Praktisk økonomi & finans

Praktisk økonomi & finans har som formål å formidle forskning og den gode og innovative praksis innenfor det bedriftsøkonomiske fagområdet.

Hovedvekten av artiklene er fra fagområdene finans, økonomistyring, regnskap, revisjon og skatt, men tidsskriftet publiserer også artikler innen samfunnsøkonomi, juss, strategi og ledelse. Det legges vekt på formidling av stoffet på en slik måte at det vekker interesse og gir ny innsikt både hos akademikere og praktikere.

Forfatterne er spesialister innenfor sine fagområder, enten som praktikere eller som ansatte i akademia. Artiklene tar sikte på å gi leserne en grundig og praktisk belysning av det tema som tas opp til behandling.

Tidsskriftet praktiserer «enkelt blind» fagfellevurdering på forskningsartikler, hvor forfatterens identitet er kjent for fagfellen, men ikke vice versa. I tillegg vurderes artiklene av redaksjonen, og endelig avgjørelse om publisering foretas av ansvarlig redaktør. Forfatteren må selv be om fagfellevurdering ved innsendelse av manuskript.

Tidsskriftet er godkjent som vitenskapelig publiseringskanal på nivå 1 hos NSD – Norsk senter for forskningsdata (for Norge og Sverige).

Ansvarlig redaktør

Inger Johanne Pettersen, professor, NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Redaktører

Ragnhild Kvålshaugen, professor, Handelshøyskolen BI

John Chr. Langli, professor, Handelshøyskolen BI

Lars Inge Pettersen, partner, KPMG

Finn Espen Sellæg, partner, EY

Gry Skorpen, finanssjef, Ferd AS

Frode Sættem, professor, NHH - Norges Handelshøyskole

Redaksjonssekretær

Marit Rokkones

Kontakt

E-post: marit.rokkones@gmail.com

Bøker for anmeldelse: Inger Johanne Pettersen, NTNU, 7491 Trondheim, Norge

cover
 • 2020

 • 2019

 • 2018

 • 2017

 • 2016

 • 2015

 • 2014

 • 2013

 • 2012

 • 2011

 • 2010

 • 2009

 • 2008

 • 2007

 • 2006

 • 2005

  • Utgave 4

   • Leder

    lockedLeder

    av
    • Gunnar A. Dahl
    Lesetid ca. 2 minutter
   • lockedStyrearbeid og daglig ledelse – Styret er «arkitekten»… daglig leder er «byggmesteren»…

    av
    • Per Thoresen
    s. 3 - 13Lesetid ca. 19 minutter
   • lockedFusjoner og oppkjøp – juridiske aspekter

    av
    • Erik Thyness
    s. 15 - 28Lesetid ca. 25 minutter
   • lockedGenerasjonsskifte av aksjer – skatt og arveavgift

    av
    • Trond-Erik Andersen
    • Petter Hartz-Hanssen
    s. 29 - 34Lesetid ca. 10 minutter
   • lockedVerdiskapning og internkontroll

    av
    • Petra Liset
    • Jonas Gaudernack
    s. 35 - 41Lesetid ca. 11 minutter
   • lockedOmstrukturering og nedbemanning

    avs. 42 - 52Lesetid ca. 21 minutter
   • lockedVerdipapirrett og børsnotering – en oversikt

    av
    • Christina Stray
    • Lars Knem Christie
    s. 53 - 64Lesetid ca. 22 minutter
   • lockedAksjonæravtaler

    av
    • Harald Hjort
    s. 65 - 75Lesetid ca. 20 minutter
   • lockedObligatorisk tjenestepensjon fra 2006 – hva betyr det?

    av
    • Anne-Kristine Baltzersen
    s. 77 - 84Lesetid ca. 12 minutter
   • lockedForhandling av låneavtaler

    av
    • Knut Endre
    • Tor Herdlevær
    s. 85 - 96Lesetid ca. 22 minutter
   • lockedDet økonomiske mennesket

    av
    • Øyvind Kvalnes
    • Einar Øverenget
    s. 97 - 102Lesetid ca. 12 minutter
   • lockedKjøpssignaler fra rektangelformasjoner – hvor ofte slår de til?

    av
    • Geir Linløkken
    s. 103 - 108Lesetid ca. 10 minutter
  • Utgave 3

  • Utgave 2

  • Utgave 1

 • 2004

 • 2003

 • 2002