Boken gir en gjennomgang av alkoholloven og alkoholforskriften.

Denne kommentarutgaven er oppdatert med nyeste lovgivning og rettspraksis og med praktiske eksempler.

Papirutgaver av kommentaren