Plan- og bygnings­loven

Plan- og bygnings­loven

Lovkommentar

2. utgave

Papirutgaver av kommentaren