Brukervilkår

  1. Tilgangen til tjenesten forutsetter innlogging med individuelt brukernavn og passord som er registrert som tilknyttet kundens organisasjon. Kunden har tilgang til de produkter og tjenester som til enhver tid er omfattet av kundens avtale med Universitetsforlaget. Tilgangen omfatter ubegrenset bruk av tjenesten i hele avtaleperioden. Tilgang til tjenesten er personlig og skal ikke overlates til personer utenfor kundens organisasjon.
  2. Åndsverk.  Tjenestens innhold er åndsverk som kunden i avtaleperioden kan benytte via tjenesten eller ved å laste ned en kopi av innholdet. All bruk av opphavsrettsbeskyttet innhold må følge åndsverkslovens regler for bruk, sitat mv. Brudd på denne bestemmelsen utgjør mislighold av avtalen.
  3. Oppdatering og vedlikehold.  Universitetsforlaget vil sørge for oppdatering og vedlikehold av tjenesten. Universitetsforlaget vil melde fra om planlagte avbrudd og større vedlikeholdsarbeid minimum 48 timer i forveien.
  4. Cookies.  Tjenesten benytter cookies i tråd med Universitetsforlagets cookiepolicy.
  5. Personopplysninger.  Tjenesten behandler personopplysninger i tråd med Universitetsforlagets personvernpolicy.
  6. Ansvar.  Universitetsforlaget er ikke ansvarlig for eventuelle skader, tap, konsekvenstap og andre indirekte tap som måtte følge av bruk av tjenesten, eller for følger av driftsstans, eventuelle innskrenkninger i nettstedets tilgjengelighet eller andre systemfeil.