Velg ditt abonnement

Virksomhetsområder

Arbeidsliv, HR og ledelse

3690,-/år ekskl. mva.
Les mer om Arbeidsliv, HR og ledelse
Individuell arbeidsrett
Kollektiv arbeidsrett
Trygderett
Personvernrett
Likestillings- og diskrimineringsrett
Inkluderer alt innhold for fagområdene listet over, med unntak av nye fagbøker som selges som egen pakke, i henhold til Bokavtalen.

Eiendom

4690,-/år ekskl. mva.
Les mer om Eiendom
Eiendomsrett
Entrepriserett
Plan- og bygningsrett
Tingsrett
Panterett
Inkluderer alt innhold for fagområdene listet over, med unntak av nye fagbøker som selges som egen pakke, i henhold til Bokavtalen.

Person, familie og arv

3690,-/år ekskl. mva.
Les mer om Person, familie og arv
Familierett
Arverett
Menneskerettigheter
Personvernrett
Barnerett
Likestillings- og diskrimineringsrett
Forbrukerett
Personskaderett
Velferdsrett
Trygderett
Inkluderer alt innhold for fagområdene listet over, med unntak av nye fagbøker som selges som egen pakke, i henhold til Bokavtalen.

Konkurranse, compliance, finans og forsikring

4690,-/år ekskl. mva.
Les mer om Konkurranse, compliance, finans og forsikring
Erstatningsrett
Finansregulatorisk
Forsikringsrett
Konkurranserett
Klima-, miljø- og energirett
Statsstøtterett
Offentlige anskaffelser
Personvernrett
Inkluderer alt innhold for fagområdene listet over, med unntak av nye fagbøker som selges som egen pakke, i henhold til Bokavtalen.

Offentlig styring, forvaltning og anskaffelser

4690,-/år ekskl. mva.
Les mer om Offentlig styring, forvaltning og anskaffelser
Forvaltningsrett
Velferdsrett
Statsrett
Offentlige anskaffelser
Folkerett
Statsstøtterett
Klima-, miljø- og energirett
Kommunalrett
Opplæring
Barnevernrett
Helserett
Trygderett
Utlendingsrett
Inkluderer alt innhold for fagområdene listet over, med unntak av nye fagbøker som selges som egen pakke, i henhold til Bokavtalen.

Prosess

5690,-/år ekskl. mva.
Les mer om Prosess
Sivilprosess
Strafferett
Straffeprosess
Politirett
Menneskerettigheter
Inkluderer alt innhold for fagområdene listet over, med unntak av nye fagbøker som selges som egen pakke, i henhold til Bokavtalen.

Kontrakter, selskap og skatt

6690,-/år ekskl. mva.
Les mer om Kontrakter, selskap og skatt
Avtalerett
Kontraktsrett
Formuerett
Kjøpsrett
Obligasjonsrett
Tingsrett
Selskapsrett
Konkursrett
Tvangsfullbyrdelse
Skatte- og avgiftsrett
Immaterialrett
Panterett
Sjø- og transportrett
Inkluderer alt innhold for fagområdene listet over, med unntak av nye fagbøker som selges som egen pakke, i henhold til Bokavtalen.

EØS-rett (generell), Metode, og Perspektivfag

Inkludert

Premium abonnement - alle virksomhetsområder inkludert

Premium

19 990,-/år ekskl. mva.

Alle ajourførte lovkommentarer

Alle fagbøker

Alle tidsskrifter

Alle avtalemaler

Kopiering med kilde

Ubegrenset utdrag

*Nye fagbøker selges som egen pakke, i henhold til Bokavtalen.

Tilleggspakke

Nye fagbøker

Pris*
Nye fagbøker omfattes av fastprisbestemmelsen i Bokavtalen.
En fagbok regnes som ny fra dagen den publiseres til og med 30. april året etter utgivelsesdato.
1. mai vil alle bøker utgitt året før ikke lenger være underlagt 'Nye fagbøker', men inngå i virksomhetsområdet boken er knyttet til.
Du får fortsatt tilgang til en fagbok som ikke lenger er ny så lenge du har abonnementet som boken hører til.
*Pris på "Nye fagbøker" fastsettes ut i fra antall brukere.

Ditt abonnement

Antall brukere
Valgte pakker
Legg til pakker
Alltid inkludert
EØS-rett (generell)
Metode
Perspektivfag

Trenger du hjelp?

eller ring: 22 40 03 01
Åpent hverdager: 09:00-15:00
Du kan også nå oss på post@juridika.no.