Leif G. Villars-Dahl

Leif G. Villars-Dahl

Dommer ved Oslo byfogdembete.
Cand.jur. 1984.

Etter Villars-Dahl ble cand.jur. ved Universitetet i Oslo i 1984, ble han ansatt som konsulent i Finansdepartementets skatteavdeling (1984–1986). Fra 1986 til 1988 var han dommerfullmektig ved Nedenes sorenskriverembete. I 1988 begynte Villars-Dahl i Advokatfirma Ottesen & Co, først som advokatfullmektig før han ble partner i 1990. Da Ottesen & Co ble innfusjonert i Advokatfirma Ræder, Wisløff, Aasland, Ottesen i 2001, fortsatte han som partner her. Villars-Dahl ble dommer ved Oslo byfogdembete i 2008.

Han var redaktør av Rettens Gang fra 2009 til 2013. Rettens Gang inneholdt rettskraftige dommer fra by/herreds- og lagmannsrett og sammendrag av disse. Fra 2008 til 2016 var Villars-Dahl leder av Skatteklagenemnda for Skatt øst. I 2016 ble han medlem av Konkursrådet. Våren 2016 avga han en enmannsutredning til Justis- og beredskapsdepartementet om nye regler om gjeldsforhandling etter konkursloven med tittel: «Rekonstruksjon i turbulente tider».

Dommer Villars-Dahl er forfatter av Gjeldsbrevloven og deponeringsloven. Kommentarutgave (7. utg. 2005). Dette kan sies å være en familietradisjon. Både hans farfar og far er begge forfattere av tidligere utgaver. Alle tre har nesten sammen navn, så her må man følge godt med. Leif G. Villars-Dahls farfar, høyesterettsadvokat Leif Villars-Dahl, og professor Ragnar Knoph var de delegerte fra norsk side i det nordiske samarbeidet som førte til at gjeldsbrevloven kom i stand. Etter Knophs død i 1938 ble det Leif Villars-Dahl som står som forfatter av lovkommentarens første utgave som kom i 1940. Faren til Leif G. Villars-Dahl, høyesterettsadvokat J.F. Villars-Dahl, ajourførte siden 3. og 4. utgave.

Bøker Leif G. Villars-Dahl

  • Villars-Dahl, Leif G., Rekonstruksjon i turbulente tider. Dynamiske virkemidler ved økonomiske problemer, Justis- og beredskapsdepartementet 2016.
  • Villars-Dahl, Leif G., Gjeldsbrevloven og deponeringsloven, 7. utg. Universitetsforlaget 2005.
  • Villars-Dahl, Leif G., Gjeldsbrevloven og deponeringsloven, 6. utg. Universitetsforlaget 1992.
  • Villars-Dahl, Leif G., Gjeldsbrevloven og deponeringsloven, 5. utg. Universitetsforlaget 1981.

Les mer her

Villars-Dahl, Leif G., Stortingsdebattene om den første norske aksjelov, Institutt for Privatrett 1984.

Kilder

  • Advokatbladet, «Rettens Gang nedlegges», Advokatbladet, 11. februar 2014 (lest 20. juli 2017).

Fagbøker