Tidsskrift for familierett, arverett og barnevern­rettslige spørsmål

Tidsskriftet inneholder vitenskapelige og mer praktisk rettede fagartikler innenfor fagområdene familierett, arverett og barnevernrettslige spørsmål.

Det gis også oversiktlige redegjørelser for vedtatte lovendringer, forslag til lovendringer samt kommentarer til utvalgte dommer og kjennelser. Tidsskriftet omtaler også aktuelle avgjørelser fra Menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg.

Tidsskriftet er en vitenskapelig publiseringskanal på nivå 1, jf. Universitets- og høyskolerådets oversikt.

For flere opplysninger om tidsskriftet (redaksjon, kontakt, forfatterveiledning, m.m.), besøk Idunn.no

Tidsskrift for familierett, arverett og barnevernrettslige spørsmål | Tidsskrifter
 • 2020

  • Utgave 2

   • Leder

    lockedKommunale ekteskap

    av
    • Asbjørn Strandbakken
    s. 91 - 93Lesetid ca. 4 minutter
   • lockedVoldsutsatte minoritetskvinners rettssikkerhet i Norge

    av
    • Fredrikke Fjellberg Moldenæs
    s. 94 - 107Lesetid ca. 16 minutter
   • lockedProformavurderingen ved kreditorskadelige disposisjoner mellom ektefeller og samboere

    av
    • Henning Kristiansen
    s. 108 - 125Lesetid ca. 23 minutter
   • lockedKulturelle fallgruver i vurderinger av foreldrenes omsorgsevne

    av
    • Judith van der Weele
    • Elwira Magdalena Fiecko
    s. 126 - 147Lesetid ca. 30 minutter
   • Debatt

    lockedStorkammeravgjørelsene om barnevern

    avs. 148 - 159Lesetid ca. 20 minutter
   • Bokanmeldelse

    lockedBente Ohnstad og Ylve Gudheim: Meldeplikt til barnevernet. Er det nok å være bekymret?

    av
    • Geir Kjell Andersland
    s. 160 - 163Lesetid ca. 6 minutter
  • Utgave 1

 • 2019

 • 2018

 • 2017

 • 2016

 • 2015

 • 2014

 • 2013

 • 2012

 • 2011

 • 2010

 • 2009

 • 2008

 • 2007

 • 2006

 • 2005

 • 2004

 • 2003