Peter E. Hambro

Peter E. Hambro

Førsteamanuensis ved Institutt for privatrett ved Universitetet i Oslo .

Hambro arbeider i dag ved Institutt for privatrett ved Universitetet i Oslo og har i en årrekke forelest blant annet i arverett og familierett. Han var medlem av Arvelovutvalget (2011–2014), som la frem forslag til ny arvelov. Her foreslo de blant annet å øke ektefellens arverett, utvide arveretten for samboere og redusere barns pliktdel.

I 2007 forfattet Hambro 4. utgave av Arveloven. Kommentarutgave. Boken bygger på Per Augdahls første utgave fra 1973.

Bøker av Peter E. Hambro

  • Hambro, Peter E. mfl., Familie- og arverett: oppgaver og emneoversikter, Institutt for privatrett 2017.
  • Asland, John mfl., Ny arvelov, Norges offentlige utredninger 2014.
  • Hambro, Peter E., The International Survey of Family Law, Jordan Publishing Limited 2013.
  • Hambro, Peter E., Tilbakekall av testamenter, Gyldendal Akademisk 2010.
  • Hambro, Peter E., Arveloven. Kommentarutgave, 4. utg. Universitetsforlaget 2007.
  • Hambro, Peter E., Arveplanlegging og avtalt uskifte. Gjenlevende ektefelle og særkullsbarn, Universitetsforlaget 2006.
  • Lødrup, Peter og Peter E. Hambro, Domssamling i familie- og arverett, 5. utg. Grafisk Hus 2000.

Fagbøker

Artikler