Forfattere

Fagfolk du kan stole på

Våre forfattere er blant de beste på sine fagområder.

Forfatterne våre legger ned mye hardt arbeid i å skrive god juss. Vi setter høye krav til dem, og de setter høye krav til oss. Derfor er våre forlagsredaktører selv jurister, med sterkt engasjement for juss og solid forlagsfaglig kompetanse. Forfatterne gjør oss stolte og vi gjør forfatterne gode.

Forfattere

 • Kommentarutgaver
 • Allmenn juridisk litteratur
 • Arbeidsrett
 • Avtalerett / Kontraktsrett
 • Energirett / Petroleumsrett
 • Erstatningsrett / Forsikringsrett
 • EØS / EU
 • Familierett / Arverett / Skifterett
 • Fast eiendoms rettsforhold / Tingsrett
 • Forvaltningsrett
 • Gjeldsforhandling / Konkursrett
 • Internasjonal rett
 • Konkurranserett
 • Obligasjonsrett
 • Opphavsrett
 • Selskapsrett
 • Sivilprosess
 • Skatterett / Avgiftsrett
 • Statsrett
 • Straffeprosess
 • Strafferett
 • Velferdsrett