Knophs oversikt over Norges rett

Knophs oversikt over Norges rett

14. utgave
NB! Nyere utgave finnes.

Knophs oversikt over Norges rett ble utgitt for første gang i 1934, og har i dag en unik posisjon innen norsk juridisk litteratur.

Boken gir en fyldig oversikt over alle sentrale juridiske områder. Ragnar Knoph ble professor ved Det juridiske fakultet i Oslo i 1922, bare 27 år gammel. Frem til sin død i 1938 markerte han seg som en av Nordens fremste rettsvitenskapsmenn. Han skrev i forordet til bokens 1. utgave, august 1934: «Den nye studieordningen for juristene som blev vedtatt ifjor, skal ta til å virke i høst. Den forutsetter at studentene ved begynnelsen av studiet får en oversikt over gjeldende norsk rett som ikke er for knapp og skjematisk. En slik oversikt er det denne boken vil gi.»

Kåre Lilleholt er redaktør for denne 14. utgaven av boken. Han er professor ved Det juridiske fakultet ved Universitetet i Oslo.

Andre utgaver av denne boken