Verket kommenterer de enkelte paragrafer i gjeldsbrevloven og deponeringsloven.

Gjeldsbrevlovens alminnelige regler er fremdeles uttrykk for grunnreglene for alle enkle krav, mens de særlige regler for negotiable gjeldsbrev derimot har fått mindre betydning.

Boken fanger opp den nyeste utviklingen innen lovgivning, rettspraksis og teori, og behandler gjeldsbrevenes rolle i det moderne samfunn.

Papirutgaver av kommentaren