Tidsskrift for familierett, arverett og barnevern­rettslige spørsmål

Tidsskriftet inneholder vitenskapelige og mer praktisk rettede fagartikler innenfor fagområdene familierett, arverett og barnevernrettslige spørsmål.

Det gis også oversiktlige redegjørelser for vedtatte lovendringer, forslag til lovendringer samt kommentarer til utvalgte dommer og kjennelser. Tidsskriftet omtaler også aktuelle avgjørelser fra Menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg.

Tidsskriftet er en vitenskapelig publiseringskanal på nivå 1, jf. Universitets- og høyskolerådets oversikt.

For flere opplysninger om tidsskriftet (redaksjon, kontakt, forfatterveiledning, m.m.), besøk Idunn.no

cover
 • 2020

 • 2019

 • 2018

 • 2017

 • 2016

  • Utgave 4

  • Utgave 3

  • Utgave 2

   • Leder

    lockedPlenumsdommen fra desember 2015 – en barnerettslig kommentar

    avs. 101 - 105Lesetid ca. 7 minutter
   • lockedTilpasset mekling som konfliktløsningsmetode i konflikter om omsorgsorganisering

    av
    • Anna Nylund
    s. 106 - 124Lesetid ca. 21 minutter
   • lockedSekundærbestemmelser i testament

    avs. 125 - 171Lesetid ca. 1 time
   • lockedProsessuell fremtidsfullmakt – en legislativ gråsone?

    av
    • Ida C. Stavnes
    s. 172 - 187Lesetid ca. 18 minutter
   • lockedBarnet si prosessuelle stilling i barnevernsaker – særleg om omgrepsbruken

    av
    • Lill Haukanes
    s. 188 - 200Lesetid ca. 16 minutter
   • lockedOffentlig oppnevning av tilsynsperson i samværssaker etter barneloven

    av
    • Anja Karoline Lindholm Ravn
    s. 201 - 221Lesetid ca. 25 minutter
   • Debatt

    lockedKommentar til Randi Sigurdsen: Rett til barneverntjenester (FAB nr. 4/2015)

    s. 222 - 224Lesetid ca. 4 minutter
  • Utgave 1

 • 2015

 • 2014

 • 2013

 • 2012

 • 2011

 • 2010

 • 2009

 • 2008

 • 2007

 • 2006

 • 2005

 • 2004

 • 2003