Tidsskrift for familierett, arverett og barnevern­rettslige spørsmål

Tidsskriftet inneholder vitenskapelige og mer praktisk rettede fagartikler innenfor fagområdene familierett, arverett og barnevernrettslige spørsmål.

Det gis også oversiktlige redegjørelser for vedtatte lovendringer, forslag til lovendringer samt kommentarer til utvalgte dommer og kjennelser. Tidsskriftet omtaler også aktuelle avgjørelser fra Menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg.

Tidsskriftet er en vitenskapelig publiseringskanal på nivå 1, jf. Universitets- og høyskolerådets oversikt.

Ansvarlig redaktør: Aslak Syse, professor emeritus ved Universitetet i Oslo

cover
 • 2020

 • 2019

 • 2018

 • 2017

 • 2016

 • 2015

 • 2014

 • 2013

 • 2012

 • 2011

 • 2010

  • Utgave 3-4

  • Utgave 1-2

   • Leder

    lockedNy arvelov?

    av
    • Asbjørn Strandbakken
    s. 1 - 4Lesetid ca. 5 minutter
   • lockedBarnerett – utviklingstrekk og utfordringer

    avs. 5 - 24Lesetid ca. 25 minutter
   • lockedSamboeres arve- og uskifterettslige stilling

    av
    • Thomas Eeg
    s. 25 - 57Lesetid ca. 45 minutter
   • lockedHvor ble det av gutten? En analyse av Ashok-saken, Rt. 2009 s. 1261

    avs. 61 - 81Lesetid ca. 30 minutter
   • lockedBedre samordning av tjenester for barn og unge

    av
    • Geir Kjell Andersland
    s. 81 - 96Lesetid ca. 20 minutter
 • 2009

 • 2008

 • 2007

 • 2006

 • 2005

 • 2004

 • 2003