Tidsskrift for familierett, arverett og barnevern­rettslige spørsmål

Tidsskriftet inneholder vitenskapelige og mer praktisk rettede fagartikler innenfor fagområdene familierett, arverett og barnevernrettslige spørsmål.

Det gis også oversiktlige redegjørelser for vedtatte lovendringer, forslag til lovendringer samt kommentarer til utvalgte dommer og kjennelser. Tidsskriftet omtaler også aktuelle avgjørelser fra Menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg.

Tidsskriftet er en vitenskapelig publiseringskanal på nivå 1, jf. Universitets- og høyskolerådets oversikt.

For flere opplysninger om tidsskriftet (redaksjon, kontakt, forfatterveiledning, m.m.), besøk Idunn.no

cover
 • 2020

 • 2019

 • 2018

  • Utgave 4

   • Leder

    lockedUlogisk fra EMD?

    avs. 265 - 268Lesetid ca. 6 minutter
   • lockedHR-2017-2064-A: Kjærestejuss, eiendomsrett og hendelege eigedomshøve

    av
    • Torunn E. Kvisberg
    s. 269 - 290Lesetid ca. 30 minutter
   • lockedArveloven § 65 – tolking av testamenter

    av
    • Jens Daniel Vinvand
    s. 291 - 312Lesetid ca. 30 minutter
   • lockedProposisjonen om ny lov om arv og dødsboskifte

    av
    • Thomas Eeg
    s. 313 - 327Lesetid ca. 20 minutter
   • lockedGyldigheten av troskapsavtale mellom samboere

    av
    • Tone Linn Wærstad
    s. 328 - 336Lesetid ca. 13 minutter
   • lockedFørsamtaler på godt og vondt:

    avs. 337 - 351Lesetid ca. 19 minutter
   • lockedMerknader fra FNs barnekomité til Norge – en kommentar

    av
    • Kirsten Kolstad Kvalø
    s. 352 - 360Lesetid ca. 11 minutter
   • Bokanmeldelse

    lockedAsbjørn Strandbakken: Økonomisk familierett, 1. utg

    av
    • Torstein Frantzen
    s. 361 - 365Lesetid ca. 7 minutter
  • Utgave 2-3

  • Utgave 1

 • 2017

 • 2016

 • 2015

 • 2014

 • 2013

 • 2012

 • 2011

 • 2010

 • 2009

 • 2008

 • 2007

 • 2006

 • 2005

 • 2004

 • 2003