Bastet og bundet

Bastet og bundet

Rettslige rammer for bruk av håndjern

1. utgave
NB! Nyere utgave finnes.

Håndjern er det fysiske maktmiddelet politiet bruker oftest, og er et middel som kan oppleves som unødvendig og ydmykende. Håndjernsbruk er derfor ofte gjenstand for klager og anmeldelser.

«Bastet og bundet» behandler reglene for bruk av håndjern, og redegjør også for de kravene Den europeiske menneskerettskonvensjon stiller til nasjonal lovgivning og praksis på området.

Boken er nyttig både for den enkelte polititjenesteperson, dem som har ansvaret for å lede og kontrollere polititjenesten, dem som forestår opplæring av polititjenestepersoner samt dem som behandler klager eller anmeldelser knyttet til politiets maktbruk.

De menneskerettslig og etisk forankrede normer for håndjernsbruk gjelder uavhengig av profesjon, men boken gir også en kort behandling av de ulike reglene for bruk av håndjern som gjelder for fengselsbetjenter, vektere, militærpoliti og militære vakter.

Andre utgaver av denne boken