Praktisk økonomi & finans

Praktisk økonomi & finans har som formål å formidle forskning og den gode og innovative praksis innenfor det bedriftsøkonomiske fagområdet.

Hovedvekten av artiklene er fra fagområdene finans, økonomistyring, regnskap, revisjon og skatt, men tidsskriftet publiserer også artikler innen samfunnsøkonomi, juss, strategi og ledelse. Det legges vekt på formidling av stoffet på en slik måte at det vekker interesse og gir ny innsikt både hos akademikere og praktikere.

Forfatterne er spesialister innenfor sine fagområder, enten som praktikere eller som ansatte i akademia. Artiklene tar sikte på å gi leserne en grundig og praktisk belysning av det tema som tas opp til behandling.

Tidsskriftet praktiserer «enkelt blind» fagfellevurdering på forskningsartikler, hvor forfatterens identitet er kjent for fagfellen, men ikke vice versa. I tillegg vurderes artiklene av redaksjonen, og endelig avgjørelse om publisering foretas av ansvarlig redaktør. Forfatteren må selv be om fagfellevurdering ved innsendelse av manuskript.

Tidsskriftet er godkjent som vitenskapelig publiseringskanal på nivå 1 hos NSD – Norsk senter for forskningsdata (for Norge og Sverige).

Ansvarlig redaktør:
Inger Johanne Pettersen, professor, NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

cover
 • 2019

 • 2018

 • 2017

 • 2016

 • 2015

 • 2014

 • 2013

 • 2012

 • 2011

 • 2010

 • 2009

 • 2008

  • Utgave 4

  • Utgave 3

  • Utgave 2

   • Leder

    lockedLeder

    av
    • Gunnar A. Dahl
    s. 2 - 2Lesetid ca. 2 minutter
   • lockedBelønningsordninger i samfunnsperspektiv

    av
    • Kåre Willoch
    s. 3 - 8Lesetid ca. 12 minutter
   • lockedHvorfor prestasjonsbasert belønning ofte skaper flere problemer enn det løser

    av
    • Bård Kuvaas
    s. 9 - 19Lesetid ca. 21 minutter
   • lockedBetingelsespolitikk i Orkla – lederavlønning

    av
    • Tor Aamot
    s. 21 - 28Lesetid ca. 10 minutter
   • lockedLønnssystemer/Resultatdeling innenfor liberale yrker

    av
    • Gunnar A. Dahl
    s. 29 - 35Lesetid ca. 12 minutter
   • lockedSluttvederlag som virkemiddel og belønning i arbeidsforhold

    avs. 37 - 41Lesetid ca. 9 minutter
   • lockedProfesjonell skjønnsutøvelse knyttet til virkelig verdi og andre usikre regnskapsestimater i IFRS

    av
    • Erik Mamelund
    s. 43 - 52Lesetid ca. 16 minutter
   • lockedVirkemidler for å stoppe kriminelle ledere i næringslivet

    av
    • Anders Berg Olsen
    s. 53 - 59Lesetid ca. 13 minutter
   • lockedHvem tjener/taper på fusjoner og oppkjøp?

    av
    • Knut Boye
    s. 61 - 68Lesetid ca. 14 minutter
   • lockedVerdivurdering av næringseiendom sett med långivers perspektiv

    av
    • Jan Fredrik Thronsen
    • Tore Vatne
    s. 71 - 80Lesetid ca. 13 minutter
   • lockedHvordan bankene har påført sine kunder skjulte kostnader med lånefinansierte garanterte spareprodukter

    av
    • Petter Bjerksund
    s. 81 - 84Lesetid ca. 7 minutter
  • Utgave 1

 • 2007

 • 2006

 • 2005

 • 2004

 • 2003

 • 2002