Jacob Sverdrup Bjønness-Jacobsen

Jacob Sverdrup Bjønness-Jacobsen

Managing partner i Advokatfirmaet Grette AS
Cand.jur. 1993

Etter juridikum i 1993 og et år i Justisdepartementet blant annet som sekretær for Stortingets billighetserstatningsutvalg lokket advokatrollen. Det begynte med aksje- og eiendomstransaksjoner og fortsatte med utredninger og tvisteløsning, særlig innen selskaps- og stiftelsesjussen. Samtidig har Bjønness-Jacobsen i 25 år jevnlig blitt oppnevnt som bostyrer i konkurs. Med erfaring fra avviklingen av et tusentall konkursboer har han også sett baksiden av næringslivmedaljen, noe som er verdifull ballast for rådgivning til virksomheter langt utenfor skifterettens nedslagsfelt.

Etter hvert har det blitt mye prosedyre i rettssaler og i voldgift. Jacob fikk møterett for Høyesterett i 2009 og har trukket i kappe og representert aktører i og utenfor styrerommet, deltakere i OPS-prosjekter og forfordelte kreditorer, for å nevne noen. Av naturlige høydepunkter er HR-2008-728-A (Fagutleie) som satte til side tidligere praksis og endret grunnlaget for eiendomsbransjens bruk av såkalte hjemmelsselskaper. Senere HR-2009-1717-A (Finance Credit II) som klargjorde styremedlemmers objektive ansvar for innberettet aksjeinnskudd og senest HR-2021-1442-A om identifikasjon av borevisor med boet etter foreldelsesbestemmelsen i dekningsloven.

Bjønness-Jacobsen har også håndtert mange ulike granskingsoppdrag, gjerne i forbindelse med uavklarte situasjoner i offentlig virksomhet, foreninger og aksjeselskaper.

Ved siden av advokatoppgaver har Jacob i mange år undervist og veiledet studenter, hatt styreverv i ulike virksomheter og utført rollen som daglig leder i Advokatfirmaet Grette AS.

Bøker av Jacob Sverdrup Bjønness-Jacobsen

Bjønness-Jacobsen, Jacob Sverdrup, Gransking etter aksjelovene, Universitetsforlaget 2022 (kommer vår 2022).

Bjønness-Jacobsen, Jacob Sverdrup og Henning Brath, Stiftelsesloven: Lovkommentar, Universitetsforlaget 2022 (kommer høst 2022).

Fagbøker