Harald Irgens-Jensen

Harald Irgens-Jensen

Professor ved Universitetet i Oslo.
Cand.jur. 2000.

Harald Irgens-Jensen har vært professor ved Universitetet i Oslo (UiO) siden 2020 og jobber med immaterialrett, markedsrett, avtalerett og obligasjonsrett. Han er ansvarlig faglærer i avtalerett og har vært redaktør for 16. utgave av Knophs oversikt over Norges rett.

Harald Irgens-Jensen studerte ved UiO og ble cand.jur. våren 2000. Han tok valgfag i selskapsrett, opphavsrett, kunstnerrett og fotografirett. Han skrev spesialfagoppgave om kreditorvernet i russisk rett. Før Irgens-Jensen startet på jussen, var han en tid i Forsvaret og tok russisk mellomfag ved UiO.

Etter endt utdannelse startet Irgens-Jensen som advokatfullmektig i Thommessen Krefting Greve Lund AS advokatfirma i 2000. I 2003 ble han stipendiat ved Det juridiske fakultet. Dette resulterte i ph.d.-avhandlingen Bedriftens hemmelighet – og rettighet? om vernet av forretningshemmeligheter i norsk rett. Irgens-Jensen var i perioden 2004–2006 redaksjonssekretær for Lov og Rett. Han startet i 2008 som fast advokat, senere senioradvokat, i Advokatfirmaet Thommessen, før han gikk tilbake til universitetet i 2014. Han har betydelig prosedyreerfaring, særlig i saker om legemiddelpatenter.

Ved siden av sin stilling som professor er Irgens-Jensen også redaktør for Nordiskt Immateriellt Rättsskydd (nivå 2) og styremedlem i blant annet Bildende Kunstneres Hjelpefond, Oslo og omland friluftsråd og Kari og Kjell Aukrusts stiftelse.

Bøker av Harald Irgens-Jensen:

Irgens-Jensen, Harald, Bedriftens hemmelighet – og rettighet? immaterialrett, kontraktsrett og konkurranserett møtes, Universitetsforlaget 2010.

Irgens-Jensen, Harald (red.), Knophs oversikt over Norges rett, Universitetsforlaget 2019.

Irgens-Jensen, Harald (red.) og Camilla Vislie (red.), Immaterialrett, kontrakter og erstatning, Universitetsforlaget 2020.

Rognstad, Ole-Andreas, Harald Irgens-Jensen, Kristina Stenvik, Inger Berg Ørstavik og Eirik Østerud, Markedsrett, Universitetsforlaget 2021.

Fagbøker

Artikler