Tidsskrift for familierett, arverett og barnevern­rettslige spørsmål

Tidsskriftet inneholder vitenskapelige og mer praktisk rettede fagartikler innenfor fagområdene familierett, arverett og barnevernrettslige spørsmål.

Det gis også oversiktlige redegjørelser for vedtatte lovendringer, forslag til lovendringer samt kommentarer til utvalgte dommer og kjennelser. Tidsskriftet omtaler også aktuelle avgjørelser fra Menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg.

Tidsskriftet er en vitenskapelig publiseringskanal på nivå 1, jf. Universitets- og høyskolerådets oversikt.

For flere opplysninger om tidsskriftet (redaksjon, kontakt, forfatterveiledning, m.m.), besøk Idunn.no

cover
 • 2020

 • 2019

 • 2018

 • 2017

 • 2016

  • Utgave 4

   • Leder

    lockedInterkjønnbarn

    avs. 301 - 304Lesetid ca. 5 minutter
   • lockedJus og realitet i samboerforhold - Presentasjon av deler av en empirisk undersøkelse om par i samliv og ved brudd

    av
    • Katrine Kjærheim Fredwall
    s. 305 - 332Lesetid ca. 25 minutter
   • lockedRegelverket for stønader til mor eller far med aleneomsorg for barn fra 1. januar 2016

    av
    • Aslak Syse
    • Ingunn Ikdahl
    s. 333 - 359Lesetid ca. 35 minutter
   • lockedInvolvering av barn i foreldremekling - Barns erfaringer fra meklinger ved varierende konfliktnivå og problembelastning

    av
    • Astrid Strandbu
    • Renee Thørnblad
    • Bjørn Helge Handegård
    s. 360 - 385Lesetid ca. 30 minutter
   • Bokanmeldelse

    lockedBokanmeldelse: Høykonflikt. Utvidet forståelse og håndtering via mekling av Grethe Nordhelle. Universitetsforlaget 2016. 188 sider inkludert litteraturliste og stikkordsregister.

    s. 386 - 393Lesetid ca. 10 minutter
  • Utgave 3

  • Utgave 2

  • Utgave 1

 • 2015

 • 2014

 • 2013

 • 2012

 • 2011

 • 2010

 • 2009

 • 2008

 • 2007

 • 2006

 • 2005

 • 2004

 • 2003