personvernerklæring.
  6. Ansvar.  Universitetsforlaget er ikke ansvarlig for eventuelle skader, tap, konsekvenstap og andre indirekte tap som måtte oppstå som følge av bruk av tjenesten. Universitetsforlaget er heller ikke ansvarlig for følger av driftsstans, eventuelle innskrenkninger i nettstedets tilgjengelighet eller andre systemfeil. Feil som brukere blir oppmerksomme på, bes meddelt Universitetsforlaget (post@juridika.no).
  7. Brudd på brukervilkår.  Ved brudd på disse brukervilkårene, kan Universitetsforlaget med umiddelbar virkning si opp avtalen og/eller utestenge brukeren.
  8. Tvister.  Oslo tingrett er verneting for tvister som oppstår i forbindelse med bruk av Juridika.