Norges europeiske forvaltnings­rett

Norges europeiske forvaltnings­rett

EØS-avtalens krav til norske forvaltnings­organers organisering og saks­behandling

Les boken

Denne boken handler om kravene som EØS-avtalen stiller til norske forvaltningsorganers behandling av forvaltningssaker.

EUs lovgivende organer har i løpet av de siste tiårene vedtatt en rekke rettsakter (forordninger og direktiver) med til dels omfattende krav til nasjonale forvaltningsmyndigheter, både når det gjelder organisering og saksbehandling. Gjennom EØS-komiteen har Norge og de øvrige EFTA-statene løpende samtykket i å gjøre denne EU-lovgivningen til en del av EØS-avtalen. EU-domstolens rettspraksis utvikler også stadig forståelsen av hvilke overordnede føringer EU-rettslige prinsipper stiller til nasjonale forvaltningsmyndigheter. Denne rettspraksisen får også betydning for norsk forvaltning som følge av EØS-avtalens målsetting om et felles marked med like konkurransevilkår.

 • Fagområde:
 • Utgivelsesår:
  2019
 • ISBN:
  9788215030098
 • Sider:
  248
 • Utgave:
  1. utgave