Katrine Kjærheim Fredwall

Katrine Kjærheim Fredwall

Førsteamanuensis, Institutt for privatrett, Universitetet i Oslo.
Cand.jur. 1995, ph.d. 2019.

Katrine Kjærheim Fredwall ble cand.jur. ved Universitetet i Oslo (UiO) i 1995. Hun arbeidet i Advokatfirmaet Thommessen Krefting Greve Lund i fem år, før hun begynte i Justisdepartementets lovavdeling i 2000. I 2014 fikk Fredwall jobb som universitetsstipendiat, og senere gjennomføringsstipendiat i 2019, ved Institutt for privatrett, Det juridiske fakultet, UiO.

Hun har som ansvarlig lovrådgiver hatt en ledende rolle i en rekke lovarbeider, blant annet utviklingen av regler om rett til arv og uskifte for samboere, jf. Ot.prp. nr. 73 (2007–2008), ny vergemålslov med regler om fremtidsfullmakter, jf. blant annet Ot.prp. nr. 110 (2008–2009) og ny arvelov, jf. Prop. 107 L (2017–2019). I 2019 gikk Fredwall tilbake til Justisdepartementets lovavdeling og arbeidet videre med ulike lovprosjekter frem til januar 2022, da hun tiltrådte som førsteamanuensis ved Institutt for privatrett, Det juridiske fakultet, UiO.

Ved siden av sin stilling som førsteamanuensis er Fredwall fra 2022 blant annet en av tre redaktører i Tidsskrift for familierett, arverett og barnevernfaglige spørsmål, som blir utgitt på Universitetsforlaget. Hun har vært medredaktør / medlem av redaksjonsrådet i tidsskriftet siden 2016. Hun utga i 2020 boken Familierettens korreksjonsmekanismer (Gyldendal). I tillegg har hun publisert en rekke tidsskriftartikler.

Fagbøker

Artikler