Tidsskrift for familierett, arverett og barnevern­rettslige spørsmål

Tidsskriftet inneholder vitenskapelige og mer praktisk rettede fagartikler innenfor fagområdene familierett, arverett og barnevernrettslige spørsmål.

Det gis også oversiktlige redegjørelser for vedtatte lovendringer, forslag til lovendringer samt kommentarer til utvalgte dommer og kjennelser. Tidsskriftet omtaler også aktuelle avgjørelser fra Menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg.

Tidsskriftet er en vitenskapelig publiseringskanal på nivå 1, jf. Universitets- og høyskolerådets oversikt.

For flere opplysninger om tidsskriftet (redaksjon, kontakt, forfatterveiledning, m.m.), besøk Idunn.no

cover
 • 2020

 • 2019

 • 2018

 • 2017

  • Utgave 4

  • Utgave 3

   • Leder

    lockedSakkyndighet og kontradiksjon

    av
    • Rikke Lassen
    s. 187 - 190Lesetid ca. 6 minutter
   • lockedForslaget til ny barnevernlov. Rettighetsfesting, strukturendring og språkrevisjon

    avs. 191 - 212Lesetid ca. 30 minutter
   • lockedTestasjonshabilitet og kognitive symptomer

    av
    • Anne Brækhus
    s. 213 - 223Lesetid ca. 13 minutter
   • lockedGjensidig testament: Arv eller uskifte

    avs. 224 - 238Lesetid ca. 22 minutter
   • lockedDen gode barndom – også for barn i fattige familier?

    av
    • Yasaman Aalaei
    s. 239 - 256Lesetid ca. 23 minutter
   • lockedTone Linn Wærstad: Protecting Muslim Minority Women’s Human Rights at Divorce. 383 s.,

    av
    • Kjærheim Fredwall
    s. 257 - 259Lesetid ca. 4 minutter
  • Utgave 2

  • Utgave 1

 • 2016

 • 2015

 • 2014

 • 2013

 • 2012

 • 2011

 • 2010

 • 2009

 • 2008

 • 2007

 • 2006

 • 2005

 • 2004

 • 2003