Eigedoms­historie

Eigedoms­historie

Hovud­liner i norsk eigedoms­historie frå 1600-talet fram mot nåtida

Boka handlar om eigedomshistoria i Noreg i eit rettsleg perspektiv.

Temaet er eigedomsrettar frå 1600-talet fram til notida. Forfattaren viser blant anna at kva som vert rekna som eigedom og kva konsekvensar det har å vere rekna som eigar, varierer over tid og etter kva stad ein studerer.

 • Fagområde:
 • Utgivelsesår:
  2017
 • ISBN:
  9788215027807
 • Sider:
  488
 • Utgave:
  1. utgave