Arve­planlegging og avtalt uskifte

Arve­planlegging og avtalt uskifte

Gjenlevende ekte­felle og sær­kulls­barn

Boken gir en oversikt over hvordan man kan sikre gjenlevende ektefelles økonomi ved blant annet valg av formuesordning, forsikringer og ved testament.

Bokens hovedtema er muligheten for å avtale uskifte med særkullsbarn, enten ved den ene ektefelles død, eller ved forhåndssamtykke mens begge ektefeller lever. I forbindelse med et slikt samtykke kan begge partene avtale særlig betingelser for retten til å sitte i uskifte. De forskjellige betingelser gis en omfattende behandling.