Endring i arbeids­forhold

Endring i arbeids­forhold

Styrings­rett og arbeids­plikt

2. utgave

Denne boken handler om rekkevidden av arbeidsgivers adgang til å endre arbeidstakers oppgaver.

Problemet er klassisk innen arbeidsretten, men er aktualisert og har kommet i et nytt lys, særlig gjennom virksomhetens økte omstillingsbehov. I denne boken undersøkes rekkevidden av og fremgangsmåten ved utøvelse av arbeidsgivers endringsadgang. Norsk arbeidsrett skiller seg her radikalt fra den i våre naboland Danmark og Sverige. Boken har derfor også et komparativt perspektiv, hvor problemstillingene belyses ved en sammenstilling av de respektive nordiske lands løsninger.