Våpen­instruks for politiet

Våpen­instruks for politiet

Kommentar­utgave

1. utgave

Du er ikke innlogget

For å få tilgang til dette innholdet må du ha abonnement på Juridika via din arbeidsgiver eller ditt studiested. Du kan også kjøpe personlig abonnement.

Kjøp Juridika til deg og ditt team

  • Ajourførte kommentarer
  • Tankevekkende artikler
  • Faglig relevante nyheter
  • Eldre bokskatter fra vår katalog

Boken er en utfyllende veiledning til Våpeninstruks for politiet, og gir en systematisk og grundig gjennomgang av regelverket.

Samtidig er den et praktisk oppslagsverk med blant annet henvisninger til relevante kilder. Boken inneholder også en innledende generell del hvor de overordnede rettslige rammer for politiets bruk av våpen behandles.

Papirutgaver av kommentaren